Reklama
Encyklopedia leków
OPIS LEKU
EPHEDRINUM HYDROCHLORICUM
iniekcje 25 mg/ml; tabletki 25 mg.

roztwór do wstrzykiwań podskórnych lub domięśniowych 25 mg/ml
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
Astma. Przewlekłe zapalenie oskrzeli, zapalenie błon śluzowych nosa i spojówek. Rozszerzanie źrenic w celach diagonostycznych w okulistyce. Niskie ciśnienie tętnicze z omdleniami
Efedryna zmniejsza obrzmienia błon śluzowych górnych dróg oddechowych oraz działa rozkurczowo na oskrzela. Efedryna stymuluje wydzielanie się noradrenaliny w ustroju, która to zwęża naczynia krwionośne, podnosi ciśnienie krwi, a także działa pobudzająco na serce.


Efedryna jest nieselektywnym sympatykomimetykiem, którego mechanizm działania polega na pośrednim nasileniu uwalniania noradrenaliny z zakończeń neuronów i hamowaniu jej wchłaniania zwrotnego. Efektywnie rozszerza mięśniówkę gładką oskrzeli. Pobudza ośrodek oddechowy. Przyspiesza zwolnioną czynność serca i zwiększa siłę jego skurczu. Zwęża naczynia obwodowe, przez co może powodować wzrost ciśnienia tętniczego. Efedryna dobrze przenika przez barierę krew-mózg, po jej podaniu obserwuje się objawy słabego pobudzenia psychicznego. Po wstrzyknięciu domięśniowym działanie naczyniozwężające pojawia się po ok. 10-20 min. i utrzymuje ok. 1 godziny. Lek jest częściowo metabolizowany w wątrobie i wydalany z moczem, głównie w postaci niezmienionej.
substancja czynna - ephedrine hydrochloride.

substancja czynna: efedryny chlorowodorek 25 mg
substancje pomocnicze: woda do wstrzykiwań do 1 ml
Stany skurczowe dróg oddechowych.
Pacjenci cierpiący na jaskrę, powiększenie prostaty, trudności w oddawaniu moczu, nadczynność tarczycy, choroby serca i naczyń krwionośnych, zbyt niskie stężenie potasu w osoczu powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji Efedryną. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli preparat stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Zamiar stosowania innych leków łącznie z Efedryną należy omówić z lekarzem.
Lek upośledza sprawność psychofizyczną, dlatego też nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych ani wykonywać czynności precyzyjnych w trakcie stosowania preparatu.
Długotrwałe stosowanie leku może wywołać uzależnienie.
Nie należy spożywać alkoholu w trakcie leczenia, ponieważ alkohol wzmaga działanie preparatu.


Efedrynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z dławicą piersiową. U pacjentów z przerostem gruczołu krokowego lek może powodować trudności w oddawaniu moczu aż do zatrzymania moczu. Długotrwałe stosowanie efedryny może powodować wystąpienie niepokoju. Efedryna podawana u pacjentów z cukrzycą zwiększa ryzyko wystąpienia hipoglikemii (zmniejszenia stężenia glukozy we krwi). Należy unikać dłuższego stosowania efedryny u pacjentów z nerwicą. Po długotrwałym podawaniu leku nie dochodzi do jego kumulacji, jednak obserwowano wystąpienie tolerancji i uzależnienia.
>1/100
- Przyspieszenie akcji serca.
- Niepokój.
- Bezsenność.
- Trudności w oddawaniu moczu.

1/100- 1/1000
- Zawroty i bóle głowy.
- Nadmierne pocenie się.
- Mdłości i wymioty.
- Słabość mięśni.
- Drżenia.
- Wzmożone pragnienie.


Po podaniu leku mogą wystąpić: zwiększenie ciśnienia tętniczego, przyspieszenie tętna, kołatanie serca, tachykardia (przyspieszenie czynności serca) i inne zaburzenia rytmu serca, biegunka, nudności i wymioty, bóle brzucha, nerwowość, niepokój, drżenia, bóle głowy, trudności z zaśnięciem, trudności w oddawaniu moczu aż do zatrzymania moczu, zwłaszcza u pacjentów z przerostem gruczołu krokowego oraz rzadkie przypadki alergii skórnej w postaci wysypki.
Efedryna może powodować zaburzenia o charakterze psychotycznym jak paranoja, depresja, omamy. Po stosowaniu dawek większych niż zalecane mogą wystąpić drgawki.
Dawkę ustala lekarz. Zastrzyki podskórnie lub domięśniowo wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku. Zazwyczaj dorosłym podaje się 25-50 mg 1-2 razy dziennie. Dawkę dla dzieci ustala lekarz pediatra.


DOROŚLI: domięśniowo lub podskórnie 12,5 do 25 mg. Maksymalnie 150 mg w ciągu 24 godzin w dawkach podzielonych.
DZIECI: podskórnie 3 mg/kg mc./dobę lub 25-100 mg/m2 pc./dobę w 4-6 dawkach podzielonych
Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.
Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.
iniekcje 25 mg/ml a 10 ampułek, a 50 ampułek; tabletki 25 mg a 10 szt, a 100 szt.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze pokojowej tj. 15ºC do 25ºC
Chronić od światła.
Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu, nie stosować leku po terminie ważności.
R03CA
* Nadwrażliwość na efedrynę lub inne aminy sympatykomimetyczne
* Nadciśnienie tętnicze lub inne choroby układu krążenia
* Znieczulenie ogólne cyklopropanem lub halotanem
* Nadczynność tarczycy
* Cukrzyca
* Jaskra z zamkniętym kątem przesączania
* Ciśnienie tętnicze powyżej 130/80 mm Hg u kobiet w ciąży
Nie należy stosować efedryny jednocześnie z inhibitorami MAO typu A (lub nieselektywnymi) ze względu na niebezpieczeństwo nadmiernego wzrostu ciśnienia tętniczego. Efedryna działa przeciwstawnie do leków obniżających ciśnienie tętnicze. Acetazolamid i inne związki alkalizujące mocz mogą nasilać jej działanie. Jednoczesne stosowanie efedryny z glikozydami nasercowymi, cyklopropanem lub halotanem może grozić zaburzeniami rytmu serca. Stosowanie efedryny z oksytocyną może spowodować zwiększenie ciśnienia tętniczego. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne hamują efekt podwyższenia ciśnienia przez efedrynę. Salbutamol i inne leki pobudzające układ współczulny mogą nasilać działania niepożądane dotyczące układu krążenia.
W razie przedawkowania należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. U pacjenta mogą wystąpić: nudności, wymioty, podwyższona temperatura ciała, kołatanie serca, tachykardia (przyśpieszenie czynności serca), podwyższone ciśnienie tętnicze, urojenia, omamy, anuria. Należy dokładnie obserwować pacjenta, zapewnić drożność dróg oddechowych i prawidłowe nawodnienie. Leczenie objawowe.
Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Po dawkach znacznie większych niż zalecane lub u osób szczególnie wrażliwych, efedryna może wywołać nadmierną pobudliwość nerwową i wpływać niekorzystnie na wykonywanie wymienionych wyżej czynności.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©