Reklama
OPIS LEKU
ARICEPT
tabletki 5 mg, tabletki 10 mg.
Symptomatyczne leczenie łagodnych lub średniozaawansowanych objawów choroby Alzheimera.
Donepezil specyficznie i odwracalnie hamuje pewien enzym - acetylocholinoeseterazę - w tkance mózgu. Enzym ten przyczynia się do rozpadu ważnej substancji przekaźnikowej acetylocholiny, tzn. zmniejsza poziom ten substancji w mózgu. W chorobie Alzheimera występuje m.in. przyśpieszony rozpad acetylocholiny, co utrudnia komunikację międzykomórkową w mózgu. Objawia się to między innymi osłabioną pamięcią lub jej zanikami, zaburzeniami mowy oraz splątaniem
substancja czynna - donepezil.
Preparat należy bardzo ostrożnie stosować w chorobach obstruktywnych płuc, zaburzeniach przewodnictwa impulsu w sercu, astmie, chorobie wrzodowej żołądka lub dwunastnicy oraz utrudnieniach w oddawaniu moczu.
Nie należy spożywać alkoholu w trakcie leczenia, ponieważ alkohol zmniejsza działanie Ariceptu.
Oczekiwany skutek działania może ulec zmianie, jeśli lek stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Należy, więc poradzić się lekarza w razie zamiaru stosowania innych leków łącznie z preparatem. Rifampicyna, fenytoina, karbamazepin poważnie zmniejszają działanie leku. Pacjenci pozostający na leczeniu betablokerami powinni powiadomić o tym lekarza, gdyż betablokery łącznie z Ariceptem mogą znacznie zakłócić przekazywanie impulsów w sercu. Aricept może zwiększać działanie znieczulające preparatów succinylocholinowych.
Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną, dlatego też nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych, ani wykonywać czynności precyzyjnych w trakcie jego stosowania.
Leku nie wolno podawać w uczuleniu na donepezil.
>1/100- Uczucie zmęczenia. Bezsenność. Skurcze mięśni. Biegunka, mdłości, wymioty. Bóle i zawroty głowy.
<1/1000- Zwolniona akcja serca. Omdlenie. Blok serca.
Dawkę ustala lekarz. Zazwyczaj dawka początkowa wynosi 5 mg dziennie. Po upływie miesiąca można zwiększyć dawkę do 10 mg dziennie. Lek należy zażywać wieczorem przed ułożeniem się do snu.
Nie należy podawać Ariceptu w okresie ciąży ani w okresie karmienia dziecka piersią.
tabletki 5 mg 28 szt., 98 szt.; tabletki 10 mg 28 szt., 98 szt.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©