Reklama
OPIS LEKU
DISULFIRAM
tabletki 100 mg do implantacji.
Disulfiram jest lekiem odwykowym w alkoholizmie.


Disulfiram jest inhibitorem dehydrogenazy aldehydowej, enzymu przekształcającego aldehyd octowy (główny metabolit alkoholu etylowego) do kwasu octowego. W przypadku spożycia alkoholu etylowego po wszczepieniu leku dochodzi do wzrostu stężenia aldehydu octowego w organizmie i wystąpienia objawów zatrucia tym związkiem.
Do objawów tych należą:
nudności, wymioty, tachykardia (uczucie kołatania serca), niedociśnienie, zawroty głowy, nagłe zaczerwienie twarzy z uczuciem gorąca.
Lek stosuje się w leczeniu uzależnienia od alkoholu.
W razie spożycia alkoholu podczas kuracji Disulfiramem powstaje wiele bardzo nieprzyjemnych reakcji: pulsujący ból głowy, silne zaczerwienienie twarzy, gwałtowne bicie serca, mdłości, wymioty, uczucie braku tchu.
Objawy te występują już nawet po spożyciu bardzo małej ilości alkoholu, dlatego należy unikać wszelkich form alkoholu, jak np. w pralinkach, likierach, winie czy piwie.
Picie większych ilości alkoholu w trakcie leczenia Disulfiramem zagraża bardzo poważnymi konsekwencjami z utratą przytomności i koniecznością leczenia szpitalnego.
Reakcja preparat-alkohol może wystąpić nawet po 2 tygodniach od zakończenia kuracji odwykowej.
substancja czynna - disulfiram.

1 tabletka zawiera:
substancję czynną: 100 mg disulfiramu
substancje pomocnicze: sodu chlorek, mannitol, polietylenoglikol 6000
Disulfiram nie może być stosowany u pacjentów cierpiących na wadę serca lub choroby serca, które oznaczają duże niebezpieczeństwo reakcji Disulfiram-alkohol. Preparatu nie należy również podawać pacjentom z zaburzeniami psychicznymi.
Ponieważ reakcja Disulfiram-alkohol oznacza poważne ryzyko zdrowotne, zastosowanie leku może odbyć się wyłącznie za wiedzą zainteresowanego pacjenta oraz po uprzednim powiadomieniu go o nieuniknionych skutkach spożywania alkoholu w trakcie kuracji. Pacjenci cierpiący na choroby wątroby, cukrzycę oraz padaczkę powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji. Jeśli w czasie leczenia pojawi się wysypka należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli preparat stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Trzeba poradzić się lekarza w razie zamiaru stosowania innych leków łącznie z Disulfiramem.
Lek upośledza sprawność psychofizyczną, dlatego też nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych ani wykonywać czynności precyzyjnych w trakcie stosowania preparatu.


Nie należy stosować leku Disulfiram w przypadku

* Nadwrażliwości na disulfiram i tiokarbaminiany;
* Stanu upojenia alkoholowego, spożywania napojów zawierających alkohol etylowy lub stosowania preparatów zawierających alkohol w ciągu ostatnich 12 godzin przed zabiegiem;
* Stwierdzonej niewydolności serca, choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego, przebytej niewydolności obwodowej krążenia;
* Zaburzeń psychicznych, psychoz (z wyjątkiem przebytych ostrych psychoz alkoholowych), prób samobójczych w wywiadach.
* Nie należy stosować preparatów zawierających disulfiram bez świadomej zgody pacjenta.

Zachować szczególną ostrożność stosując Disulfiram

* u pacjentów z chorobami układu oddechowego lub serca, cukrzycą, padaczką.

Wystąpienie reakcji disulfiram - alkohol może pogłębić stopień zaawansowania tych chorób.
Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Uwaga
W okresie leczenia disulfiramem obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych. Spożycie alkoholu w trakcie leczenia disulfiramem może powodować wystąpienie objawów zagrażających życiu.
Objawy nietolerancji alkoholu mogą wystąpić także po zastosowaniu płynów zawierających alkohol (np. płyny do płukania jamy ustnej, sosy, ocet, syropy przeciwkaszlowe, środki rozgrzewające, płyny po goleniu i inne kosmetyki zawierające alkohol).


