Reklama
OPIS LEKU
COAPARIN
roztwór do wstrzykiwań podskórnych
HEPARINUM NATRICUM
Coaparin zawiera heparynę niefrakcjonowaną, substancję działającą przeciwzakrzepowo.
Lek stosuje się w profilaktyce zakrzepowego zapalenia żył głębokich i zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z czynnikami ryzyka wystąpienia tych zaburzeń.
0,2 ml roztworu zawiera
substancję czynną: 5 000 j.m. soli sodowej heparyny
substancje pomocnicze: alkohol benzylowy, woda do wstrzykiwań.
Ampułka zawiera 5 000 j.m. soli sodowej heparyny w 0,2 ml roztworu
Nie należy stosować leku Coaparin, jeśli stwierdzono:

* nadwrażliwość na heparynę lub alkohol benzylowy,
* hemofilię, nie poddające się kontroli krwawienia np. krwawiący wrzód trawienny,
* rozległe urazy, niedawno przebyte śródczaszkowe wylewy krwi, operacje okulistyczne lub neurochirurgiczne,
* bakteryjne zapalenie wsierdzia,
* nadciśnienie tętnicze o ciężkim przebiegu,
* zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość),
* choroby wątroby o ciężkim przebiegu (w tym żylaki przełyku),
* czynną gruźlicę,
* wzrost przepuszczalności naczyń włosowatych.


* u osób z cukrzycą, ze zwiększonym stężeniem potasu we krwi lub stosujących leki oszczędzające potas, ponieważ heparyna może spowodować, zazwyczaj odwracalne, zwiększenie stężenia potasu we krwi,
* długotrwale u kobiet po 60 roku życia, ponieważ istnieje zagrożenie wystąpienia powikłań krwotocznych.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.
Podczas stosowania leku Coaparin :

* u osób poddanych znieczuleniu rdzeniowemu lub nadtwardówkowemu, nie można wykluczyć wystąpienia: bólu pleców, zaburzeń czuciowych, ruchowych, zaburzeń czynności jelita grubego lub pęcherza moczowego, co może świadczyć o powstaniu krwiaka w rdzeniu kręgowym. W przypadku pojawienia się któregokolwiek z wymienionych objawów, należy o nich natychmiast poinformować personel medyczny,
* nie jest konieczne przeprowadzanie regularnych badań krwi. W wyjątkowych przypadkach, lekarz może jednak zalecić badania krwi, np. u pacjentów z cukrzycą lub niewydolnością nerek.


Stosowanie leku Coaparin u dzieci
Nie zaleca się stosowania heparyny podskórnie.

Stosowanie leku Coaparin u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby
Lek należy stosować z zachowaniem ostrożności.

Stosowanie leku Coaparin u pacjentów w podeszłym wieku
Brak konieczności modyfikacji dawkowania.

Ciąża
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Lekarz może zalecić stosowanie heparyny w ciąży w ściśle uzasadnionych przypadkach, po szczegółowym rozważeniu ryzyka i korzyści dla matki. W pierwszym i drugim trymestrze ciąży zaleca się podawanie 5 000 j.m. co 12 godzin, w trzecim trymestrze 10 000 j.m. co 12 godzin. Dawkę należy zmniejszyć w czasie porodu. W okresie połogu stosować standardowe dawki.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Heparyna nie przechodzi przez barierę łożyskową i nie jest wydzielana do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Heparyna nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
Jak każdy lek, Coaparin może powodować działania niepożądane.
Najczęściej występuje krwawienie (np. krew w moczu, kale, krwawienie z nosa).
Mogą wystąpić: skórne i uogólnione reakcje alergiczne. Przemijające zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość), przemijający wzrost stężenia potasu we krwi u pacjentów z cukrzycą lub niewydolnością nerek.
W rzadkich przypadkach, u osób, u których po zastosowaniu w przeszłości heparyn drobnocząsteczkowych wystąpiła alergia, mogą pojawić się objawy świadczące o reakcji nadwrażliwości: pokrzywka, zapalenie spojówek, gorączka, świąd i palenie stóp.
W bardzo rzadkich przypadkach, u osób stosujących heparynę, poddanych znieczuleniu rdzeniowemu lub nadtwardówkowemu (np. podczas zabiegu chirurgicznego) może wystąpić krwiak.
Po długotrwałym podawaniu heparyny, zwykle w dużych dawkach, odnotowywano: zmniejszone wydzielanie aldosteronu, osteoporozę, przemijające łysienie (najczęściej po 4 do 12 tygodniach leczenia), bezobjawowy i zwykle odwracalny wzrost aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz) oraz stężenia wolnych kwasów tłuszczowych w surowicy.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Coaparin mogą wystąpić inne działania niepożądane.
W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, również nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
Lek Coaparin należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Nie należy stosować preparatu domięśniowo, ze względu na znaczne ryzyko wystąpienia krwiaków w miejscu wstrzyknięcia.
Przed wykonaniem iniekcji należy skontrolować wygląd roztworu. Powinien być przezroczysty, bezbarwny lub bladożółty. W przypadku zaobserwowania zmiany barwy lub klarowności nie należy stosować leku.

Dorośli:
Pacjenci przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi oraz po zabiegach:
5 000 j.m. (0,2 ml) podawać 2 godziny przed zabiegiem, a następnie po zabiegu co 8 do 12 godzin przez 10 do 14 dni lub do momentu aż pacjent zacznie chodzić - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Pacjenci po zawale mięśnia sercowego:
5 000 j.m. (0,2 ml) podawać dwa razy na dobę przez 10 dni lub do momentu gdy pacjent zacznie chodzić.
Pozostali pacjenci:
5 000 j.m. (0,2 ml) podawać co 8 do 12 godzin.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Coaparin jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Sposób podawania
Wstrzyknięcia należy wykonywać, gdy pacjent leży. Lek podaje się w głębokim zastrzyku podskórnym, na przemian w lewą lub prawą okolicę przednio-boczną lub tylno-boczną ściany brzucha. Całą długość igły należy wprowadzić prostopadle w fałd skóry trzymany między kciukiem i palcem wskazującym. Fałd skóry można uwolnić dopiero po zakończeniu wstrzykiwania preparatu. Nie należy rozcierać miejsca wstrzyknięcia.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Coaparin niż zalecana
Może wystąpić przedawkowanie, którego objawem jest krwawienie. Przy nieznacznym krwawieniu, lek należy odstawić. Jeśli krwawienie jest intensywniejsze, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Działanie heparyny można odwrócić, podając dożylnie 1% roztwór siarczanu protaminy.
10 ampułek 1 ml zawierających po 0,2 ml roztworu.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, od 15ºC do 25ºC.
Chronić od światła.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Coaparin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

* Działanie przeciwzakrzepowe heparyny nasilają: kwas acetylosalicylowy, dekstran, fenylbutazon, indometacyna, dipirydamol, cefamandol, cefoperazon, antytrombina III, acenokumarol. U osób stosujących tego typu połączenia leków, lekarz może zalecić zmniejszenie dawki heparyny.
* Działanie przeciwzakrzepowe heparyny osłabiają: nitrogliceryna (zwłaszcza podawana dożylnie), glikozydy naparstnicy, tetracykliny, nikotyna, chinina, leki przeciwhistaminowe.
* Stosowanie heparyny i leków z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny może być przyczyną wystąpienia zwiększonego stężenia potasu we krwi.
* Podczas stosowania heparyny i streptokinazy (także innych leków trombolitycznych) zwiększa się ryzyko komplikacji krwotocznych.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©