Reklama
OPIS LEKU
FLUCONAZOLE
kapsułki 50 mg, kapsułki 100 mg, syrop 5 mg/ml

syrop 25 mg/5 ml, tabletki 50, 100 lub 150 mg
Grzybice pochwy, jamy ustnej, przełyku, płuc, dróg moczowych oraz opon mózgowych.
FLUCONAZOLE uniemożliwia mikroorganizmom budowę błony komórkowej. Dzięki temu namnażanie grzyba zostaje zatrzymane. FLUCONAZOLE oddziałuje jedynie na mikroorganizmy wywołujące grzybice, natomiast nie wykazuje działania przeciwbakteryjnego.


Syntetyczny lek przeciwgrzybiczy z grupy leków azolowych III generacji. Mechanizm działania polega na zaburzeniu biosyntezy ergosterolu, co prowadzi do zmiany przepuszczalności błony komórkowej grzyba, zaburzenia koordynacji syntezy chityny i zniszczenia komórek grzyba. Flukonazol wchłaniany jest szybko z przewodu pokarmowego, niezależnie od przyjmowanych pokarmów. Stężenie max. w osoczu obserwuje się po upływie od 1-2 h po podaniu leku. Stężenie leku w ślinie, płynie stawowym, płynie otrzewnowym i w wydzielinie z pochwy jest zbliżone do stężenia w osoczu. Wydalany jest głównie z moczem. T0,5 wynosi ok. 30 h. Flukonazol w dawce od 50-400 mg/dobę nie wywiera wpływu na poziom testosteronu lub kortyzolu u mężczyzn oraz estradiolu u kobiet.
substancja czynna - fluconazole

1 tabl. zawiera 50 mg, 100 mg lub 150 mg flukonazolu. 10 ml syropu zawiera 50 mg flukonazolu.
* Kandydoza pochwy,
* kandydoza jamy ustnej i przełyku,
* kandydoza otrzewnej,
* dróg moczowych,
* kandydozy układowe: kandydemia, kandydoza rozsiana, kandydoza płuc,
* kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
* zapobieganie kandydozie u pacjentów po przeszczepie szpiku kostnego oraz u pacjentów poddawanych chemioterapii i/lub radioterapii.
Leku nie wolno podawać pacjentom uczulonym na FLUCONAZOLE. Pacjenci cierpiący na choroby wątroby lub nerek powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji FLUCONAZOLE.
Leku nie podaje się dzieciom, gdyż brak doświadczeń ze stosowania leku w tej grupie wiekowej.
Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli FLUCONAZOLE stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Zamiar stosowania innych leków w trakcie leczenia preparatem należy omówić z lekarzem.


Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów w złym ogólnym stanie zdrowia (z AIDS lub chorobą nowotworową), u których częściej dochodzi do wystąpienia zaburzeń czynności wątroby czy nerek, a także do zaburzeń hematologicznych i biochemicznych. Zaleca się kontrolę aktywności aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej, stężenia bilirubiny, czynności nerek - stężenie kreatyniny i azotu mocznikowego w surowicy, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek.
1/100
- Bóle głowy, mdłości, biegunka, bóle brzucha.
- Wzdęcia.

1/1000
- Wysypka.
- U niektórych pacjentów FLUCONAZOLE wywołuje zmiany w funkcji wątroby oraz nerek.
- Wstrząs alergiczny.
- Poważne reakcje alergiczne skóry zanotowano u pacjenctów cierpiących na AIDS, którzy jednocześnie stosowali inne leki.


Nudności, ból głowy, wysypka, wymioty, bóle brzucha, biegunki, przemijające podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych.

W nielicznych przypadkach obserwuje się ciężkie objawy niepożądane ze strony wątroby, jak: zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna, piorunująca niewydolność wątroby prowadząca do zgonu. Niewydolność wątroby o śmiertelnym przebiegu obserwowano przede wszystkim u pacjentów z AIDS lub chorobami nowotworowymi oraz u pacjentów stosujących jednocześnie inne leki o potencjalnym działaniu hepatotoksycznym, przede wszystkim: ryfampicynę, fenytoinę, izoniazyd, kwas walproinowy lub leki przeciwcukrzycowe z grupy pochodnych sulfonylomocznika.

Bardzo rzadko występowały reakcje anafilaktyczne. Donoszono o pojedynczych przypadkach gorączki, obrzęku, skąpomoczu, niedociśnienia, bólów mięśniowych, padaczki, złuszczających chorób skóry, zmiany obrazu krwi (leukopenia, trombocytopenia), zmiany profilu lipidowego (hipertriglicerydemia, hipercholesterolemia), hipokaliemia.

