Reklama
OPIS LEKU
BUTAPIRAZOL
czopki 250 mg; drażetki 200 mg; iniekcje 20%; maść 5%.
PHENYLBUTAZONUM NATRICUM + LIDOCAINUM
Ostre napady gośćca. Zesztywniające zapalenie stawów i kręgosłupa (choroba Bechterewa). Zakrzepowe zapalenie żył i ostry napad dny moczanowej.


Jest to lek o silnym działaniu przeciwzapalnym i stosunkowo słabym przeciwbólowym.
Przeznaczony do krótkotrwałego leczenia ciężkich dolegliwości gośćcowych, zwłaszcza zaostrzenia zesztywniającego zapalenia kręgosłupa u pacjentów, u których stosowanie innych leków przeciwzapalnych jest nieskuteczne.
Preparatu, niezależnie od wskazania, nie należy nigdy stosować jako leku pierwszego rzutu.
Lek wchłania się szybko zarówno po podaniu doustnym jak i doodbytniczym. Efekt jego działania utrzymuje się od 50 - 100 godzin. Butapirazol działa silnie przeciwzapalnie, przeciwbólowo oraz słabo przeciwgorączkowo.
substancja czynna - phenylbutazone.

1 ml roztworu zawiera
substancje czynne: fenylobutazon sodowy 200 mg i lidokainę 10 mg
inne składniki leku: glikol trójetylenowy 562 mg, wodę do wstrzykiwań do 1 ml;


1 drażetka zawiera
substancję czynną: fenylobutazon 200 mg,
substancje pomocnicze: skrobię ziemniaczaną, sól sodową karboksymetyloskrobi, talk, magnezu stearynian;
Skład otoczki: sacharoza, sól sodowa karboksymetylocelulozy, poliwinylopirolidon 30, krzemionka koloidalna, tween 80, talk, dwutlenek tytanu, lak azorubinowy CI 14720
Leku nie wolno podawać osobom chorym na nadczynność tarczycy, choroby serca, nerek, wątroby, wrzód żołądka i dwunastnicy, choroby krwi, zmniejszoną krzepliwość krwi i skłonność do krwawień. Butapirazolu nie wolno stosować w nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy lub fenylobutazon. Jeśli w trakcie kuracji pojawi się gorączka, ból gardła lub podrażnienie błony śluzowej należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w celu przeprowadzenia kontroli obrazu krwi. Zmniejszenie się liczby białych ciałek krwi jest sygnałem do zaprzestania podawania leku.
Lek można podawać dzieciom poniżej 14 lat wyłącznie na wyraęne zalecenie lekarza.
Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli preparat stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Zamiar stosowania innych środków łącznie z fenylobutazonem należy omówić z lekarzem.


Nie należy stosować preparatu Butapirazol w przypadkach:

* nadwrażliwości na fenylobutazon lub inne pochodne fenylopirazolonu (np. aminofenazon, metamizol lub leki podobne)
* nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym kwas acetylosalicylowy
* astmy, pokrzywki lub ostrego nieżytu błony śluzowej nosa wywołanego podawaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych
* chorób tarczycy
* czynnej lub nawracającej choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapalenia okrężnicy wrzodziejącego lub nie w wywiadach, stanów zapalnych błony śluzowej lub krwawienia z przewodu pokarmowego, zapalenia ślinianek
* uszkodzenia szpiku lub zahamowania czynności szpiku w wywiadach, zmian w obrazie krwi
* skazy krwotocznej (trombocytopenii, zmian w krzepnięciu krwi)
* ciężkich schorzeń układu sercowo - naczyniowego, niewydolności serca lub nadciśnienia, obrzęków obwodowych
* ciężkiej niewydolności wątroby, nerek lub układu oddechowego
* zespołu Sjgrena
* wieku poniżej 14 lat
* ciąży i okresu karmienia piersią


* występują zaburzenia widzenia - zaleca się pilną konsultację z okulistą,
* występują zaburzenia czynności nerek, ponieważ może dojść do pogorszenia ich funkcjonowania,
* przyjmowane są doustne leki przeciwzakrzepowe, ponieważ mogą wystąpić krwawienia,
* przyjmowane są doustne środki przeciwcukrzycowe, ponieważ może wystąpić ciężka hipoglikemia (zespół objawów związanych ze zmniejszeniem stężenia glukozy we krwi - splątanie, zaburzenia świadomości, śpiączka, drgawki),
* wystąpią objawy zakażenia gardła i migdałków, ponieważ może to świadczyć o uszkodzeniu szpiku. Takie przypadki wymagają natychmiastowego zaprzestania stosowania leku.

