Reklama
OPIS LEKU
CINCOL
krople do oczu.

roztwór
ZINCI SULFAS + NAPHAZOLINI NITRAS
Zapalenie spojówek, oraz brzegów powiek.
Cincol działa ściągająco na na naczynka krwionośne w powiece oraz białku oka. Dzięki temu zaczerwienienie zanika, a wypływ łez się zmniejsza.


Cincol jest lekiem złożonym zawierającym siarczan cynku i azotan nafazoliny. Siarczan cynku działa ściągająco, przeciwzapalnie i słabo odkażająco. Nafazolina - pochodna imidazoliny, działa sympatykomimetycznie, zwęża naczynia krwionośne, zmniejsza przekrwienie i obrzęk spojówek.
Lek stosuje się miejscowo, doraźnie w ostrym i przewlekłym zapaleniu spojówek o różnej etiologii i umiarkowanym nasileniu.
substancje czynne - siarczan cynkowy, azotan nafazoliny.

1ml zawiera
substancje czynne: 2,5 mg siarczanu cynku, 1,0 mg azotanu nafazoliny;
substancje pomocnicze: kwas borowy, benzalkoniowy chlorek 50%, trójetanoloamina, woda do przygotowywania kropli do oczu.
Jeśli czas leczenia przekracza jeden tydzień należy zrobić kilkudniową przerwę w stosowaniu leku.
Krople mogą zabarwiać miękkie szkła kontaktowe.


Nie należy stosować leku Cincol, jeśli stwierdzono:

* nadwrażliwość na składniki preparatu lub środki adrenomimetyczne,
* jaskrę z wąskim kątem przesączania,
* zespół „suchego oka”,
* nadciśnienie tętnicze,
* nadczynność tarczycy.

Zachować szczególną ostrożność stosując Cincol:

* u dzieci i osób w wieku podeszłym - nadużywanie leku może prowadzić do niepożądanych działań ogólnoustrojowych nafazoliny;
* u osób stosujących miękkie szkła kontaktowe - przed zastosowaniem leku należy je usunąć i założyć ponownie po upływie co najmniej 30 minut od zakroplenia.


Ciąża:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Lek można stosować u kobiet w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Stosowanie preparatu u kobiety karmiącej piersią wymaga zachowania ostrożności.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Lek może powodować zaburzenia widzenia, dlatego nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych bezpośrednio po jego podaniu.
Jak każdy lek, Cincol może powodować działania niepożądane.
Może wystąpić przemijające przekrwienie i podrażnienie spojówek.
Rzadko: senność, zawroty głowy, ból głowy, nudności, osłabienie, zaburzenia widzenia, nerwowość, pocenie się.
Długotrwałe stosowanie może wywołać uszkodzenie nabłonka.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Cincol mogą wystąpić inne działania niepożądane.
W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, także nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
Zazwyczaj dawka dla pacjenta dorosłego wynosi 1 kropla do worka spojówkowego 2-4 razy dziennie.


Lek Cincol należy stosować według wskazań lekarza lub zgodnie z załączoną ulotką.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Nie należy dotykać końcówki zakraplacza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości pojemnika.
Zakraplać po 1 kropli do worka spojówkowego 4 razy na dobę.

UWAGA: Bez porozumienia z lekarzem leku nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Cincol jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
krople do oczu a 5 ml, a 10 ml

2 butelki o poj. 5 ml w kartoniku
Krople należy chronić od światła.

Przechowywać w temperaturze pokojowej tj. od 15 °C do 25 °C, chronić od światła.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Lek jest ważny 1 miesiąc od momentu otwarcia opakowania.

Po otwarciu pojemnika, kropli nie stosować dłużej niż 4 tygodnie.
Nie należy stosować leku Cincol po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
S01GA
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które wydawane są bez recepty.
Nie stosować leku jednocześnie z inhibitorami MAO monoaminooksydazy)
i trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi.
Przedawkowanie po podaniu do worka spojówkowego, a także po przypadkowym spożyciu doustnym, z powodu niewielkiej zawartości substancji czynnych jest mało prawdopodobne. W przypadku zakroplenia zbyt dużej ilości preparatu, nadmiar można usunąć przepłukując oko 0,9% roztworem chlorku sodu lub przegotowaną wodą o temperaturze pokojowej.
W przypadku długotrwałego lub zbyt częstego podawania leku u małych dzieci może wystąpić zahamowanie ośrodkowego układu nerwowego, hipotermia, śpiączka.
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Cincol:
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©