Reklama
OPIS LEKU
ASPICAM
tabletki 7,5 lub 15 mg
Substancją czynną preparatu Aspicam jest meloksykam, który należy do grupy
niesteroidowych leków przeciwzapalnych o działaniu przeciwzapalnym, przeciwgorączkowym
i przeciwbólowym.
Działanie leku polega na selektywnym hamowaniu cyklooksygenazy COX-2, enzymu mającego istotne znaczenie w powstawaniu procesów zapalnych. W porównaniu z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi meloksykam tylko w niewielkim stopniu hamuje cyklooksygenazę COX-1. Dzięki temu lek wykazuje korzystny profil terapeutyczny i rzadziej
wywołuje objawy niepożądane ze strony przewodu pokarmowego i nerek.
Substancję czynną w tabletce stanowi meloksykam w ilości 7,5 mg lub 15 mg.
substancje pomocnicze: laktoza, poliwinylopyrolidon, stearynian magnezu.
* długotrwałe, objawowe leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów,
* długotrwałe leczenie wybranych postaci artrozy (zwyrodnienia stawów),
* leczenie objawowe oraz krótkotrwałe niektórych bolesnych postaci artrozy.
U pacjentów z chorobą wrzodową przewodu pokarmowego w wywiadzie kontrolować podawanie preparatu.
Jednoczesne podawanie leków przeciwzakrzepowych powoduje konieczność parametrów krzepnięcia krwi.
W razie wystąpienia objawów krwawienia z przewodu pokarmowego (smoliste fusowate wymioty), zmian skórnych oraz zapalenia dziąseł lub zapalenia należy natychmiast odstawić.
Tak jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, preparat Aspicam, może powodować śródmiąższowe zapalenie nerek, zapalenie kłębków nerkowych, brodawek nerkowych lub zespół nerczycowy. Do takich powikłań predysponowani pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek, poddani dużym zabiegom mogącym prowadzić do hipowolemii) oraz pacjenci z marskością wątroby.
Należy skonsultować się z lekarzem nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji
występujących w przeszłości.
Jak każdy lek, preparat Aspicam może powodować działania niepożądane.
Układ pokarmowy: niestrawność (lub dolegliwości dyspeptyczne), bóle brzucha, zaparcia,
wzdęcia z oddawaniem wiatrów, biegunka, zapalenie jamy ustnej, zapalenie przełyku.
Rzadziej wystąpić może wrzód trawienny, perforacja lub krwawienie z przewodu
pokarmowego, które mogą mieć ciężki przebieg.
Układ krwiotwórczy: u pacjentów otrzymujących meloksykam informowano o zaburzeniach
obrazu morfologicznego krwi, niedokrwistości, leukopenii i trombocytopenii (zmniejszenie
liczby krwinek). W niektórych przypadkach przypisywano to leczeniu. Informowano o
jednym przypadku agranulocytozy u pacjenta leczonego meloksykamem i metotreksatem.
Reakcje nadwrażliwości:
Ogólne: w sporadycznych przypadkach informowano o reakcjach anafilaktycznych/
rzekomoanafilaktycznych i obrzęku naczynioruchowym.
Odczyny skórne: świąd, wysypka, pokrzywka, reakcje nadwrażliwości na światło słoneczne.
W bardzo rzadkich przypadkach wystąpić mogą zmiany pęcherzowe, takie jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona oraz martwica toksyczno-rozpływna naskórka.
Układ oddechowy: u pojedynczych pacjentów uczulonych na kwas acetylosalicylowy lub inne
niesteroidowe leki przeciwzapalne informowano o wystąpieniu napadów astmy.
Ośrodkowy układ nerwowy: możliwość wystąpienia zawrotów głowy o różnym nasileniu,
bólu głowy, szumów usznych oraz senności.
Układ krążenia: w czasie leczenia mogą wystąpić obrzęki, obrzęki kończyn dolnych,
kołatanie serca oraz zaczerwienienie twarzy z uczuciem gorąca.
Układ moczowo-płciowy: możliwość odchyleń od normy w badaniach laboratoryjnych
czynności nerek (np. zwiększone stężenie kreatyniny lub mocznika).