Uwaga: stosowanie dawek większych niż 600 mg na dobę (3 ml) nie zwiększa skuteczności leku, natomiast nasila działania niepożądane.
1/100-
* Kwaśne odbicia, ból żołądka, mdłości i wymioty.
* Bóle i zawroty głowy.

1/1000- <1/1000-
* Krwawienie z błony śluzowej żołądka.
* Gromadzenie się sodu oraz chloru w organizmie, co w rezultacie powoduje obrzmienia - gromadzenie się wody.
* Wysypka, obrzmienie błony śluzowej nosa, astma, szczególnie u pacjentów uczulonych na kwas acetylosalicylowy.
* Zmniejszenie ilości białych ciałek krwi, anemia aplastyczna (niedobór wszelkich ciałek krwi).
* Zapalenie skóry i błon śluzowych.
* Zapalenie nerek, trzustki, zaburzenia w czynności tarczycy, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, powiększenie gruczołów ślinowych, suchość jamy ustnej, rumień wielopostaciowy.


Jak każdy lek, Butapirazol może powodować działania niepożądane.
Podobnie jak w przypadku innych pochodnych fenylopirazolonu, najcięższym działaniem niepożądanym fenylobutazonu jest uszkodzenie szpiku, które wynika z nadwrażliwości na lek i nie zależy od wielkości stosowanej dawki.
Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego

* Często: nudności, zapalenie błony śluzowej żołądka.
* Rzadko: wymioty, krwawienia z przewodu pokarmowego (krwawe wymioty), krwawienia lub perforacje wrzodu trawiennego.
* Sporadycznie: dyskomfort w nadbrzuszu, zgaga, ból brzucha, wrzód trawienny, biegunka.
* Pojedyncze przypadki: zapalenie trzustki lub przełyku. Owrzodzenie lub zwężenie przełyku, stany zapalne błony śluzowej jelit (w tym choroba Crohna z towarzyszącym krwawieniem, owrzodzeniem, zwężeniem jelita grubego), zaparcia.

Wątroba

* Rzadko: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych w surowicy krwi, zapalenie wątroby (z żółtaczką lub bez).
* Pojedyncze przypadki: piorunujące zapalenie wątroby.
* Zaburzenia ze strony układu krążenia
* Rzadko: zastoinowa niewydolność serca, obrzęk płuc, nadciśnienie.
* Pojedyncze przypadki: zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia.

Krew i limfa

* Rzadko: niedokrwistość hemolityczna, małopłytkowość (trombocytopenia), zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi obwodowej (leukopenia), pancytopenia.
* Reakcje nadwrażliwości
* Pojedyncze przypadki: reakcje anafilaktyczne (z jednoczesnym wystąpieniem wstrząsu lub bez), obrzęk naczynioruchowy, reakcje typu choroby posurowiczej, powiększenie węzłów chłonnych, zapalenie naczyń krwionośnych, zespół przypominający toczeń rumieniowaty, nacieki w płucach, gorączka.

Układ oddechowy

* Pojedyncze przypadki: stany zaostrzenia astmy oskrzelowej, tzw. zespół ciężkiej astmy, przejawiający się dusznością, gorączką, zaciemnienia w obrazie rtg.

Układ nerwowy

* Rzadko: zawroty głowy, ból głowy.
* Pojedyncze przypadki: neuropatie obwodowe, stany splątania, pobudzenie.

Skóra

* rzadko: pokrzywka, świąd, plamica, złuszczanie się naskórka.
* Pojedyncze przypadki: pęcherzykowate wykwity, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa - Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka (zespół Leylla).

Nerki i układ moczowy

* Rzadko: niewydolność nerek, ciężka niewydolność nerek, bezmocz, krwiomocz, białkomocz.
* Pojedyncze przypadki: ciężkie zmiany martwicze kanalików nerkowych, ostre śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, martwica brodawek nerkowych, niedrożność moczowodów z obecnością kryształów kwasu moczowego.

Układ dokrewny

* Pojedyncze przypadki: niedoczynność tarczycy.

Inne

* Często: obrzęki, zatrzymanie wody w organizmie.
* Rzadko: suchość w ustach, powiększenie ślinianek.
* Sporadycznie: zapalenie jamy ustnej.
* Pojedyncze przypadki: zaburzenia widzenia, wylewy w oku.

