Reklama
OPIS LEKU
FEIBA
iniekcje 500 j.m.; iniekcje 1000 j.m.
Ostre krwawienia, leczenie przed i pooperacyjne pacjentów z hemofilią A, u których stwierdzono obecność przeciwciał czynnika VIII.
Feiba zawiera zespół czynników (czynniki II,VII,IX oraz X), które biorą udział w procesie krzepnięcia krwi.
substancja czynna - factor VIII inhibitor bypassing fraction.
Lek należy podawać z wielką ostrożnością chorym na anginę pektoris, ze skłonnościami do tworzenia się zakrzepów krwi lub z uszkodzeniem wątroby.
W razie pojawienia się podczas wlewu leku duszności, zmian w ciśnieniu krwi lub kaszlu należy natychmiast przerwać podawanie preparatu.
> 1/100
- Reakcje uczuleniowe, jak gorączka lub mdłości.

1/1000
- Wysypka.

<1/1000
- Szok alergiczny.
- Zawał serca, zakrzep krwi.
Dawkę ustala lekarz. Dawka zależy od wagi ciała pacjenta oraz nasilenia krwawienia.
iniekcje 500 j.m. a 1 fiolka z substancją suchą + 20 ml rozpuszczalnika; iniekcje 1000 j.m.a 1 fiolka z substancją suchą + 20 ml rozpuszczalnika.
Lek przechowywany w temperaturze pokojowej zachowuje ważność przez 6 miesięcy.
Substancja przygotowana do wlewu traci ważność po 3 godzinach od momentu jej sporządzenia.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©