Wątroba: przemijające odchylenia od normy w badaniach czynnościowych wątroby (np.
zwiększenie aktywności aminotransferaz lub stężenia bilirubiny); w sporadycznych
przypadkach informowano o wystąpieniu zapalenia wątroby.
W reumatoidalnym zapaleniu stawów stosuje się 15 mg meloksykamu/dobę, jednakże jeśli
skuteczność jest wystarczająca, dawka może być zmniejszona do 7,5 mg/dobę.
W objawowym leczeniu artrozy (zwyrodnienie stawów) stosuje się 7,5 mg/dobę, w razie
konieczności można zwiększyć dawkę do 15 mg/dobę.
U pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia objawów niepożądanych, leczenie
należy rozpocząć od dawki 7,5 mg/dobę.
Preparat Aspicam przyjmuje się doustnie razem z posiłkiem, popijając płynem.
Maksymalna dawka dobowa wynosi 15 mg (2 tabletki po 7,5 mg lub 1 tabletka po 15 mg).
U pacjentów z uszkodzeniem wątroby znacznego stopnia oraz u pacjentów dializowanych
maksymalna dawka dobowa wynosi 7,5 mg.


Leczenie należy kontynuować dalej przestrzegając sposobu dawkowania preparatu Aspicam.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Nie należy stosować leku u kobiet w
ciąży oraz w okresie karmienia piersią.
Kartonowe pudełko zawierające 10, 20 lub 30 tabletek w blistrach.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Lek należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, w temperaturze od 15°C do 25°C.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności.
M01AC
Równoczesne podawanie meloksykamu i leków moczopędnych może powodować u pacjentów odwodnionych ostrą niewydolność nerek. Preparat Aspicam może hamować działanie leków obniżających ciśnienie krwi (beta-adrenolityki, inhibitory konwertazy angiotensyny).
Preparat Aspicam podawany kobietom stosującym kształtkę wewnątrzmaciczną może zmniejszyć jej działanie antykoncepcyjne.
Nie należy stosować meloksykamu jednocześnie z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (m.in. kwasem acetylosalicylowym i ibuprofenem), gdyż może to zwiększać ryzyko owrzodzenia i krwawienia z przewodu pokarmowego.
Nie zaleca się stosowania meloksykamu z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, a także z
tiklopidyną oraz z heparyną, gdyż synergiczne działanie hamujące agregację płytek krwi może zwiększać ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego.
Nie zaleca się jednoczesnego podawania z solami litu, ze względu na zmniejszone wydalanie
litu przez nerki pod wpływem niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Może to prowadzić
do kumulacji litu i osiągnięcia stężenia toksycznego.
Nie należy podawać meloksykamu jednocześnie z metotreksatem, ze względu na możliwość nasilania toksycznego działania metotreksatu na układ krwiotwórczy.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które
wydawane są bez recepty.
Po przedawkowaniu meloksykamu obserwowano objawy dotyczące głównie przewodu pokarmowego (wymioty, bóle brzucha, nudności) oraz układu nerwowego (bóle, zawroty głowy). W takim przypadku należy zastosować płukanie żołądka i leczenie objawowe.
Eliminację meloksykamu z przewodu pokarmowego przyspiesza cholestyramina. Antidota nie
są znane.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.
Brak danych dotyczących wpływu leku na
zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy
lub senności należy rozważyć zaniechanie wykonywania czynności, podczas których
konieczna jest sprawność psychofizyczna.
Nie należy stosować preparatu Aspicam w przypadku nadwrażliwości na meloksykam oraz
jakikolwiek składnik leku, a także, jeśli w czasie stosowania innych niesteroidowych leków
przeciwzapalnych wystąpiły napady duszności bądŹ astmy, swędząca wysypka lub obrzęk naczynioruchowy.
Nie stosować u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy oraz w
ciężkiej niewydolności wątroby i nerek.
Nie stosuje się leku u dzieci i młodzieży poniżej 15 roku życia, a także u kobiet w ciąży i
okresie karmienia piersią.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©