Reklama
OPIS LEKU
CYCLOSERINUM
tabletki 250 mg; kapsułki 250 mg.
Gruźlica płuc, zawsze łącznie z innymi lekami przeciwgruźliczymi. Lek należy podawać wyłącznie w gruźlicy opornej na leki podstawowe.
Lek przeciwprątkowy. Cycloserinum uniemożliwia bakteriom ich namnażanie.
substancja czynna - cycloserine.
Leku nie należy podawać pacjentom uczulonym na Cycloserinę, chorym na padaczkę, psychozy oraz poważne upośledzenie funkcji nerek.
Nie należy spożywać alkoholu w trakcie leczenia, ponieważ alkohol wzmaga działanie preparatu.
Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli preparat stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Zamiar stosowania innych leków w trakcie kuracji Cycloseriną należy omówić z lekarzem.
>1/100
- Zawroty i bóle głowy, otępienie, zaburzenia mowy, splątanie.
- Drgawki, porażenie, niezwykłe wrażenia czuciowe - mrowienia, kłucia, pieczenie.
- Depresje, psychozy, zapaść.
- Reakcje te ulegają zmniejszeniu po obniżeniu dawki.
Dawkę ustala lekarz. Zazwyczaj stosuje się 250 mg 3 razy dziennie. Nie należy przekraczać dawki dziennej 1000 mg. U chorych z upośledzoną funkcją nerek dawka jest niższa.
Ryzyko uszkodzenia płodu. Nie wolno podawać leku w czasie ciąży.
Istnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na karmione dziecko. Nie wolno zażywać leku w okresie karmienia.
tabletki 250 mg a 40 szt.; kapsułki 250 mg a 40 szt.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©