Reklama
OPIS LEKU
DETREOMYCYNA
drażetki 125 mg; drażetki 250 mg; iniekcje 1000 mg; maść 1%; maść do oczu 2%.
CHLORAMPHENICOL
Antybiotyk w zastrzykach i drażetkach stosuje się jedynie w zwalczaniu bardzo poważnych zakażeń, jak zapalenie opon mózgowych, zakażenia Salmonellą, zapalenia płuc spowodowane bakteriami wrażliwymi na preparat. Leczenie najczęściej odbywa się w zakładach zamkniętych.
Maść do oczu stosuje się w przewlekłym i ostrym zapaleniu powiek, spojówek i rogówki, w zapaleniu przedniej błony naczyniowej i ranach gałki ocznej.
Detreomycyna jest antybiotykiem uniemożliwiającym bakteriom namnażanie się. Preparat działa na wiele szczepów bakteryjnych.


Antybiotyk bakteriostatyczny, w niektórych przypadkach bakteriobójczy. Hamuje biosyntezę białek (utrudnia polimeryzację aminokwasów do polipeptydów) i lipidów w komórce bakteryjnej. Działanie to jest następstwem wiązania z podjednostką 50S rybosomu, wskutek czego dochodzi do wybiórczego zahamowania peptydylotransferazy. Proces ma charakter odwracalny, zachodzi w obecności jonów magnezowych i potasowych. Chloramfenikol bardzo dobrze przenika przez bariery biologiczne i błony komórkowe, z łatwością przechodzi przez łożysko. Przemiany metaboliczne zachodzą głównie w wątrobie (podstawowymi są: sprzęganie z kwasem glukuronowym i redukcja grupy azotowej). Wydalanie następuje z moczem (ok. 90%), przy czym główną część stanowią nieczynne metabolity (wydalane przez transport kanalikowy). Wydalany z moczem nie zmieniony chloramfenikol (przesączenie kłębuszkowe) stanowi tylko ok. 10% podanej dawki. Działanie chloramfenikolu w postaci maści ogranicza się do zewnętrznej powierzchni skóry, wchłanianie jest znikome.
substancja czynna - chloramphenicol.

1 g maści zawiera 10 mg lub 20 mg chloramfenikolu;
substancje pomocnicze: lanolina bezwodna, wazelina biała, olej arachidowy.
Ropne choroby skóry oporne na leczenie innymi antybiotykami. Antybiotyk bakteriostatyczny, ma szeroki zakres działania, zarówno na bakterie Gram(-), jak i Gram(+), krętki i riketsje. Działa silnie na Haemophilus influenzae, Salmonella spp., Neisseria spp., Klebsiella spp., Streptococcus pneumoniae i bakterie beztlenowe (umiarkowanie wobec Bacteroides fragilis). Ponadto działa na Staphylococcus spp., Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Shigella spp., Serratia marcescens, Mycoplasma spp., Rickettsia spp., Chlamydia spp. Oporne na działanie są Pseudomonas aeruginosa, prątki kwasoodporne, niektóre laseczki z rodzaju Bacillus i wirusy.
Leku nie wolno podawać pacjentom cierpiącym na choroby krwi oraz uczulonym na chloramfenikol. W czasie leczenia antybiotykiem należy regularnie dokonywać badań krwi. Maści do oczu nie wolno stosować w grzybicy oczu. Przed zastosowaniem maści należy przeprowadzić wymaz z worka spojówkowego w celu zbadania wrażliwości bakterii na lek.
Szczególnie ostrożnie należy preparat stosować u dzieci.
Nie wolno podawać leku w banalnych zakażeniach oczu lub w celach profilaktycznych.
Długotrwałe oraz powtarzające się kuracje tym preparatem są niewskazane.
Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli antybiotyk stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Lek zmienia działanie wielu innych leków, między innymi paracetamolu, środków przeciwzakrzepowych, fenytoiny, ryfampicyny oraz doustnych środków antykoncepcyjnych. Zamiar stosowania innych leków podczas kuracji antybiotykiem należy omówić z lekarzem.


