Reklama
Encyklopedia leków
OPIS LEKU
CLONAZEPAM; CLONAZEPAMUM
tabletki 2 mg; tabletki 0,5 mg; iniekcje 1 mg/ml.
Różne formy padaczki (epilepsji), szczególnie w powtarzających się dużych napadach (grand mal), małych napadach (petit mal), które oznaczają się szybko przemijającymi stanami nieprzytomności (absencji) i błyskawicznymi skurczami mięśni całego ciała.
Clonazepam zapobiega rozchodzeniu się w mózgu sygnałów powstałych w czasie napadu padaczki. Przez to łagodzi się napad oraz zapobiega powstawaniu nowych napadów padaczki. Efekt działania tabletki następuje po 20-40 minutach i trwa 6-8 godzin.


Pochodna benzodiazepiny, działa na struktury o.u.n., w szczególności na układ limbiczny i podwzgórze (ułatwia przekaźnictwo GABA-ergiczne). Charakteryzuje się silnym i długotrwałym działaniem przeciwdrgawkowym. Wykazuje także działanie przeciwlękowe i uspokajające. Działa umiarkowanie nasennie i rozluźnia napięcie mięśniowe. Dobrze wchłania się z układu pokarmowego.
substancja czynna - clonazepam.

1 tabl. zawiera 0,5 mg lub 2 mg klonazepamu.
* Napady padaczkowe u dorosłych i u dzieci: uogólnione i częściowe (także w skojarzeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi).
* U dzieci szczególnie w zespole Lennoxa-Gastaud i młodzieńczej padaczce mioklonicznej.
* Lek coraz częściej stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych: zespoły maniakalne w chorobie afektywnej dwubiegunowej, stany paniki, pobudzenie psychoruchowe (w przebiegu psychoz reaktywnych, organicznych zaburzeń psychicznych).
* Somnambulizm, zaburzenia snu, dyskinezy twarzowo-językowe, tiki, drżenia, mioklonie, akatyzja. Czasami neuralgie.
Leku nie należy podawać pacjentom uczulonym na clonazepam. Cierpiący na zaburzenia w funkcjach nerek i wątroby oraz miastenię gravis (chorobliwe zwiotczenie mięśni) powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji. Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów w zaawansowanym wieku oraz alkoholików. Preparatu nie należy podawać wcześniakom. Należy unikać alkoholu w trakcie kuracji Clonazepamem.
Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli preparat stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Należy poradzić się lekarza w sprawie stosowania innych leków łącznie z Clonazepamem.
Lek upośledza sprawność psychofizyczną, dlatego też nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych ani wykonywać czynności precyzyjnych w trakcie jego stosowania.


Ostrożnie stosować u pacjentów z upośledzeniem umysłowym, u pacjentów mających skłonność do nadużywania leków i alkoholu.
1/100
- Zmęczenie.
- Niemożność koordynacji ruchów, słabość mięśni.
- Te działania uboczne pojawiają się na początku leczenia i zanikają z reguły w trakcie kontynuowania kuracji.
- Aby ich uniknąć można rozpocząć leczenie od małej dawki leku.
- Wydzielanie śliny i flegmy może ulec zwiększeniu, o czym należy pamiętać zwłaszcza w leczeniu niemowląt.
- Małe dzieci leczone Clonazepamem mogą wykazywać niezwykłą drażliwość i aktywność.
- Efekty te zanikają zazwyczaj przy obniżeniu dawki.
- Nie należy jednak samowolnie zmieniać zaleceń lekarza.

<1/1000
- Napady padaczki.


Przemijające uczucie senności i zmęczenia (szczególnie w okresie początkowym zażywania leku).
Lek upośledza sprawność psychofizyczną i zaburza funkcje poznawcze.
Zawroty głowy, obniżenie napięcia mięśniowego, czasami zaburzenia widzenia i niezborność ruchów, dysdiadochokineza, oczopląs, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego.

Rzadko: skórne odczyny uczuleniowe, reakcje paradoksalne - pobudzenie psychoruchowe (szczególnie u dzieci i osób starszych), anemia, leukopenia, trombocytopenia, przejściowe podwyższenie poziomu aminotransferaz i fosfatazy alkalicznej.

Długotrwałe stosowanie może prowadzić do stanu zależności. Po nagłym odstawieniu (po długotrwałym stosowaniu), mogą wystąpić objawy abstynencyjne: pobudzenie psychoruchowe, psychoza, halucynacje, zaburzenia zachowania, drgawki.
Dawkowanie ustala lekarz. Dawkę dzienną zazwyczaj bierze się w 3 porjach. Leczenie jest długotrwałe. Preparat należy wycofywać stopniowo zmniejszając dawkę, a to w celu uniknięcia napadu padaczkowego. Nagłe przerwanie leczenia może spowodować napad. Zastrzyki wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku.
Istnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na płód. O zastosowaniu leku musi zadecydować lekarz specjalista.
Preparat przenika do mleka matki, jego oddziaływanie na karmione dziecko jest prawdopodobne. Zamiar stosowania leku podczas karmienia piersią należy omówić z lekarzem.


Stosoując lek u kobiet w ciąży należy zachować szczególną ostrożność.
tabletki 2 mg a 30 szt.; tabletki 0,5 mg a 30 szt.; iniekcje 1 mg/ml 10 ampułek po 1 ml.
N03AE
Nadwrażliwość na pochodne benzodiazepiny, ostra niewydolność oddechowa, niewydolność nerek i wątroby, jaskra, porfiria, miastenia.
Inne leki przeciwdrgawkowe, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, inhibitory MAO, neuroleptyki, środki nasenne i uspokajające (barbiturany, narkotyki, alkohol), wzmagają depresyjne działanie klonazepamu na o.u.n. Jednoczesne spożycie alkoholu i klonazepamu może spowodować upojenie patologiczne. Lek wzmaga działanie środków zwiotczających mięśnie. Cymetydyna, disulfiram, izoniazyd, doustne środki antykoncepcyjne hamują metabolizm klonazepamu, a ryfampicyna i karbamazepina - przyspieszają.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©