Reklama
OPIS LEKU
ALEXAN
iniekcje 100 mg, iniekcje 500 mg, iniekcje 1000 mg (wlewy).
Ostra białaczka u dzieci i dorosłych.
Alexan jest cytostatykiem stosowanym w leczeniu chorób nowotworowych krwi (leukemii).
substancja czynna - cytarabine hydrochloride.
Lek stosuje się ostrożnie u pacjentów z zaburzoną funkcją nerek. W początkowej fazie stosowania leku należy codziennie kontrolować obraz krwi a ponadto funkcję szpiku kostnego. Należy również przeprowadzać częste kontrole pracy nerek oraz wątroby. Należy unikać bezpośredniego kontaktu substancji ze skórą lub błoną śluzową. W razie zetknięcia substancji ze skórą lub błoną śluzową należy natychmiast miejsce spłukać dużą ilością wody. W razie zetknięcia substancji z błoną śluzową oka trzeba natychmiast spłukać oko dużą ilością wody i niezwłocznie szukać pomocy okulisty.
Działania uboczne są w dużym stopniu zależne od wielkości dawki.
> 1/100- Gorączka. Anemia. Brak apetytu, mdłości, wymioty. Zmiany w funkcji wątroby. Reakcje alergiczne skóry. Bezwład rąk i nóg w razie podania międzykręgowego. Zapalenie spojówek.
1/100- Ból głowy, konwulsje, zmiany osobowości. Zaburzenia w koordynacji ruchów. Śpiączka z utratą świadomości. Bóle mięśni.
Ryzyko uszkodzenia płodu. O zastosowaniu leku decyduje lekarz. Nie wolno karmić dziecka piersią w okresie kuracji.
iniekcje 100 mg 10 fiolek z substancją suchą + amp. z rozpuszczalnikiem; iniekcje 500 mg 1 amp. 10 ml; iniekcje 1000 mg 1 amp. 20 ml.
Alexan podaje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©