Reklama
OPIS LEKU
FLIXOTIDE DYSK
proszek do inhalacji 50 , 100, 250 lub 500 50 μg/dawkę
FLUTICASONI PROPIONAS
Flixotide Dysk należy do leków stosowanych w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych. Substancja czynna leku, propionian flutikazonu, jest glikokortykosteroidem, który podawany wziewnie w zalecanych dawkach wywiera przeciwzapalne działanie w obrębie płuc. Wywołuje mniej działań niepożądanych niż ogólnie działające glikokortykosteroidy.
1 dawka zawiera odpowiednio 50, 100, 250 lub 500 mikrogramów(μg) propionianu flutikazonu.
astmie oskrzelowej - zapobiegawczo:
dorośli:

* astma łagodna - u pacjentów, którzy wymagają codziennego objawowego leczenia lekami rozszerzającymi oskrzela;
* astma umiarkowana - niestabilna lub nasilająca się astma, mimo regularnego stosowania leków zapobiegających napadom astmy lub tylko rozszerzających oskrzela;
* astma ciężka- u pacjentów z ciężką postacią przewlekłej astmy oskrzelowej oraz wymagających stosowania doustnych steroidów w celu opanowania objawów astmy.

Rozpoczęcie stosowania propionianu flutikazonu u wielu osób pozwala zmniejszyć dawki albo całkowicie odstawić steroidy stosowane doustnie;
dzieci:
u wszystkich dzieci wymagających zapobiegawczego podawania leków, włącznie z pacjentami nieskutecznie leczonymi innymi dostępnymi lekami stosowanymi zapobiegawczo.

* przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).
* Objawowe leczenie POChP.
Nie należy stosować leku Flixotide Dysk:
u pacjentów z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników leku..

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Flixotide Dysk:
Leku Flixotide Dysk w postaci proszku do inhalacji nie należy stosować do przerywania napadów duszności, lecz do długotrwałego leczenia. Do przerwania ostrego napadu astmy pacjent wymaga podania szybko i krótko działającego leku rozszerzającego oskrzela i dlatego musi mieć zawsze przy sobie taki lek.
Jak każdy lek, Flixotide Dysk może powodować działania niepożądane. Działania niepożądane są wymienione poniżej w zależności od układów narządowych i częstości występowania. Częstości występowania są określone jako: bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1/100, < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1000, < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000, < 1/1000) i bardzo rzadko (< 1/10 000), w tym pojedyncze doniesienia.

Zakażenia i infestacje:
Bardzo często - kandydoza jamy ustnej i gardła

Zaburzenia układu immunologicznego
Donoszono o występowaniu reakcji nadwrażliwości z następującymi objawami:
Niezbyt często - skórne reakcji nadwrażliwości
Bardzo rzadko - obrzęk naczynioruchowy (głównie twarzy, jamy ustnej i gardła), objawy ze strony układu oddechowego (duszność i (lub) skurcz oskrzeli) i reakcje anafilaktyczne.

Zaburzenia endokrynologiczne
Bardzo rzadko – zespół Cushinga, wygląd twarzy w zespole Cushinga, zahamowanie czynności kory nadnerczy, zahamowanie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości mineralnej kości, zaćma i jaskra

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości
Bardzo rzadko - bóle stawów

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe
Bardzo rzadko – niestrawność

Zaburzenia psychiczne
Bardzo rzadko – niepokój, zaburzenia snu i zmiany w zachowaniu, w tym nadreaktywność i drażliwość (głównie u dzieci).

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia
Często – chrypka i bezgłos
Bardzo rzadko - paradoksalny skurcz oskrzeli

Podobnie jak podczas stosowania innych leków wziewnych, po inhalacji propionianu flutikazonu może wystąpić paradoksalny skurcz oskrzeli z gwałtownym wystąpieniem świstów po podaniu leku. W takich przypadkach należy niezwłocznie zastosować szybko działający, wziewny lek rozszerzający oskrzela. Należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, ocenić stan pacjenta i, jeśli konieczne, zastosować inne leczenie. U niektórych osób po inhalacji propionianu flutikazonu może wystąpić chrypka i kandydoza jamy ustnej i gardła. W celu zmniejszenia możliwości wystąpienia chrypki i kandydozy jamy ustnej i gardła (pleśniawki) należy płukać wodą jamę ustną po inhalacji leku. Objawową kandydozę należy leczyć miejscowymi lekami przeciwgrzybiczymi kontynuując stosowanie leku Flixotide Dysk. Możliwe objawy ogólnoustrojowe obejmują: zahamowanie czynności kory nadnerczy,
zahamowanie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości mineralnej kości, zaćmę i jaskrę. U niektórych pacjentów w czasie stosowania leku Flixotide Dysk mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
Flixotide Dysk należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
Flixotide Dysk jest przeznaczony do podawania wziewnego przy użyciu aparatu do inhalacji – Dysk.
Flixotide Dysk może być skuteczny u pacjentów nie potrafiących prawidłowo stosować leków z użyciem inhalatora ciśnieniowego. Pacjenci powinni być poinformowani o profilaktycznym działaniu propionianu flutikazonu oraz że
lek należy stosować regularnie, nawet jeśli objawy choroby ustąpiły.
Działanie terapeutyczne występuje w ciągu 4 do 7 dni.
Jeżeli pacjent zauważy, że leczenie krótko działającymi lekami rozszerzającymi oskrzela przestaje być skuteczne lub w przypadku, gdy potrzebuje więcej inhalacji, niż zazwyczaj, powinien poddać się kontroli lekarskiej.
Ciąża:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Stosowanie leku u kobiet w ciąży należy ograniczyć do przypadków, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu.
Karmienie piersią:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Stosowanie leku u kobiet karmiących piersią należy ograniczyć do przypadków, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla dziecka.
60 dawek proszku umieszczonego w wielowarstwowej folii w plastykowym pojemniku (aparat do inhalacji Dysk), w tekturowym pudełku. Aparat do inhalacji Dysk zaopatrzony jest w ustnik i licznik dawek.
Lek należy przechowywać w temperaturze do 30°C, w suchym miejscu.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować po terminie ważności umieszczonym na opakowaniu.
R03BA
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Rytonawir może znacznie zwiększać stężenie propionianu flutikazonu w osoczu
Nie zaobserwowano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©