Dokonanie płytkiego wstrzyknięcia preparatu powoduje bolesny naciek, czasem w miejscu wstrzyknięcia może wystąpić martwica.
Dawkę ustala lekarz dostosowując ją do potrzeb pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem jego wieku oraz stanu ogólnego. Leczenie należy ograniczyć w czasie do 1 tygodnia.
Tabletki - zazwyczaj początkowa dawka dla pacjenta dorosłego wynosi 400-600 mg dziennie w dawce podzielonej podczas posiłków. Dobrze jest tabletkę popić mlekiem w celu ochrony błon śluzowych żołądka. Dawka podtrzymująca wynosi 100-200 mg dziennie. Czopki - 1 czopek na noc.
Zastrzyki wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku. Zazwyczaj dawka wynosi 200-600 mg dziennie w ciągu 3 kolejnych dni, po czym powinna nastąpić 4 dniowa przerwa w podawaniu zastrzyków.
Maść należy wmasowywać w miejsca chore 2-3 razy dziennie


Indywidualnie, stosownie do reakcji pacjenta na leczenie.
Dorośli:
300 do 600 mg na dobę w głębokiej iniekcji domięśniowej.
Iniekcje wykonuje się powoli, głęboko domięśniowo podając 1,5 ml do 3 ml roztworu
(300 do 600 mg fenylobutazonu) 1 raz na dobę przez 3 dni.
Jeśli po 3 dobach leczenia nie uzyskano zamierzonej poprawy, lek należy odstawić na 4 dni i wtedy ponowić leczenie.
Dzieci:
nie należy stosować leku w postaci iniekcji.
Istnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na płód. Nie wolno zażywać leku w okresie ciąży.
Preparat przenika do mleka matki. Zamiar stosowania go podczas karmienia piersią należy omówić z lekarzem.


Leku nie należy stosować w okresie ciąży.
Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.
czopki 250 mg a 5 szt.; drażetki 200 mg a 20 szt., a 50 szt.; iniekcje 20% a 5 ampułek po 3 ml, a 50 ampułek po 3 ml; maść 5% a 30 g.

Opakowania zawierają odpowiednio: 5 lub 50 ampułek o poj. 3 ml.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Chronić od światła.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, tj. od 15ºC do 25ºC.
Nie należy stosować preparatu Butapirazol po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
M01A
Informacje zawarte w tej ulotce mogą także dotyczyć leków stosowanych w przeszłości lub tych, które będą stosowane w przyszłości.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które wydawane są bez recepty.
Fenylobutazon, podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, doustnych leków przeciwcukrzycowych z grupy sulfonylomocznika oraz sulfonamidów. Może osłabiać działanie leków obniżających ciśnienie krwi (inhibitorów konwertazy angiotensyny, - adrenolityków, tiazydowych leków moczopędnych), hamować moczopędne działanie diuretyków oraz spowalniać wydalanie soli litu.
Fenylobutazon zwiększa działanie toksyczne metotreksatu i fenytoiny.
Jednoczesne stosowanie fenylobutazonu, kortykosteroidów oraz spożywanie alkoholu może spowodować wystąpienie zaburzeń żołądkowo - jelitowych oraz krwawień.
Barbiturany, chlorfenyramina, rifampicyna, prometazyna wpływają na proces przemian fenylobutazonu, tj. skracają okres jego półtrwania.
Fenylobutazon może przyspieszać metabolizm digitoksyny oraz kortyzonu oraz nasilać działanie insuliny.
Fenylobutazon wypiera hormony tarczycy z połączeń z białkami surowicy krwi, co może utrudniać interpretowanie testów określających czynność tarczycy.
Mogą wystąpić objawy przedawkowania: nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka, krwawienia z przewodu pokarmowego, wrzód trawienny, bardzo wysoka gorączka, zawroty głowy, niepokój, senność, pobudzenie, drgawki, śpiączka.
Zasadowica lub kwasica, zaburzenia stężenia elektrolitów, obrzęk.
Tachykardia, hiperwentylacja, zahamowanie oddychania, sinica, niedociśnienie, zmiany w obrazie EKG, zatrzymanie serca.
Ciężka niewydolność nerek.
Nieprawidłowości testów wątrobowych, żółtaczka, niewydolność wątroby, niedokrwistość, leukopenia, trombocytopenia, hipoprotrombinemia.
Preparat nie wpływa na wyżej wymienione czynności, chyba że wystąpią takie objawy niepożądane jak zawroty głowy, osłabienia, zaburzenia widzenia.
Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku w przypadku:

* obserwowania objawów zakażenia gardła i migdałków
* niekorzystnych wyników testów wątrobowych
* stwierdzenia klinicznych objawów pogarszania się stanu wątroby

U niektórych osób w czasie stosowania Butapirazolu mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©