Reklama
OPIS LEKU
DICORTINEFF
maść do oczu; krople do oczu i uszu (zawiesina).

(2,5 mg + 0,025 mg + 1 mg)/ml, krople do oczu i uszu, zawiesina
NEOMYCINUM + GRAMICIDINUM + FLUDROCORTISONI ACETAS
Przewlekłe zapalenia brzegów powiek, spojówek, dróg łzowych, zapalenie twardówki i nadtwardówki. Stany po urazach i zabiegach chirurgicznych (po wygojeniu się rany). Zapalenia i choroby uczuleniowe zewnętrznego przewodu słuchowego, zapalenie ucha środkowego.


Dicortineff jest lekiem złożonym, przeznaczonym do stosowania miejscowego, w którego składzie znajdują się antybiotyki - neomycyna, gramicydyna oraz glikokortykosteroid - fludrokortyzon. Połączenie neomycyny z gramicydyną sprawia, że zakres działania przeciwbakteryjnego leku jest szeroki, dodatek fludrokortyzonu powoduje zmniejszenie odczynów zapalnych i uczuleniowych.
Lek działa przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie, przeciwuczuleniowo. Łagodzi świąd, pieczenie oraz zmniejsza obrzęk.
Dicortineff stosuje się:
a) w okulistyce

* Stany zapalne gałki ocznej, błony naczyniowej, spojówek i brzegów powiek

b) w laryngologii

* Stany zapalne ucha zewnętrznego i środkowego,
* Stany zapalne ucha po zabiegach operacyjnych,
* Stany pourazowe zewnętrznego przewodu słuchowego.
Dicortineff wykazuje szerokie działanie przeciwbakteryjne dzięki zawartości 2 antybiotyków - neomycyny i gramicydyny. Flourohydrokortyzon wchodzący w skład preparatu łagodzi odczyny zapalne i uczuleniowe.
substancje czynne - neomycyna, gramicydyna, fluorohydrokortyzon.

1 ml zawiera
substancje czynne: 2,5 mg neomycyny (w postaci siarczanu), 0,025 mg gramicydyny, 1,0 mg octanu fludrokortyzonu,
substancje pomocnicze: trójetanoloamina, kwas solny 10%, benzalkoniowy chlorek 50%, sodu chlorek, etanol, woda do przygotowywania kropli do oczu.
Przed zastosowaniem Dicortineffu wskazane jest zbadanie wymazu z worka spojówkowego w celu stwierdzenia, czy bakterie są wrażliwe na lek. Leku nie wolno podawać w przypadkach uczulenia na którykolwiek z jego składników. Leku nie wolno podawać również w ostrym ropnym zapaleniu brzegów powiek i spojówek, w owrzodzeniu rogówki, infekcjach wirusowych oka, grzybicach oka oraz w jaskrze.
Nie należy stosować kuracji trwających dłużej niż 2 tygodnie, ponieważ zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia grzybicy oka lub rozrostu bakterii opornych na preparat. Nie zaleca się stosowania szkieł kontaktowych w trakcie leczenia.


Nie należy stosować leku Dicortineff, jeśli stwierdzono:

* nadwrażliwość na składniki leku lub inne antybiotyki aminoglikozydowe,
* wirusowe, gruźlicze lub grzybicze zakażenia oka lub ucha,
* choroby połączone z ubytkami nabłonka rogówki,
* jaskrę,
* perforację błony bębenkowej ucha, jeśli lek stosowany ma być do ucha.

Zachować szczególną ostrożność stosując Dicortineff:

* u pacjentów, u których podejrzewa się perforację błony bębenkowej, ponieważ przedostanie się leku do ucha środkowego może wywołać piekący ból, a nawet uszkodzenie nerwu słuchowego.

Podczas stosowania leku Dicortineff:

* przed zakropleniem do oczu, należy usunąć miękkie soczewki kontaktowe (mogą być ponownie założone po upływie co najmniej 30 minut od momentu użycia leku),
* długotrwale - może dojść do nadkażeń bakteryjnych i grzybiczych,
* długotrwale - może u osób predysponowanych wystąpić podwyższenie ciśnienia śródgałkowego, a nawet zaćma posteroidowa.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.
Działania niepożądane występują bardzo rzadko. Może wystąpić widzenie przez mgłę tuż po zastosowaniu Dicortineffu oraz lekkie pieczenie.


Jak każdy lek, Dicortineff może powodować działania niepożądane.
Lek jest zazwyczaj dobrze tolerowany i nie wywołuje zwykle istotnych działań niepożądanych. Po zastosowaniu leku może wystąpić swędzenie lub pieczenie spojówek, rzadko niespecyficzne zapalenie spojówek lub reakcje uczuleniowe.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Dicortineff mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
Dawkę ustala lekarz okulista lub laryngolog dostosowując ją do potrzeb pacjenta. Zazwyczaj lek podaje się 2-5 razy dziennie w równych odstępach czasu po 1 kropli lub małej ilości maści do worka spojówkowego lub do ucha.


Lek Dicortineff należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Zwykle stosowane dawki:
W okulistyce:
w stanach zapalnych: 1-2 krople do worka spojówkowego 2 do 5 razy na dobę.

W laryngologii:
2-4 krople do przewodu słuchowego na opatrunku 2-4 razy na dobę.
Lek może być również zakraplany bezpośrednio do przewodu słuchowego. Pacjent powinien leżeć z uchem zwróconym do góry, po zakropleniu pozostać w pozycji leżącej przez około 15 minut.

Długość leczenia: do 2 dni po ustąpieniu objawów, lecz nie dłużej niż 7 dni.

Uwaga: wstrząsnąć przed użyciem.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Dicortineff jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
Ciąża
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Lek może być stosowany w ciąży w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Stosowanie leku u karmiącej piersią wymaga zachowania ostrożności.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Nie opisano wpływu leku Dicortineff na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
maść do oczu a 3 g; krople do oczu i uszu (zawiesina) a 10 ml.

Butelka o pojemności 10 ml z zakraplaczem w tekturowym pudełku.
Przechowywać w temperaturze od 15ºC do 25ºC.
Chronić od światła.
Nie należy stosować leku Dicortineff po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
S01CA
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które wydawane są bez recepty.
W literaturze opisano interakcje poszczególnych składników (neomycyny, gramicydyny, fludrokortyzonu) z różnego rodzaju związkami, ale dotyczy to innych form leku - podawanych doustnie lub dożylnie.
Podczas stosowania leku Dicortineff w postaci zawiesiny do oczu i uszu, niewielkie ilości substancji czynnych zawartych w leku mogą sporadycznie przenikać do krążenia ogólnego.
Może to się zdarzyć podczas długotrwałego zakraplania zawiesiny (jeśli znacznie przekracza się zalecane dawkowanie).
W takich przypadkach istnieje możliwość wystąpienia interakcji z lekami zwiotczającymi mięśnie oraz przeciwzakrzepowymi.
Fludrokortyzon osłabia działanie leków przeciwcukrzycowych.
Przedawkowanie po podaniu do worka spojówkowego, a także po przypadkowym spożyciu doustnym, z powodu niewielkiej zawartości substancji czynnej, jest mało prawdopodobne. Przypadkowe wypicie zawiesiny nie powoduje wystąpienia ciężkich działań niepożądanych.
Wskazane jest rozcieńczenie spożytego leku podaniem płynów.

W przypadku pominięcia dawki leku Dicortineff
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©