Z uwagi na możliwość nadkażenia drożdżakami nie powinno się stosować leku dłużej niż 10-14 dni.
1/100
- Biegunka, mdłości, wymioty.
- Wysypka.

1/1000- <1/1000
- Zmiany w obrazie krwi.
- Ból głowy, dezorientacja.
- Porażenie mięśni oczu.
- Zapalenie nerwu wzrokowego.
- Mrowienia kończyn.
- Reakcje alergiczne skóry.
- Nadmiar flory bakteryjnej opornej na chloramfenikol, pojawiającej się w błonie śluzowej jamy ustnej, pochwy oraz odbytu.


Mogą wystąpić: podrażnienie w postaci zaczerwienienia, kłucia oraz skórne reakcje uczuleniowe, pokrzywka, rumień (które są wskazaniem do odstawienia leku). Długotrwałe leczenie może spowodować nadkażenia drożdżakami. W bardzo rzadkich przypadkach opisywano uszkodzenie szpiku kostnego z anemią aplastyczną włącznie (mechanizm nie jest w pełni poznany).
Dawkę ustala lekarz. Drażetki, iniekcje - lekarstwo należy zażywać w równych odstępach czasu. Dawka zależy od wagi ciała pacjenta oraz rodzaju infekcji.
Już po paru dniach leczenia następuje wyraęna poprawa zdrowia, nie oznacza to jednak, że kurację można zakończyć. Przedwczesne przerwanie leczenia może spowodować nawrót choroby.
Zastrzyki wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku.
Maść do oczu, o ile lekarz okulista nie przepisze inaczej, stosuje się 1-3 razy dziennie małą ilość maści do worka spojówkowego


Nanosić na zmienioną chorobowo skórę 1-3x/dobę, co 6-8 h, max. przez 10-14 dni.
Istnieje prawdopodobieństwo uszkodzenia płodu. Nie wolno zażywać leku w ciąży.
Istnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na karmione dziecko. Nie wolno zażywać leku w okresie karmienia.


Nie stosować w ciąży i laktacji.
drażetki 125 mg a 16 szt.; drażetki 250 mg a 16 szt.; iniekcje 1000 a 1 fiolka z substancją suchą; maść 1% a 5 g; maść do oczu 2% a 5 g.
D06AX
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Uszkodzenia wątroby, choroby szpiku kostnego, zaburzenia hemopoezy. Antybiotyk nie może być stosowany osłonowo. Ciąża i laktacja. Nie stosować u noworodków i dzieci <11 lat.
W przypadku chloramfenikolu w postaci maści nie powinno się go stosować łącznie ze stosowaną miejscowo erytromycyną z uwagi na konkurencyjny mechanizm działania tych leków. Ogólnie nie podaje go się z penicylinami i cefalosporynami (ze względu na działanie antagonistyczne) oraz z antybiotykami makrolidowymi (uszkodzenie syntezy białka, wiązanie tego samego miejsca w rybosomie). Chloramfenikol jest inhibitorem wielu enzymów mikrosomalnych, w wyniku czego nasila efekt i przedłuża czas działania wielu leków metabolizowanych w wątrobie. Zwiększa działanie hipoglikemizujące pochodnych sulfonylomocznika, powoduje zwiększenie stężenia i przedłużenie T0,5 we krwi pochodnych dihydroksykumaryny oraz znacznie nasila depresyjny wpływ na układ krwiotwórczy wielu stosowanych leków (fenylbutazonu, indometacyny i kotrimoksazolu).
Nie występuje przy zastosowaniu leku w postaci maści.
Z uwagi na zawartość lanoliny i oleju arachidowego może powodować reakcje alergiczne (u osób uczulonych na lanolinę i na orzechy).
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©