Reklama
OPIS LEKU
ALBUMIN HUMAINE 20%
iniekcje 20%.
Albuminę podaje się pacjentom, którzy utracili dużo krwi w wyniku krwotoków lub po rozległych oparzeniach. Albuminę podaje wyłącznie personel służby zdrowia, który udziela bliższych informacji o jej działaniu.
Albuminy są substancją białkową krwi. Wiąże ona ważne życiowo substancje i transportuje je do wszystkich tkanek ciała. Zadaniem albumin jest również utrzymywanie objętości krwi na stałym poziomie.
substancja czynna - albumin.
iniekcje 20% ampułka a 10 ml; ampułka a 20 ml.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©