U pacjentek stosujących pojedynczą jednorazową dawkę 150 mg flukonazolu obserwowano: ból i zawroty głowy, nudności, ból brzucha, biegunkę, dyspepsję, zaburzenia smaku. Działania niepożądane miały nasilenie łagodne do średniego.
Dawkę ustala lekarz. Dawka oraz długość kuracji zależy od nasilenia i umiejscowienia infekcji. Zazwyczaj dawka dla pacjentów dorosłych waha się między 50-400 mg dziennie.
W grzybicy pochwy stosuje się zazwyczaj 1 kapsułkę 150 mg dziennie.
Kapsułki należy połykać w całości.
Zastrzyki wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku.


Dorośli i młodzież <13 lat.
Kandydoza pochwy:
150 mg jednorazowo.

Kandydoza jamy ustnej:
200 mg pierwszego dnia (dawka nasycająca), następnie 100 mg raz/dobę przez co najmniej 2 tyg.

Kandydoza przełyku:
200 mg pierwszego dnia (dawka nasycająca), następnie 100 mg raz/dobę przez co najmniej 3 tyg. oraz co najmniej przez 2 tyg. od momentu ustąpienia objawów. W zależności od reakcji na leczenie dawka dobowa może być zwiększona do dawki max. 400 mg/dobę.

Kandydozy układowe (kandydemia, kandydoza rozsiana, kandydoza płuc):
nie określono optymalnej dawki i czasu leczenia; zwykle stosuje się 400 mg pierwszego dnia, następnie 200 mg/dobę przez co najmniej 4 tyg. oraz co najmniej przez 2 tyg. od momentu ustąpienia objawów.

Kandydoza dróg moczowych i otrzewnej:
50 mg raz/dobę przez okres 2-4 tyg. W ciężkich przypadkach dawkę można zwiększyć do 100 mg/dobę.

Kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:
400 mg pierwszego dnia, następnie 200-400 mg raz/dobę, przez co najmniej 10-12 tyg. po uzyskaniu jałowych posiewów z płynu mózgowo-rdzeniowego. W celu zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u chorych z AIDS, po pełnym leczeniu wstępnym, podaje się flukonazol w dawce 200 mg raz/dobę.

Zapobieganie kandydozie u pacjentów poddawanych chemio- i/lub radioterapii:
50 mg raz/dobę max. przez 4 tyg.

Zapobieganie kandydozie u pacjentów po przeszczepie szpiku:
400 mg raz/dobę. U pacjentów, u których spodziewane jest wystąpienie ciężkiej granulocytopenii (mniej niż 500 neutrofilów/µl) podawanie leku należy rozpocząć kilka dni przed spodziewanym wystąpieniem neutropenii i kontynuować przez okres 7 dni po wzroście liczby neutrofilów do wartości 1000/µl.

Dzieci od 6 m-ca do 13 rż.:
nie określono jednoznacznie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci do 13 lat.
Lek stosuje się tylko w przypadkach bezwzględnej konieczności i prawidłowej czynności nerek.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek:
w przypadku leczenia kandydozy pochwy nie ma konieczności zmiany dawki leku. W innych przypadkach zalecane jest podanie dawki nasycającej (50-400 mg) pierwszego dnia, natomiast wielkość kolejnych dawek uzależniona jest od klirensu kreatyniny.
Ograniczone doświadczenia ze stosowaniem leku w okresie ciąży, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania FLUCONAZOLE podczas ciąży.
Nie wiadomo czy lek przenika do mleka matki, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania leku w okresie karmienia dziecka piersią.


Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Stosowanie leku w okresie karmienia piersią nie jest zalecane.
kapsułki 50 mg 14 szt.; kapsułki 100 mg 7 szt.; syrop 5 mg/ml 150 ml.

syrop - butelka 150 ml tabletki - 1, 3, 7 lub 14 sztuk
Syrop przechowywany w temperaturze pokojowej zachowuje trwałość 14 dni od momentu otwarcia opakowania.
J02AC
Nadwrażliwość na składniki preparatu.
* Flukonazol hamuje metabolizm i nasila działanie doustnych leków przeciwcukrzycowych (tolbutamidu, glibenklamidu, glipizydu oraz innych pochodnych sulfonylomocznika).
* Nasila działanie leków przeciwzakrzepowych, zwiększa stężenie fenytoiny, teofiliny, a po podaniu w dużych dawkach, także stężenie cyklosporyny w osoczu.
* Flukonazol może zwiększać stężenie w osoczu terfenadyny, astemizolu i cyzaprydu. Ryfampicyna przyspiesza metabolizm flukonazolu, a hydrochlorotiazyd zwiększa stężenie flukonazolu w osoczu.
Leczenie zatrucia jest objawowe i podtrzymujące czynności życiowe. W uzasadnionych przypadkach należy wykonać płukanie żołądka. Trzygodzinna hemodializa obniża stężenie leku w osoczu o około 50%.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©