Reklama
OPIS LEKU
FAMOTIDINE
tabletki 40 mg.
Famogast stosuje się w leczeniu choroby wrzodowej, a także w stanach zapalnych przełyku, spowodowanych kwaśnymi odbiciami - zgagą. Ponadto podaje się preparat w długotrwałym leczeniu zapobiegającym chronicznie nawracającej chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.
W chorobach wrzodowych stężenie kwasu w soku żołądkowym jest często zbyt duże. Uważa się że jest to przyczyną powstawania wrzodu, a następnie utrudnia jego gojenie się. Famogast blokuje receptory histaminy2 znajdujące się w błonie żołądkowej, co hamuje wydzielanie kwasu solnego i soku żołądkowego. Dzięki temu gojenie się wrzodu jest przyspieszone. Bóle związane z istnieniem wrzodu ustępują po 1 tygodniu stosowania leku.


Famotydyna jest lekiem przeciwwrzodowym z grupy antagonistów receptorów histaminowych H2. Hamuje podstawowe stymulowane wydzielanie kwasu żołądkowego i pepsyny. Z przewodu pokarmowego wchłania się szybko, osiągając w ciągu 2-3 h max. stężenie w surowicy krwi. T0,5 w osoczu wynosi 3 h. Jednorazowa doustna dawka 40 mg famotydyny zmniejsza przez 12 h o 50% wydzielanie soku żołądkowego stymulowane tetragastryną. Pokarmy i środki zobojętniające nie wpływają na wchłanianie famotydyny. Famotydyna wydalana jest z moczem oraz z kałem.
substancja czynna - famotidine

1 tabl. zawiera 40 mg famotydyny
* Choroba wrzodowa żołądka,
* choroba wrzodowa dwunastnicy,
* owrzodzenie nawrotowe po leczeniu operacyjnym,
* stany zapalne przełyku wywołane zarzucaniem treści żołądkowej,
* zespół Zollingera-Ellisona.
* refluksowe zapalenie przełyku,
* inne stany chorobowe wywołane nadmiernym wydzielaniem soku żołądkowego.
* Preparat stosowany jest również w profilaktyce nawrotów owrzodzeń dwunastnicy.
Pacjenci uczuleni na famotydynę, cierpiący na niewydolność nerek lub wątroby powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli preparat stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Należy omówić z lekarzem ewentualne stosowanie innych leków podczas kuracji Famogastem. Ze względu na brak doświadczeń preparatu nie podaje się dzieciom. Zakończenie kuracji powinno przebiegać stopniowo, tzn. należy stopniowo zmniejszać dawkę leku aż do zupełnego wycofania. Nagłe bowiem odblokowanie receptorów H2 może spowodować powrót dolegliwości.
Palenie tytoniu obniża skuteczność działania leku.


Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć nowotworowy charakter owrzodzenia. Famogast może bowiem maskować objawy towarzyszące nowotworom żołądka i utrudniać tym samym postawienie właściwej diagnozy. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek należy odpowiednio zmniejszyć dawkę leku lub wydłużyć przerwy pomiędzy dawkami.
1/100
- Biegunka lub zatwardzenie, wysypka, zawrót głowy.

1/1000- <1/1000
- Brak apetytu.
- Zmęczenie, mdłości, wymioty, wzdęcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej (dlatego niezbędna jest dokładna higiena zębów po każdym posiłku).
- Wysypka ze świądem.
- Zaburzenia psychiczne, depresja.
- Zmniejszenie popędu płciowego.
- Zaburzenia w funkcji wątroby.
- Żółtaczka.
- Bóle stawów.

W razie wystąpienia uporczywych i uciążliwych działań ubocznych należy skontaktować się z lekarzem.


Famogast jest lekiem dobrze tolerowanym. Bardzo rzadko pacjenci mogą skarżyć się na bóle i zawroty głowy, zaparcia, biegunkę. Niekiedy może wystąpić wysypka.


