Reklama
OPIS LEKU
ALLERGOCROM
aerozol do nosa, roztwór, 20 mg/ml
CROMOGLICATE DISODIUM
Substancją czynną leku Allergocrom aerozol do nosa jest kromoglikan disodowy.
Kromoglikan disodowy stabilizuje błony komórek tucznych, które zetknęły się z antygenem, zapobiegając w ten sposób degranulacji i uwolnieniu wielu mediatorów chemicznych. Mediatory te , to między innymi histamina i kininy. Pośredniczą one we wczesnych reakcjach alergicznych typu I. Prostaglandyny i leukotrieny biorą udział w późnych reakcjach zapalnych typu IV i powstaja w wyniku prowokowanej stymulacji. Kromoglikan sodowy jest również antagonistą wapnia. Wynikiem tego jest powstrzymanie degranulacji komórek tucznych i zapobieganie uwolnieniu histaminy.
1 ml roztworu zawiera: kromoglikan disodowy 20,00 mg, chlorek benzalkoniowy 0,05 mg, wersenian disodowy 0,10 mg, glukozę 40,00 mg, wodę do wstrzykiwań do 1,00 ml
Alergiczny nieżyt nosa, całoroczny i sezonowy (katar sienny).
Jeżeli wystąpią takie objawy, jak: podrażnienie, pieczenie błony śluzowej nosa, bóle głowy, zaburzenia smaku, krwawienie z nosa, obrzęk języka, kaszel, skrócenie oddechu, należy natychmiast przerwać stosowanie leku.
W sporadycznych przypadkach pieczenie błony śluzowej nosa o niewielkim nasileniu, rzadko mogą wystąpić bóle głowy i przemijające zaburzenia smaku. Rzadko występuje krwawienie z nosa, uszkodzenie błon śluzowych, obrzęk języka, kaszel i skrócenie oddechu. W pojedynczych przypadkach wystąpił obrzęk krtani, zgrubienie głosu i obrzęk Quinckego (obrzęk skóry lub błon śluzowych).
Po zaprzestaniu stosowania leku objawy ustępują samoczynnie. Jeżeli pojawią się wymienione dolegliwości należy skonsultować się z lekarzem. W pojedynczych przypadkach odnotowano również ciężką ogólną reakcję anafilaktyczną ze skurczem oskrzeli.
Jeżeli wystąpią inne działania niepożądane nie wymienione powyżej, należy poinformować o tym lekarza.
Dorośli i dzieci od 6 lat: jeśli lekarz nie zaleci inaczej, stosuje się jedną dawkę leku (2,8mg) do każdego otworu nosowego, 4 razy na dobę.
Sposób podawania preparatu do nosa: umieścić końcówkę dozownika w otworze nosowym, silnie nacisnąć rozpylacz butelki.
Leczenia preparatem Allergocrom aerozol do nosa nie należy przerywać po ustąpieniu objawów, należy je kontynuować aż do ustania kontaktu pacjenta z alergenem, np.: pyłkami kwiatów, kurzem, pleśnią.
Preparatu Allergocrom - aerozol do nosa nie należy stosować w pierwszym trymestrze ciąży, pomimo że nie ma doniesień o jego działaniu teratogennym. Substancja czynna przenika w niewielkich ilościach do mleka matki. W dalszym okresie ciąży i w czasie karmienia piersią dopuszcza się stosowanie preparatu tylko w przypadku zdecydowanej konieczności.
Butelka zawiera 15 ml roztworu
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Chronić przed światłem.
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Preparat może być stosowany do 6 tygodni po otwarciu butelki.
R01AC
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.
Nie są znane interakcje kromoglikanu disodowego z innymi lekami.
Nie należy spodziewać się przedawkowania lub zatrucia, jeśli Allergocrom - aerozol do nosa będzie używany zgodnie z zaleceniami.
Brak wpływu.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©