Reklama
OPIS LEKU
FLIXONASE
aerozol do nosa 0,05% 50 μg/dawkę.
FLUTICASONE PROPIONATE
Sezonowe nieżyty błony śluzowej nosa, katar sienny.
Flixonase jest preparatem glukokortykoidowym o silnym działaniu przeciwzapalnym. Preparat łagodzi również świąd. Fluticason występuje w postaci bardzo drobno sproszkowanego pudru, który przy pomocy aeroz...

Wodna zawiesina glikokortykosteroidu o silnym działaniu przeciwzapalnym do stosowania miejscowego na błonę śluzową nosa. Zmniejsza miejscowy odczyn zapalny i uczestniczy w hamowaniu reakcji immunologicznej. Znosi objawy nieSytu nosa: blokadę nosa, wyciek z nosa, świąd, kichanie, objawy oczne. Pełne działanie lecznicze występuje po 3-4 dniach regularnego stosowania. Podawany miejscowo nie wykazuje działania ogólnoustrojowego; biodostępność z błony śluzowej nosa wynosi poniSej 0,5%. Przy stosowaniu dawek zalecanych nie wykazano działania hamującego na oś hormonalną podwzgórze-przysadka-nadnercza oraz wpływu na przemiany metaboliczne organizmu.
substancja czynna - fluticasone

1 dawka aerozolu do nosa zawiera 50 μg propionianu flutikazonu.
Zapobieganie i leczenie alergicznego, sezonowego zapalenia błony śluzowej nosa, w tym kataru siennego oraz całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa.
Nie zaleca się stosowania preparatu dzieciom poniżej 8 roku życia. Całkowity efekt działania preparatu następuje po paru dniach jego stosowania. Z tego też względu zaleca się rozpoczęcie kuracji na kilka dni przed pojawieniem się czynników wywołujących uczulenie.

Zakażenie górnych dróg oddechowych należy odpowiednio leczyć, jednak nie stanowi to przeciwwskazania do stosowania preparatu. W przypadku sezonowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, po ekspozycji na bardzo duże stężenie alergenu może być konieczne zastosowanie dodatkowo innych leków, zwłaszcza w celu opanowania tzw. objawów spojówkowych. W przypadku zmiany glikokortykosteroidów o działaniu ogólnym na preparat w postaci aerozolu do nosa, należy zachować szczególną ostrożność w razie najmniejszego podejrzenia niewydolności kory nadnerczy. Działania ogólnoustrojowe mogą wystąpić podczas stosowania kortykosteroidów podawanych donosowo, szczególnie jeśli zalecane są duże dawki przez długi okres. Długotrwałe stosowanie donosowych kortykostetroidów w dawkach większych niż zalecane może spowodować istotną klinicznie niewydolność kory nadnerczy. W przypadku stwierdzenia niewydolności kory nadnerczy należy rozważyć dodatkowe podanie kortykosteroidów działających ogólnoustrojowo w okresie narażenia na stres lub
przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.
Około 5% leczonych ma objawy, jak:

>1/100
- Lokalne podrażnienie błony śluzowej nosa.
- Krwawienia z nosa.
- Suchość błon śluzowych.

<1/1000
- Wstrząs alergiczny.
- Wysypka ze świądem.
- Obrzęki skóry i błon śluzowych.
- Dychawica oskrzelowa i napady duszności.
- Zmiany odczuć smakowych oraz zapachowych.

Może wystąpić wysychanie i podrażnienie błony śluzowej nosa i gardła, wrażenie nieprzyjemnego zapachu i smaku, ból głowy oraz krwawienie z nosa. Istnieją doniesienia o wystąpieniu reakcji nadwrażliwości, takich jak wysypka skórna, obrzęk twarzy lub języka oraz reakcji anafilaktycznej i skurczu oskrzeli. Bardzo rzadko w przypadkach miejscowego stosowania kortykosteroidów obserwowano perforację przegrody nosa.
Dawkę ustala lekarz.
Zazwyczaj dorośli oraz dzieci powyżej 12 roku życia raz dziennie, najlepiej rano, 2 wziewy po 50 ?g do każdego otworu nosowego.

Dorośli i dzieci powySej 12 r.ż.: po 2 dawki aerozolu do każdego nozdrza raz na dobę, najlepiej rano. W niektórych sytuacjach wskazane jest podanie 2 razy na dobę po 2 dawki do każdego nozdrza. Maksymalna dawka dobowa wynosi 4 dawki do każdego nozdrza. Dzieci powyżej 4 r.ż. i do ukończenia 12 r.ż.: po 1 dawce do każdego nozdrza raz na dobę, najlepiej rano. W niektórych sytuacjach wskazane jest podanie 2 razy na dobę po 1 dawce do każdego nozdrza, maksymalnie 2 razy na dobę po 1 dawce do każdego nozdrza.
Ograniczone doświadczenia ze stosowaniem leku w okresie ciąży, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania preparatu.
Nie wiadomo czy preparat przenika do mleka matki Zamiar stosowania leku podczas karmienia piersią należy przedyskutować z lekarzem.

W ciąży i okresie karmienia piersią stosować wyłącznie w przypadku, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu lub dziecka (kategoria C).
aerozol do nosa 0,05% 50 μg /dawkę 120 dawek.

aerozol do nosa, zaw.: (50 μg/dawkę) 120 dawek -10 ml
R01AD08
Nadwrażliwość na składniki preparatu.
Ze względu na drogę podania stężenie leku w surowicy krwi jest bardzo małe i istotne klinicznie interakcje są mało prawdopodobne. Niemniej jednoczesne podawanie silnych inhibitorów enzymu cytochromu P450 3A4 (np. ketokonazol, ritonawir) moSe spowodować większą ekspozycję ogólnoustrojową na lek.
Pojemnik z preparatem należy lekko wstrząsnąć przed użyciem.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©