Stosowanie leku Disulfiram u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby
U pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) wątroby disulfiram należy stosować z zachowaniem ostrożności.

Ciąża:
Nie należy stosować leku u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią:
Nie należy stosować leku u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Jest mało prawdopodobne, aby preparat wpływał na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.
Na początku leczenia jest bardzo trudno ocenić, czy symptomy na które pacjent narzeka wynikają z abstynencji, czy też są one wynikiem działań niepożądanych leku.

1/100
- Zmęczenie, senność.
- Zaburzenia pokarmowe, biegunka, przykry zapach z ust, smak metalu w ustach.
- Ból głowy.

1/1000
- Wysypka, zaczerwienienie oraz świąd skóry.
- W razie wystąpienia tych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

<1/1000
- Uczucie mrowienia w kończynach, słabość mięśni.
- Zaburzenia wzroku.
- Zaburzenia psychiczne.
- W razie wystąpienia tych dolegliwości należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.


Jak każdy lek, Disulfiram może powodować działania niepożądane.
Może wystąpić senność, nudności, wymioty, metaliczny posmak lub smak czosnku w ustach, przemijająca impotencja, pacjent może się łatwo męczyć.
W rzadkich przypadkach odnotowywano reakcje psychotyczne, w tym stany depresyjne, paranoiczne, schizofrenię, manię.
Odnotowywano skórne reakcje alergiczne, zapalenie nerwów obwodowych, uszkodzenie hepatocytów.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Disulfiram mogą wystąpić inne działania niepożądane.
W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, także nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
Zabieg implantacji preparatu pod skórę wykonują przychodnie specjalistyczne.


Disulfiram należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Zabieg przeprowadza lekarz. Lek wszczepia się podpowięziowo, rozmieszczając gwiaździście 8 do 10 tabletek. Zabieg można powtórzyć po 8 miesiącach.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Disulfiram jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Disulfiram niż zalecana
Disulfiram wykazuje niską toksyczność. Jeśli dojdzie do przypadkowego zażycia dużej liczby tabletek do implantacji, personel medyczny może przeprowadzić płukanie żołądka (jeśli od przyjęcia leku nie upłynęło więcej niż godzina) oraz obserwować pacjenta.
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Ograniczone doświadczenia ze stosowaniem leku w okresie ciąży, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania Disulfiramu podczas ciąży.
Istnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na karmione dziecko. Nie wolno stosować leku w okresie karmienia.
tabletki do implantacji 100 mg a 10 szt
Przechowywać w temperaturze pokojowej, tj. od 15ºC do 25ºC, w suchym miejscu.
Chronić od światła.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Disulfiram po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
N07BB
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

* Disulfiram nasila działanie: leków przeciwzakrzepowych, antypiryny, fenytoiny, chlordiazepoksydu i diazepamu. Badania przeprowadzone na zwierzętach wskazują na podobny wpływ na metabolizm petydyny, morfiny i amfetaminy.
* Amitryptylina i chlorpromazyna mogą nasilać, a diazepam osłabiać objawy tzw. reakcji disulfiramowej.
* Disulfiram hamuje reakcje utleniania i wydalanie ryfampicyny przez nerki.
* Jednoczesne stosowanie izoniazydu i disulfiramu może wpływać na czynność ośrodkowego układu nerwowego i wywoływać zawroty głowy, zaburzenia koordynacji ruchów, drażliwość, bezsenność.
* Metronidazol i disulfiram stosowane jednocześnie mogą wywołać stany dezorientacji i stany psychotyczne. Nie zaleca się równoczesnego stosowania tych leków.
* Kontakt z organicznymi rozpuszczalnikami zawierającymi alkohol, aldehyd octowy, paraldehyd podczas terapii disulfiramem może wywołać reakcję disulfiramową.
* Disulfiram może przedłużać czas działania alfentanilu.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©