Reklama
OPIS LEKU
ATROPINUM SULFURICUM
iniekcje 0,5 mg/ml; 1 mg/ml; krople do oczu 1%.

roztwór do wstrzykiwań, 0,5 mg/ml lub 1 mg/ml
ATROPINI SULFAS
Krople do oczu stosuje się w celu uzyskania rozszerzenia ęrenic oraz rozluęnienia mięśnia okrężnego oka. Ma to znaczenie w leczeniu stanów zapalnych naczyniówki i tęczówki oka, jak również po operacjach na oku w celu uniknięcia wystąpienia zrostów, a także pomaga w diagnostyce oka.
Atropinę w zastrzykach stosuje się w kolce jelitowej, nerkowej i żółciowej. W chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, dychawicy oskrzelowej, zaburzeniach przewodzenia impulsów w mięśniu sercowych, w zawale serca. W parkinsonizmie. W zatruciu glikozydami nasercowymi, w zatruciach niektórymi środkami chemicznymi. Atropinę podaje się również przedoperacyjnie. Zastrzyki wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku.
Atropina jest silnym środkiem rozkurczowym oddziałującym na system nerwowy. Powoduje przyspieszenie akcji serca, zmniejszenie wydzielania gruczołów ślinowych, potowych, łzowych, soku żołądkowego, hamuje laktację, zmniejsza perystaltykę jelit oraz hamuje wydzielanie moczu. Działa również przeciwwymiotnie oraz przeciwparkinsoidalnie. Podana dospojówkowo wywołuje rozluęnienie mięśnia okrężnego, sterującego akomodacją soczewek. Efekt jej działania po zakropieniu do oka pojawia się po pół godziny i trwa 3-4 dni, w niektórych przypadkach efekt działania atropiny może utrzymywać się przez dwa tygodnie.


Siarczan atropiny, zaliczany do leków cholinolitycznych, działa rozkurczająco na mięśniówkę gładką przewodu pokarmowego, dróg moczowych, żółciowych oraz oskrzeli. Przeciwdziała zaburzeniom rytmu serca powstałym wskutek pobudzenia nerwu błędnego lub działania leków parasympatykomimetycznych. Lek rozszerza źrenicę i poraża akomodację oka, w dużych dawkach zwiększa ciśnienie wewnątrzgałkowe.
substancja czynna - atropine sulfate.


1 ml roztworu zawiera:

* 0,5 mg/ml 1 mg/ml
* siarczan atropiny 0,5 mg 1 mg
* kwas solny 10% do pH ok. 3,2
* woda do wstrzykiwań do 1 ml do 1 ml
* bradykardia zatokowa, arytmia
* wprowadzenie do znieczulenia ogólnego (premedykacja)
* zatrucie związkami fosforoorganicznymi, grzybami zawierającymi muskarynę zatrucie lekami cholinomimetycznymi
* odwracanie blokady nerwowo-mięśniowej
* pomocniczo w stanach spastycznych mięśniówki gładkiej w jamie brzusznej (kolka wątrobowa, nerkowa)
* w diagnostyce radiologicznej, gdy pożądane jest wywołanie rozkurczu mięśniówki gładkiej i zwolnienie pasażu jelitowego
Kropli do oczu nie należy stosować u osób cierpiących na zwiększone ciśnienie śródgałkowe (jaskrę). Leku nie należy stosować u pacjentów z powiększeniem stercza a także u pacjentów z poważnymi schorzeniami mięśnia sercowego.


Ostrożnie stosować u pacjentów powyżej 40 lat ze względu na ryzyko przerostu gruczołu krokowego i wystąpienia zaburzeń drożności dróg moczowych.
Ostrożnie stosować u dzieci, które są bardziej wrażliwe na działanie środków cholinolitycznych.
U osób z chorobami układu oddechowego atropinę należy stosować ostrożnie.
1/100- Zakłócenie akomodacji oka. Znacznie pogorszone widzenie bliskich przedmiotów ze względu na rozluęnienie mięśnia okrężnego oka. Szybko przemijające pieczenie. Przyspieszony puls.
1/1000- Reakcje alergiczne, Istnieje prawdopodobieństwo, że krople mogą wywierać działanie systemowe, że względu na możliwość przeniknięcia leku do krwi. Występuje wtedy suchość w jamie ustnej, dlatego dokładna higiena zębów jest niezbędna. Szybki puls, zaczerwienienie twarzy, przewlekłe zaparcia, trudności w oddawaniu moczu, halucynacje, gorączka.


