Reklama
Encyklopedia leków
OPIS LEKU
FENTANYL; FENTANYL-JANSSEN
iniekcje 50 μg/ml.
Środek przeciwbólowy w zabiegach chirurgicznych lub diagnostycznych.


Fentanyl jest używany w postaci ampułek do iniekcji (w formie wodorocytrynianu fentanylu) dożylnych oraz plastrów (system transdermalny), w leczeniu bólu ostrego (np. zawał mięśnia sercowego, ból pooperacyjny) i przewlekłego (np. ból nowotworowy), a także w anestezjologii w czasie znieczulenia oraz w premedykacji. Obecnie około 70% operacji w USA przeprowadzanych jest z użyciem fentanylu. Jest także stosowany w oddziałach intensywnej terapii w celu uzyskania analgosedacji.

Fentanyl jest substancją silnie uzależniającą i z tego względu jego obrót i stosowanie podlega takim samym przepisom jak innych narkotycznych leków przeciwbólowych. Przewlekłe stosowanie fentanylu powoduje wystąpienie tolerancji farmakologicznej.
Fentanyl jest bardzo skutecznym środkiem narkotycznym o silniejszym działaniu przeciwbólowym niż morfina oraz działającym silniej deprymująco na system oddychania - poraża ośrodki oddechowe w mózgu. Preparat nie wywołuje rozluźnienia mięśni; ma również słabo przeciwwymiotne działanie. Po podaniu dożylnym efekt przeciwbólowy leku następuje w 5 minut przy jednoczesnym wystąpieniu depresji oddychania.
substancja czynna - fentanyl.
Leku nie wolno podawać w astmie, łącznie ze środkami nasennymi, pacjentom będącym pod wpływem alkoholu, pacjentom cierpiącym na zaburzenia oddychania.
Nie należy spożywać alkoholu w trakcie leczenia, ponieważ alkohol wzmaga działanie preparatu - zwiększa depresję oddychania.
> 1/100
- Zwolnienie akcji serca.
- Lekkie obniżenie ciśnienia krwi.
- Depresja oddychania, Mdłości.
- Sztywność mięśni.


* Depresja ośrodka oddechowego,
* czasami nudności,
* wymioty,
* bradykardia,
* hipotonia,
* wyjątkowo skurcz oskrzeli.
* Po dużych dawkach obserwuje się niewielką sztywność mięśni klatki piersiowej, co może utrudniać sztuczną wentylację.
Dawkę ustala lekarz anestezjolog dostosowując ją do potrzeb pacjenta. Preparat stosuje się wyłącznie w lecznictwie zamkniętym. Zastrzyki wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku.
Istnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na płód. Nie wolno podawać leku w okresie ciąży. Preparat przenika do mleka matki, lecz jego oddziaływanie na karmione dziecko jest mało prawdopodobne. Zamiar stosowania leku podczas karmienia piersią należy jednak omówić z lekarzem.
iniekcje 50 μg/ml a 5 ampułek po 1 ml; a 50 ampułek po 10 ml (Richter); iniekcje 50 μg/ml a 50 ampułek po 2 ml (Polfa); iniekcje 50 μg/ml a 5 ampułek po 10 ml, a 50 ampułek po 10 ml, a 5 ampułek po 2 ml a 50 ampułek po 2 ml (Janssen).
N01AH
Nie należy stosować fentanylu

* w przypadku nadwrażliwości na lek
* podczas jednoczesnego leczenia inhibatorami MAO. Jeśli chory nie jest wentylowany mechanicznie może wystąpić depresja ośrodka oddechowego i choroby zaporowe płuc.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z

* przewlekłą niewydolnością oddechową,
* miastemia,
* niedoczynnością tarczycy,
* ciężkim upośledzeniem czynności wątroby.

Fentanyl nie może być zastosowany przy operacjach cesarskiego cięcia do czasu wydobycia płodu. Fentanyl przechodzi do mleka matki.
Nasila działanie leków wpływających depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy i ketminy.
Alkohol nasila działania niepożądane.
Czyści antagoniści receptora opioidowego (np. nalokson) znoszą działanie fentanylu.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©