Reklama
OPIS LEKU
DOLCONTRAL
iniekcje 50 mg/ml
PETHIDINE HYDROCHLORIDE
Silne bóle.


Środek przeciwbólowy o działaniu narkotycznym. Stosowany w silnych i bardzo silnych bólach:

* w ostrym zawale serca
* w napadowym wzroście ciśnienia w gałce ocznej (atak jaskry)
* po operacjach
* przy bólach różnego pochodzenia (np. przy nowotworach)
* dla ułatwienia porodu (przy sztywności i skurczu ujścia macicy, przy bólach partych i przy przechodzeniu główki przez kanał porodowy)
* do premedykacji i uzupełnienia narkozy
* przy skurczach mięśni gładkich żołądka i jelit, dróg żółciowych i dróg moczowych, przy skurczach naczyń krwionośnych.
Dolargan jest morfinopodobnym lekiem uśmierzającym ból, o działaniu słabszym od morfiny. Po podaniu domięśniowym lek zaczyna działać szybciej niż morfina, a efekt uśmierzenia bólu trwa krócej. Długotrwałe stosowanie Dolarganu wywołuje tolerancję na lek, tzn. w celu osiągnięcia uśmierzenia bólu potrzebne jest zwiększanie dawki leku. Lek powoduje znacznie mniejszy skurcz dróg żółciowych niż morfina. Jego działanie hamujące na wydzielanie moczu oraz na układ pokarmowy jest również mniejsze niż morfiny.
substancja czynna - pethidine hydrochloride.

Pethidinum hydrochloricum 50,0 mg; Aqua pro iniectione ad 1 ml
Dolarganu nie wolno podawać w astmie, utrudnieniu oddychania, łącznie z alkoholem lub środkami nasennymi. Pacjenci cierpiący na niewydolność nerek, wątroby, pacjenci z uszkodzeniami czaszki powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji Dolarganem.
Lek upośledza sprawność psychofizyczną, dlatego też nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych ani wykonywać czynności precyzyjnych w trakcie stosowania preparatu. Osoby starsze wykazują szczególną wrażliwość ośrodka oddechowego na lek, dlatego pacjentom starszym podaje się mniejsze dawki leku.
Lek wywołuje uzależnienie.
Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli Dolargan stosuje się jednocześnie z innymi lekami.


Ostrożnie podawać :
* w zaburzeniach ośrodka oddechowego lub istnieniu bezwzględnej konieczności uniknięcia hamowania tego ośrodka,
* przy podwyższeniu ciśnienia wewnątrzczaszkowego,
* zaburzeniach świadomości,
* uzależnieniu od leków, narkotyków lub alkoholu
* przy obniżonym ciśnieniu krwi w skutek hipowolemii.
> 1/100
- Mdłości i wymioty.

1/100- 1/1000
- Zawroty głowy.
- Depresja oddychania, którą można powstrzymać naloxonem.
- Ospałość, omdlenie.
- Wysypka.
- Skurcz dróg żółciowych.


W dawkach leczniczych , szczególnie po szybkim wstrzyknięciu dożylnym Dolcontralu mogą wystąpić:

* zmiany rytmu serca (częstoskurcz lub rzadkoskurcz)
* spadek ciśnienia krwi
* skurcz mięśniówki oskrzeli
* zwężenie źrenic
* czkawka
* zawroty głowy
* ból i tworzenie się bąbla w miejscu wstrzyknięcia
* nadmierna senność
* zahamowanie ośrodka oddechowego

Rzadko występują wymioty .Po podaniu leku możliwe są reakcje nadwrażliwości różnego rodzaju i o różnym stopniu nasilenia. Przy długotrwałym stosowaniu leku może dojść do utrudnienia oddawania moczu wskutek zwiększenia napięcia mięśni gładkich. Podając lek podczas porodu należy pamiętać, że takie działania niepożądane mogą wystąpić u noworodka.
Dawkę ustala lekarz. Tabletki - zazwyczaj dawka dla pacjenta dorosłego wynosi 50-100 mg 1-2 razy dziennie. Zastrzyki domięśniowo lub podskórnie wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku.
Dzieciom do 1 roku życia stosuje się zazwyczaj 1-2 mg/kg wagi ciała na dobę; od 1-5 roku życia 12,5-25 mg na dobę; od 6-12 roku życia 25-50 mg na dobę.


Lek podaje się przeważnie domięśniowo lub podskórnie , wyjątkowo dożylnie-bardzo powoli (ampułka na minutę), najlepiej w połączeniu z 10ml 10% glukozy lub roztworem izotonicznym soli.
Dorośli i młodzież:
Najwyższa dawka pojedyncza: dożylnie 100mg , domięśniowo lub podskórnie 150 mg.
Najwyższa dawka dzienna wynosi 300mg dożylnie lub 500mg domięśniowo lub podskórnie.

Dzieci:
Podaję się 1-1,5 mg/kg/mc podskórnie.
W wieku przedszkolnym - około 20mg.
Dzieciom w wieku szkolnym: 25-40mg

Wskazówki:
Roztwory do wlewu dożylnego o pH zasadowym nie mogą być mieszane z Dolcontralem,
gdyż może to spowodować wytrącenie się wolnej zasady petydyny. Dotyczy to także wszystkich roztworów , których aniony mogą tworzyć trudno rozpuszczalne sole z zasadą petydyny.
Leku nie stosować po dacie ważności!
Istnieje prawdopodobieństwo, że preparat wywoła depresję oddychania u noworodka. Nie wolno zażywać leku w ciąży.
Preparat przenika do mleka matki, lecz jego oddziaływanie na karmione dziecko jest mało prawdopodobne. Zamiar stosowania leku podczas karmienia piersią należy jednak omówić z lekarzem.
iniekcje 50 mg a 10 ampułek

Ampułki 50,0 mg/1ml a 10szt. Ampułki 100,0 mg/2ml a 10szt.
N02AB
Nie stosować Dolcontralu:

* przy nadwrażliwości na lek
* w pierwszych 3 miesiącach ciąży , u kobiet karmiących i u niemowląt do pierwszego roku życia.
* przy uzależnieniu od silnie działających leków przeciwbólowych (z wyjątkiem chorób nowotworowych)
* do leczenia odwykowego chorych uzależnionych od opiatów.
Zachować szczególną ostrożność przy równoczesnym podawaniu Dolcontralu z innymi silnie działającymi środkami przeciwbólowymi , inhibitorami monoaminooksydazy ( MAO) , pochodnymi fenotiazyny czy alkoholem. Równoczesne podanie leku z inhibitorami MAO może spowodować ciężki wstrząs ,zahamowanie ośrodka oddechowego lub głęboką utratę przytomności .
Barbiturany i inne środki nasenne potęgują uspokajające działanie Dolcontralu i jego hamujący wpływ na ośrodek oddechowy.
Pentazocyna i buprenorfina osłabiają działanie leku.
Lek może powodować uzależnienie.
Po jego podaniu nie wolno prowadzić pojazdów , obsługiwać maszyn , pić alkoholu.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©