Przyśpieszenie akcji serca, nasilenie choroby niedokrwiennej serca, zaburzenia rytmu serca, wzrost ciśnienia krwi. Mogą wystąpić: suchość w jamie ustnej, wzrost ciśnienia śródgałkowego, światłowstręt, zaburzenia termoregulacji.
U pacjentów w podeszłym wieku mogą pojawić się zaparcia i trudności w oddawaniu moczu.
Po większych dawkach atropiny może dojść do zaburzeń ośrodkowych (np. pobudzenie, omamy wzrokowe)


Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu, nie stosować leku po terminie ważności.
Dawkę ustala lekarz. Krople do oczu - zazwyczaj dawka dla pacjenta dorosłego wynosi 1 kropla 1-5 razy dziennie. Zastrzyki - dawka zależy od typu schorzenia, wieku i wagi ciała pacjenta i każdorazowo zostaje indywidualnie ustalana.


Atropinę podaje się: podskórnie, domięśniowo lub dożylnie.

* bradykardia zatokowa, arytmia

- dorośli dożylnie od 0,4 do 1mg; w razie potrzeby można powtórzyć po 1 do 2 godzin;
- dzieci dożylnie od 0,01do 0,03 mg/kg mc., w razie potrzeby można powtórzyć po 1 do 2 godzin

* wprowadzenie do znieczulenia ogólnego (premedykacja)

- dorośli - domięśniowo od 0,2 do 0,6 mg pół godziny przed zabiegiem;
- dzieci - podskórnie od 0,1 mg u noworodków do 0,6 mg u dzieci w wieku 12 lat

* zatrucie związkami fosforoorganicznymi, lekami cholinomimetycznymi

- dorośli - dożylnie lub domięśniowo od 1do2 mg powtarzane w razie potrzeby co 10 do 20 minut do opanowania nadmiernego wydzielania oskrzelowego i uzyskania częstości tętna powyżej 80/min.
- dzieci - dożylnie lub domięśniowo dawka początkowa od 0,5 do 1 mg, w razie potrzeby powtarzać co 5 do 10 minut do opanowania nadmiernego wydzielania oskrzelowego i uzyskania częstości tętna powyżej 100/min

* zatrucie grzybami zawierającymi muskarynę- od 1 do 2 mg powtarzane co godzinę
* odwracanie blokady nerwowo-mięśniowej - dorośli dożylnie od 0,6 do 1,2 mg kilka minut przed lub jednocześnie z neostygminą w dawce od 0,5 do 2mg (używając oddzielnych strzykawek)
* pomocniczo w stanach spastycznych mięśniówki gładkiej w jamie brzusznej (kolka wątrobowa, nerkowa) - dorośli, domięśniowo lub dożylnie od 0,5 do 1mg
* w diagnostyce radiologicznej, gdy pożądane jest wywołanie rozkurczu mięśniówki gładkiej i zwolnienie pasażu jelitowego - dorośli domięśniowo 1mg.


U osób w wieku podeszłym należy zmniejszyć dawki atropiny.
Lek nie oznacza jakiegokolwiek ryzyka dla płodu. Preparat przenika do mleka matki, lecz jego oddziaływanie na karmione dziecko jest mało prawdopodobne. Zamiar stosowania leku podczas karmienia piersią należy jednak omówić z lekarzem.


Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.
iniekcje 0,5 mg/ml a 10 ampułek; iniekcje 1 mg/ml a 10 ampułek; krople do oczu 1% a 10 ml.

10 ampułek 1 ml w kartoniku
Krople do oczu tracą ważność w miesiąc po otwarciu opakowania. Krople należy przychowywać w miejscu zaciemnionym.


Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze pokojowej (tj. 15ºC - 25ºC)
Chronić przed światłem.
* nadwrażliwość na leki cholinolityczne
* jaskra z wąskim kątem przesączania
* schorzenia powodujące zaburzenia drożności dróg moczowych (np. przerost gruczołu krokowego) lub przewodu pokarmowego
Leki nasilające działanie atropiny: trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki neuroleptyczne, leki stosowane w chorobie Parkinsona, leki przeciwhistaminowe, dizopiramid, chinidyna.
Leki cholinomimetyczne podane z atropiną powodują zmniejszenie jej działania.
Atropina poprzez opóźnianie opróżniania żołądka może powodować zwolnienie lub przyspieszenie wchłaniania niektórych leków zażytych doustnie.
Leczenie objawowe, najlepiej w warunkach intensywnej terapii.
W przypadku wystąpienia zagrożenia życia można rozważyć podanie fizostygminy w dawce od 1 do 4 mg powoli dożylnie. Dawkę można powtórzyć po upływie 1 do 2 godzin.
Preparat upośledza zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©