Reklama
OPIS LEKU
DEVISOL-25
krople 0,15 mg/ml.
Przewlekłe choroby wątroby z upośledzonym wytwarzaniem witaminy D3. Zapobieganie zbyt niskiemu stężeniu wapnia w osoczu w leczeniu padaczki oraz długotrwałej kuracji kortykosterydami. W niedoczynności przytarczyc, w dziedzicznych chorobach wątroby, w których występuje niedostateczna produkcja witaminy D3.
Devisol-25 jest jednym z metabolitów (związków powstałych w wyniku przemiany materii) witaminy D3. Metabolit ten powstaje w wątrobie. Devisol zwiększa jelitowe przyswajanie wapnia.
substancja czynna - calcifediol.
Leku nie wolno stosować w nadmiernym stężeniu wapnia w osoczu, w przedawkowaniu witaminy D3 w nadczynności przytarczyc, kamicy nerkowej, długotrwałym unieruchomieniu, niektórych chorobach nowotworowych oraz w nadczynności tarczycy. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli Devisol-25 stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Leki przeciwpadaczkowe oraz barbituraty zmniejszają przyswajanie Devisolu. Zamiar stosowania innych leków łącznie z preparatem należy omówić z lekarzem. W czasie leczenia może wystąpić zbyt wysokie stężenie wapnia w osoczu, co charakteryzuje się uczuciem zmęczenia, częstym parciem na pęcherz oraz zwiększonym pragnieniem. W razie wystąpienia podobnych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
W czasie leczenia należy przeprowadzać regularne badania poziomu wapnia we krwi oraz moczu, a także ciśnienia krwi. Podczas kuracji nie wolno zażywać witaminy D.
Nie obserwowano działań niepożądanych poza tymi jakie wynikają z podwyższonego poziomu wapnia we krwi.
Dawkę ustala lekarz. Dawka zależy od podłoża niedoboru wapnia oraz jego poziomu w osoczu pacjenta. W 1 kropli leku znajduje się 5 ?g kalcyfediolu.
Ograniczone doświadczenia ze stosowaniem leku w okresie ciąży, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania Devisolu 25.
Nie wiadomo czy lek przenika do mleka matki, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania leku w okresie karmienia dziecka piersią.
krople 0,15 mg/ml a 10 ml.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©