Preparat jest dobrze tolerowany przez chorych. Najczęściej obserwowane działania niepożądane to zaburzenia związane z przewodem pokarmowym - zaparcia, biegunka, wzdęcia. Mogą występować bóle głowy, uczucie osłabienia, spadek łaknienia, suchość jamy ustnej, wysypka skórna. Jako antagonista receptorów histaminowych H2 może wywoływać inne objawy niepożądane charakterystyczne dla leków z tej grupy.
Dawkę ustala lekarz. W chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy 40 mg na noc przez 4-8 tygodni. W celach zapobiegawczych nawrotowi wrzodu - 20 mg na noc.


W chorobie wrzodowej żołądka czy dwunastnicy
zwykle stosuje się 1 tabletkę 40 mg dziennie przed snem przez okres 4-8 tygodni. Okres leczenia może ulec skróceniu, o ile badanie endoskopowe wykaże, że owrzodzenie uległo wygojeniu. W celu zapobieżenia nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy zaleca się leczenie podtrzymujące tj. stosowanie 1 tabletki 20 mg dziennie przed snem.

W zespole Zollingera-Ellisona
leczenie należy rozpocząć od dawki 20 mg, podawanej co 6 godzin. W zależności od stanu pacjenta dawkę leku można zwiększyć do 480 mg/dobę przez okres 1 roku.

U chorych z ciężką niewydolnością nerek
dawkowanie będzie zależeć od klirensu kreatyniny. Przy klirensie kreatyniny powyżej 60 ml/min stosuje się normalne dawkowanie; przy CLCR mniejszym od 60, a większym od 30 ml/min – należy stosować połowę normalnej dawki, natomiast przy CLCR mniejszym od 30 ml/min – stosuje się 1/4 normalnej dawki.


W chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.
1 tabl. 40 mg raz dziennie przed snem. Jeżeli klirens kreatyniny wnosi mniej niż 10 ml/min, dawkę doustną należy zmniejszyć do 20 mg (1/2 tabl. 40 mg). Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 8 tyg. Po endoskopowym potwierdzeniu zagojenia się wrzodu, leczenie należy natychmiast zakończyć.

W profilaktyce nawrotów owrzodzeń dwunastnicy:
20 mg famotydyny (1/2 tabl. 40 mg) raz dziennie przed snem.

W zespole Zollingera-Ellisona:
dawka początkowa wynosi 20 mg famotydyny (1/2 tabl. 40 mg), co 6 h. Wielkość dawki należy dostosować do stanu klinicznego chorego i stopnia nadmiernego wydzielania soku żołądkowego. U chorych, u których klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 ml/min lub stężenie kreatyniny przekracza 3 mg/100 ml surowicy, dobową dawkę famotydyny zmniejszyć. W przypadku poprzedniego leczenia innym antagonistą receptorów H2 wymagana jest wyższa dawka początkowa fomatydyny. W leczenie ciężkich przypadków możliwe jest podawanie famatodyny w dawce 160 mg na dobę (4 tabl., co 6 h jedna).
Ograniczone doświadczenia ze stosowaniem leku w okresie ciąży, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania famotydyny podczas ciąży.
Istnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na karmione dziecko. Nie wolno zażywać leku w okresie karmienia.


W czasie ciąży i karmienia preparat może być stosowany jedynie w razie absolutnej konieczności.
Nie ma jeszcze wystarczającego doświadczenia w stosowaniu Famogastu u dzieci.


Stosowanie famotydyny w okresie ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane.
tabletki 40 mg 20 szt., 60 szt.
A02BA
* Nadwrażliwość na famotydynę.
* Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzoną funkcją nerek.
* Nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia.
* W przypadku wskazań podawanie leku winno odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarską.
* Nie stosować u dzieci.
* Przed podjęciem leczenia famotydyną choroby wrzodowej żołądka należy wykluczyć możliwość istnienia nowotworu.
Nie wykazano interakcji z innymi lekami.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©