Reklama
OPIS LEKU
ADRENALINI 0,1%
roztwór do wstrzykiwań 1 mg/1ml
Sympatykomimetyk pobudzający receptory adrenergiczne a1, b1, b2. Rozkurcza oskrzela. Powoduje skurcz naczyń tętniczych. Podana dożylnie w większych dawkach przyspiesza czynność serca, zwiększa siłę skurczu mięśnia sercowego, pojemność minutową serca i uogólniony skurcz wszystkich naczyń. Zwiększa stężenie glukozy we krwi. T0,5 wynosi 2-3 min.
1 amp. (1 ml) zawiera 1 mg epinefryny.
* Astma oskrzelowa,
* ostra niewydolność serca,
* wstrząs anafilaktyczny,
* zatrzymanie akcji serca,
* jako lek inotropowy, gdy inne leki są nieskuteczne.
Zaleca się zachowanie ostrożności podając lek chorym z nadciśnieniem tętniczym, nadczynnością tarczycy, niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, niewydolnością nerek, hiperkalemią, hiperkalcemią, cukrzycą.
Najczęściej tachykardia, wzrost ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca, bóle wieńcowe, omdlenia.
Mogą wystąpić bóle głowy, drżenie, bezsenność, pobudzenie, drażliwość, zaburzenia metabolizmu glukozy, pocenie się, nadmierne wydzielanie śliny.
Dorośli.
Wstrząs anafilaktyczny, reakcje alergiczne: 0,1 mg dożylnie (przy hipotonii), 0,3-0,5 mg podskórnie lub domięśniowo.
Jako lek inotropowy: 5 mg rozpuścić w 5% roztworze glukozy i podać w szybkim wstrzyknięciu 2-8 µg, następnie we wlewie 1-20 µg/min.
Zatrzymanie krążenia: 0,1-1 mg dożylnie co 3-5 min; dotchawiczo (po zaintubowaniu pacjenta): 1 mg rozcieńczyć do objętości 10 ml, po przywróceniu krążenia podawać dożylnie.
W astmie: 0,3-0,5 mg podskórnie lub domięśniowo (można powtarzać w odstępach 20 min-4 h).
W znieczuleniu miejscowym z innymi lekami: dawka max. 250 µg.

Dzieci.
Podskórnie lub domięśniowo, w resuscytacji i wstrząsie podawać dożylnie:

* noworodki do 3 mż.: 0,05-0,1 ml;
* od 4 mż. do 14 rż.: 0,2-0,3 ml;
* od 15-18 rż.: 0,4 ml.


Uwagi: Po podaniu podskórnym działa wolniej niż po podaniu domięśniowym.
W okresie ciąży stosować tylko wtedy, gdy potencjalna korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie zaleca się stosowania epinefryny u kobiet karmiących piersią.
10 amp x 1ml
C01CA
* Nadwrażliwość na lek,
* wstrząs hipowolemiczny,
* jaskra z wąskim kątem przesączania,
* parkinsonizm,
* przerost gruczołu krokowego.
Epinefryna może osłabiać działanie hipoglikemizujące leków przeciwcukrzycowych. Równoczesne stosowanie halotanu lub cyklopropanu może spowodować zaburzenia rytmu serca. Zwiększonej tendencji do występowanie zaburzeń rytmu może sprzyjać stosowanie preparatów naparstnicy. Działanie sympatykomimetyczne epinefryny mogą nasilać inhibitory MAO, trój- i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne, guanetydyna, rezerpina, lewotyroksyna, niektóre leki przeciwhistaminowe - w szczególności chlorfenamina, tripelenamina i difenhydramina. Równoczesne podawanie a-adrenolityków może prowadzić do paradoksalnego efektu (obniżenie ciśnienia tętniczego). Równoczesne zastosowanie miejscowych środków znieczulających może wywołać efekt paradoksalny.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©