Reklama
OPIS LEKU
BIORACEF
tabletki powlekane 125mg, 250 mg, 500 mg
CEFUROXIME AXETIL
Tabletka zawiera 250 mg Cefuroximum (cefuroksymu w postaci estru 1-acetoksyetylowego).
substancje pomocnicze: glikolan sodowy skrobi, kroskarmeloza, skrobia modyfikowana, laurylosiarczan sodu, krzemionka koloidalna
Skład otoczki: dwutlenek tytanu, olej rycynowy, hydroksypropylometyloceluloza
Tabletki są przeznaczone do leczenia zakażeń o łagodnym i średnio ciężkim przebiegu, wywołanych wrażliwymi na cefuroksym bakteriami.

* Zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych: zapalenie gardła, migdałków wywołane przez Streptococcus pyogenes, zapalenie zatok wywołane przez Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli wywołane głównie przez Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, pozaszpitalne zapalenie płuc wywołane przez Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Klebsiella spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Escherichia coli.
* Ostre zapalenie ucha środkowego wywołane przez Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis.
* Zakażenia skóry i tkanek miękkich (liszajec, zapalenie tkanki łącznej, ropnie, zakażenia ran), spowodowane przez Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus.
* Niepowikłane zakażenia układu moczowego (zapalenie cewki moczowej, zapalenie pęcherza, odmiedniczkowe zapalenie nerek), wywołane przez Escherichia coli lub Klebsiella pneumoniae.
* Ostra niepowikłana rzeżączka (Neisseria gonorrhoea, również szczepy oporne na penicylinę).
* Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z nadwrażliwością na inne leki. Osoby uczulone na penicyliny mogą być uczulone również na cefalosporyny (tzw. alergia krzyżowa). Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów, u których po zastosowaniu penicyliny wystąpił wstrząs anafilaktyczny.
* Z uwagi na wielkość tabletek, nie można ich podawać dzieciom, które nie potrafią połykać tabletek, zwłaszcza, że tabletkę należy połknąć w całości.
* Stosowanie preparatu może powodować nadmierny rozwój drożdżaków i w efekcie powstanie kandydozy, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku.
* Bardzo rzadko w trakcie leczenia może wystąpić rzekomobłoniaste zapalenie jelit na skutek nadmiernego wzrostu niewrażliwych na lek bakterii Clostridium difficile. W razie wystąpienia biegunki w czasie stosowania antybiotyku lub wkrótce po jego odstawieniu należy brać pod uwagę możliwość kandydozy. W lżejszych przypadkach wystarczy odstawić lek, w cięższych podaje się doustnie metronidazol i ewentualnie wankomycynę.
* Nie należy podawać leków hamujących perystaltykę ani innych działających zapierająco.
* Preparat należy podawać ostrożnie pacjentom otrzymującym jednocześnie silnie działające diuretyki, gdyż może to mieć niekorzystny wpływ na czynność nerek.
Działania niepożądane po zastosowaniu tabletek z estrem 1-acetoksyetylowym cefuroksymu występują rzadko, są łagodne i przemijające.

* Zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunka, nudności, wymioty, bóle brzucha), bardzo rzadko rzekomobłoniaste zapalenie jelit.
* Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych: AspAT, AlAT oraz LDH.
* Bardzo rzadko żółtaczka
* Eozynofilia, niedokrwistość hemolityczna.
* Bardzo rzadko (mniej niż 1% przypadków) mogą wystąpić bóle głowy, skórne reakcje alergiczne (wysypka, pokrzywka, świąd).
* Śródmiąższowe zapalenie nerek, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, gorączka polekowa, reakcje podobne do choroby posurowiczej, anafilaksja.
dzieci powyżej 12 roku życia i dorośli

* zapalenie gardła, migdałków - 250mg 2 razy na dobę
* zapalenie zatok - 250 mg 2 razy/dobę
* zapalenie oskrzeli - 250 lub 500 mg 2 razy/dobę
* zapalenie płuc - 500 mg 2 razy/dobę
* zapalenie skóry i tkanek miękkich - 250 lub 500 mg 2 razy/dobę
* zakażenia układu moczowego - 125 lub 250 mg 2 razy/ddobę
* rzeżączka - 1g jednorazowo

dzieci, które mogą połykać tabletki
zapalenie gardła, migdałków 125mg 2 razy/dobę 10
ostre zapalenie ucha środkowego 250mg 2 razy/dobę 10

W razie potrzeby zastosowania dawki mniejszej lub większej niż 250 mg, dostępne są tabletki 125 mg i 500 mg.
Gdy dziecko nie może połknąć tabletki, można zastosować proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej (125 mg).
Bioracef może być stosowany w terapii sekwencyjnej, np. w leczeniu zapalenia płuc: cefuroksym w postaci iniekcji przez 2-3 dni, a następnie tabletki Bioracef przez 7-10 dni.
Stosowanie u osób w podeszłym wieku: nie jest konieczna modyfikacja dawkowania.
Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek: nie ma konieczności zmiany dawki.
U osób poddawanych hemodializie trzeba podać uzupełniającą dawkę preparatu Bioracef: 250-500 mg po zakończeniu hemodializy.

SPOSÓB STOSOWANIA
Tabletki należy przyjmować po posiłku, popijać niewielką ilością wody.
Tabletek nie należy łamać ani kruszyć ze względu na gorzki smak.
Kategoria B. Należy zachować szczególną ostrożność podczas podawania preparatu Bioracef kobietom w ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze, chociaż dotąd nie stwierdzono działania embriotoksycznego i teratogennego. Lek może być stosowany w ciąży jedynie w razie zdecydowanej konieczności.
Matkom karmiącym nie należy podawać leku, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne, (cefuroksym przenika do mleka matki).
Polietylenowy pojemnik zawiera 10 lub 14 tabletek, umieszczony jest w kartonowym pudełku.
Tabletki powlekane należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, w temperaturze do 25°C, w suchym miejscu. Chronić od światła.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
J01
Nadwrażliwość na cefuroksym lub inne cefalosporyny oraz na którykolwiek składnik preparatu.
Leki zobojętniające sok żołądkowy mogą zmniejszać wchłanianie cefuroksymu.
Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych
Stosowanie leku może powodować:
-fałszywie dodatni wynik odczynu Coombsa;
-fałszywie dodatnie wyniki testów redukcyjnych na oznaczanie glukozy w moczu.
Przedawkowanie może spowodować pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego prowadzące do drgawek. W celu zmniejszenia stężenia cefuroksymu w surowicy należy przeprowadzić hemodializę lub dializę otrzewnową.
Nie ma wpływu.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©