Reklama
Encyklopedia leków
OPIS LEKU
ATROPINUM SULFURICUM 1%
krople do oczu 10 mg/1 ml
ATROPINI SULFAS
Atropina jest cholinolitykiem. Hamuje konkurencyjnie receptory muskarynowe zarówno obwodowe, jak i ośrodkowe. Działa rozkurczająco na mięśniówkę gładką przewodu pokarmowego, dróg moczowych, żółciowych oraz oskrzeli, hamuje wydzielanie większości gruczołów (poza mlekowym), wpływa na czynność serca poprzez hamowanie przekaźnictwa nerwu błędnego. Atropina działa rozkurczająco na zwieracz źrenicy oraz mięsień ciała rzęskowego przez co rozszerza źrenicę i poraża akomodację oka.
1 ml zawiera
substancję czynną: atropiny siarczan 10,0 mg,
substancje pomocnicze: hydroksyetyloceluloza 2,5 mg; kwas borowy 15,0 mg; wersenian dwusodowy 0,5 mg; chlorek benzalkoniowy 50% 0,2 mg; woda do przygot. kropli do oczu do 1 ml;
* w celu długotrwałego rozszerzenia źrenicy, w badaniach diagnostycznych oka oraz przy badaniu refrakcji u małych dzieci
* w leczeniu zapalenia tęczówki i ciałka rzęskowego w celu zapobiegania zrostom tęczówkowo - soczewkowym
Tylko do użytku zewnętrznego – miejscowo do worka spojówkowego. Nie należy dotykać końcówki zakraplacza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości pojemnika.
Przed użyciem należy usunąć miękkie soczewki kontaktowe. Soczewki mogą być ponownie założone po upływie co najmniej 30 minut po zakropleniu.
Ostrożnego stosowania i szczególnej obserwacji wymaga stosowanie atropiny u niemowląt, małych dzieci, u kobiet w ciąży i pacjentów w wieku podeszłym, ponieważ mogą wystąpić lub nasilić się działania niepożądane.
Po zastosowaniu atropiny należy chronić oczy przed światłem.
Dotyczące oka: zaburzenia widzenia i akomodacji, zwiększenie ciśnienia śródgałkowego w oczach z wąskim (zamykającym się kątem przesączania), zapalenie spojówek, świąd, obrzęk powiek, łzawienie, nadwrażliwość na światło.
Podczas stosowania siarczanu atropiny może dojść do wystąpienia działań ogólnych i ujawnienia się objawów wymienionych w punkcie przedawkowanie.
W przypadku wystąpienia nasilonych działań niepożądanych lub pojawienia się innych, należy koniecznie zasięgnąć porady lekarza.
Leczniczo 1% roztwór po jednej kropli do worka spojówkowego maksymalnie 2 razy na dobę.
W przypadku badań okulistycznych dawkowanie określa lekarz. Zazwyczaj preparat stosuje się w sposób niżej opisany.
W celu badania refrakcji (po odpowiednim rozcieńczeniu 1% roztworu)
Badanie refrakcji oka u dzieci:

* do 3 lat: 0,25% roztwór (po odpowiednim rozcieńczeniu 1%) – 1 kropla 2 razy dziennie przez 5 dni. Dodatkowa dawka może być podana bezpośrednio przed badaniem okulistycznym.
* od 3 do 6 lat: 0,5% roztwór (po odpowiednim rozcieńczeniu 1% roztworu) - 1 kropla 2 razy dziennie przez 5 dni. Dodatkowa dawka może być podana bezpośrednio przed badaniem okulistycznym.
* powyżej 6 lat: 1% roztwór – po 1 kropli 2 razy dziennie przez 3 dni.

Dodatkowa dawka może być podana bezpośrednio przed badaniem okulistycznym.
Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.
Nie wiadomo, czy atropina jest wydzielana z mlekiem kobiecym; stosowanie leku u karmiącej wymaga zachowania ostrożności.
Butelka polietylenowa o poj. 5 ml w opakowaniu zewnętrznym z kartonu
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Chronić przed światłem.
Po otwarciu pojemnika, kropli nie należy stosować dłużej niż 4 tygodnie.
Przed zastosowaniem leku sprawdzić datę ważności podaną na etykiecie.
Nie stosować po terminie ważności.
S01FA
* nadwrażliwość na cholinolityki lub którykolwiek składnik preparatu.
* jaskra pierwotna z tendencją do zamykania kąta przesączania, jaskra z wąskim kątem przesączania.
Inne cholinolityki i leki wykazujące działanie cholinolityczne nasilają działanie atropiny np. amitryptylina, hydroksyzyna, haloperidol, chlorpromazyna, leki przeciwhistaminowe I generacji, niektóre leki przeciwparkinsonowskie.
Odwrotnie jest w przypadku jednoczesnego podawania atropiny i cholinomimetyków, co wykorzystuje się w odwracaniu wzajemnych działań (fizostygmina, prostygmina, pilokarpina).
W przypadku wchłonięcia się do krążenia ogólnego nadmiernej ilości siarczanu atropiny mogą wystąpić objawy takie jak: zaburzenia równowagi, zaburzenia zachowania, zawroty głowy, przyspieszenie rytmu serca, niemiarowość, gorączka, omamy (wzrokowe, słuchowe), wysypki, wzdęcia (u niemowląt), nasilone pragnienie, suchość w ustach, senność, zmęczenie, osłabienie, suchość skóry. Mogą również wystąpić: zapalenie skóry (egzema), ciężkie reakcje uogólnione objawiające się obniżeniem ciśnienia krwi oraz pogłębiającymi się zaburzeniami oddychania.
Jeżeli lek został zastosowany niezgodnie z przeznaczeniem np. wypity, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem. W przypadku, gdy od momentu połknięcia dawki wielokrotnie przekraczającej dawkę maksymalną nie upłynęła godzina, można wykonać płukanie żołądka. Niezależnie od drogi podania – leczenie objawowe.
Atropina powoduje długo utrzymujące się zaburzenia widzenia (nawet do 5-7 dni po zastosowaniu). W okresie leczenia nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©