Reklama
OPIS LEKU
CINNARIZINUM
tabletki 25 mg.
Choroba lokomocyjna. Zaburzenia krążenia mózgowego na tle miażdżycy. Zawroty i bóle głowy, szum w uszach, stany pourazowe. Zaburzenia krążenia obwodowego, choroba Raynauda (niedokrwienie kończyn), chromanie przestankowe. Nudności i wymioty, choroba Meniere`a, zaburzenia błędnikowe. Choroby uczuleniowe, nieżyt nosa, reakcje alergiczne skóry.
Cinnarizinum działa przeciwwymiotnie, przeciwhistaminowo, rozszerzająco na naczynia obwodowe i mózgowe. Jego działanie utrzymuje się przez około 24 godzin.


Cynaryzyna jest zaliczana do grupy tzw. antagonistów wapnia, hamujących napływ jonów wapnia do wnętrza komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych. Lek działa również przeciwhistaminowo, spazmolitycznie w obrębie naczyń krwionośnych, przeciwwymiotnie i słabo cholinolitycznie oraz uspokajająco.
Lek stosuje się:

* w zaburzeniach krążenia obwodowego (zespół Raynauda, chromanie przestankowe, kurcze mięśniowe),
* w zaburzeniach naczyniowych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (np. zaburzenia krążenia w układzie kręgowo - podstawnym),
* w zespołach niedokrwiennych w okulistyce,
* profilaktycznie w chorobie lokomocyjnej (kinetozach),
* pomocniczo w zaburzeniach błędnikowych (zawroty głowy, szum w uszach, nudności, wymioty), np. w zespole Meniere’a.
substancja czynna - cinnarizine.

Jedna tabletka zawiera jako
substancję czynną: 25 mg cynaryzyny oraz
substancje pomocnicze: laktozę, skrobię ziemniaczaną, sacharozę, talk, magnezu stearynian, powidon K-25.
Pacjenci cierpiący na przerost gruczołu krokowego powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji preparatem.
Nie należy spożywać alkoholu w trakcie leczenia, ponieważ alkohol wzmaga działanie cinnariziny.
Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli preparat stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Należy poradzić się lekarza jeśli zamierza się stosować inne leki w trakcie kuracji Cinnariziną.
Cinnarizina może upośledzać sprawność psychofizyczną, dlatego też nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych ani wykonywać czynności precyzyjnych w trakcie jego stosowania.


Nie należy stosować lek Cinnarizinum, jeśli stwierdzono
nadwrażliwość na cynaryzynę lub którykolwiek ze składników leku.


Ostrożnie stosować u osób z chorobą Parkinsona - lek powinien być przyjmowany w przypadkach, jeżeli korzyści są większe niż ryzyko pogorszenia stanu pacjenta.
Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku Cinnarizinum z jedzeniem i piciem
Lek należy przyjmować po posiłku, ponieważ pozwala to uniknąć lub zmniejszyć dolegliwości żołądkowych, charakterystycznych dla grupy leków przeciwhistaminowych do których zalicza się cynaryzynę.


Ciąża
Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią
Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Cynaryzyna może powodować senność, szczególnie na początku leczenia. Pacjenci, u których wystąpią takie objawy nie powinni prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.


Lek zawiera laktozę i sacharozę; jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
1/100
- Ospałość.

1/1000
- Suchość błon śluzowych jamy ustnej, dlatego niezbędna jest dokładna higiena jamy ustnej.

<1/1000
- Sztywność mięśni i zaburzenia aparatu ruchowego może wystąpić szczególnie u pacjentów starszych oraz w wyniku długotrwałego stosowania leku.

W razie pojawienia się tych objawów należy skontaktować się z lekarzem.


Jak każdy lek, Cinnarizinum może powodować działania niepożądane.
Mogą wystąpić: senność i zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zwykle przemijające. Rzadko występuje: ból głowy, suchość w jamie ustnej, pocenie, reakcje alergiczne.
W przypadku długotrwałego leczenia mogą wystąpić: wzrost masy ciała, bardzo rzadko zmiany skórne (liszaj płaski, zmiany toczniopodobne), żółtaczka cholestatyczna.
Opisano wystąpienie lub pogorszenie się objawów pozapiramidowych (czasami związane z depresją), szczególnie u osób w podeszłym wieku w czasie długotrwałej terapii. W razie wystąpienia takich objawów, należy przerwać stosowanie leku.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Cinnarizinum mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, także nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
Dawkę ustala lekarz. W zaburzeniach krążenia mózgowego zazwyczaj dawka wynosi 25 mg 2-3 razy dziennie.
W chorobie lokomocyjnej H tabletki na godzinę przed podróżą. Leku nie podaje się dzieciom poniżej 5 roku życia bez zaleceń lekarza.


Lek Cinnarizinum należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Lek należy przyjmować po posiłku.

W zawrotach głowy i innych zaburzeniach o charakterze niedokrwiennym:
1 tabletka (25 mg) trzy razy na dobę (75 mg).
W początkowym okresie leczenia można stosować dawki dwukrotnie większe.

Profilaktycznie w chorobie lokomocyjnej:
1 tabletka (25 mg) na 2 godziny przed podróżą, a następnie w miarę potrzeby 1 tabletka (25 mg) co 8 godzin w czasie podróży.

Czas leczenia nie powinien przekraczać 3 miesięcy.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Cinnarizinum jest za mocna lub za słabe, należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Nie należy podawać preparatu w czasie ciąży.
Nie wiadomo czy lek przenika do mleka matki, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania leku w okresie karmienia dziecka piersią.
tabletki 25 mg a 50 szt., a 250 szt.
Przechowywać w temperaturze od 15ºC do 25ºC, w suchym miejscu.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Cinnarizinum po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
N07CA
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które wydawane są bez recepty.
Cynaryzyna nasila działanie leków wpływających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych oraz alkoholu.
Lek należy odstawić na 4 dni przez wykonaniem alergicznych testów skórnych.
Mogą pojawić się: wymioty, senność, śpiączka, drżenia, niedociśnienie tętnicze krwi.
Jeżeli od spożycia dawki kilkakrotnie przekraczającej dawkę leczniczą upłynęło nie więcej niż jedna godzina, można rozważyć płukanie żołądka z podaniem węgla aktywowanego.
Jeżeli od przedawkowania upłynęło więcej niż godzina, należy wdrożyć leczenie objawowe.
Nie ma specyficznego antidotum (odtrutki).
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Cinnarizinum
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©