Reklama
OPIS LEKU
BIODRIBIN
roztwór do wlewów dożylnych
Aktywny składnik leku, cladribinum, wykazuje działanie cytotoksyczne wobec limfocytów, w tym również nie dzielących się. Z tego względu lek jest skuteczny w leczeniu niektórych przewlekłych chorób rozrostowych układu limfatycznego, w których populacja komórek dzielących się jest nieliczna.
Cladribinum(2-chloro-2’ dezoksyadenozyna)...10 mg
0,9 % NaCl + 10 mM bufor fosforanowy (pH = 7,3)...10 mg
Białaczka włochatokomórkowa - w każdym stadium choroby.
Przewlekła białaczka limfatyczna i chłoniaki nieziarnicze o mniejszym stopniu złośliwości histologicznej - w przypadkach pierwotnie lub wtórnie opornych na leczenie innymi cytostatykami.
Silny odczyn gorączkowy (> 40°C), często obserwowany u pacjentów z białaczką włochatkomórkową. Objawy depresji szpiku, w tym neutropenia, oraz infekcje, głównie wirusowe i grzybicze. Osłabienie siły mięśni (u ok. 10 % pacjentów).
0,12 mg/kg ciężaru ciała dziennie (ok.5 mg/m² powierzchni ciała) w dwugodzinnym wlewie dożylnym (pompą infuzyjną bez rozcieńczenia lub kroplówką po rozcieńczeniu w 500 ml 0,9 % NaCl), przez 5 kolejnych dni. W białaczce kosmatokomórkowej zazwyczaj wystarcza jeden kurs. W innych wskazaniach kursy należy powtarzać co 4 -5 tygodni. Jeśli w dniu planowanego rozpoczęcia występują nadal objawy uboczne spowodowane poprzednim kursem (granulocytopenia, trombocytopenia, infekcje), rozpoczęcie kolejnego kursu należy opóźnić lub zmniejszyć dawkę dzienną lub przerwać leczenie, zależnie od okoliczności. Jeśli po dwóch kursach leczenia nastąpi poprawa, to leczenie należy kontynuować do chwili uzyskania trwałej, całkowitej remisji lub maksymalnej odpowiedzi klinicznej.
1 fiolka 10 ml
L01BB
* neutropenia (liczba granulocytów < 1,0 G/l);
* trombocytopenia (liczba płytek < 50 G/l);
* infekcje miejscowe lub uogólnione;
* neuropatia obwodowa o znacznym nasileniu.

Uwaga: Nie należy stosować u chorych w ciężkim stanie ogólnym.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©