Reklama
OPIS LEKU
FOLIFEM
tabletki 400g
FOLIFEM zawiera kwas foliowy, należący do grupy witamin B. W organizmie jest metabolizowany do czynnej postaci kwasu tetrahydrofoliowego, który jako koenzym uczestniczy w wielu reakcjach biochemicznych, m. in. w syntezie zasad purynowych i pirymidynowych, syntezie DNA i metabolizmie aminokwasów, a zwłaszcza homocysteiny, która posiada właściwości cytotoksyczne. Pełni ważną rolę w tkankach, w których zachodzą podziały komórkowe, zwłaszcza w układzie krwiotwórczym, nabłonku przewodu pokarmowego i w tkankach płodu. Jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Podawanie kwasu foliowego przed planowaną ciążą zmniejsza częstość występowania u noworodków wad rozwojowych ośrodkowego układu nerwowego (bezmózgowia, przepukliny mózgowej i rdzeniowej).
1 tabletka zawiera:
substancję czynną: 400 g kwasu foliowego.
Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia modyfikowana, celuloza mikrokrystaliczna i stearynian magnezu.
Zapobieganie niedoborom kwasu foliowego u kobiet przed poczęciem i we wczesnym okresie ciąży, w celu zmniejszenia ryzyka powstawania wad wrodzonych cewy nerwowej.
Nie należy stosować leku Folifem, jeśli występuje nadwrażliwość na kwas foliowy lub pozostałe składniki leku.


U kobiet, które urodziły dziecko z wadą cewy nerwowej istnieje zwiększone ryzyko urodzenia kolejnego dziecka z tą wadą. Przed kolejną ciążą kobiety te powinny mieć zapewnioną poradę genetyczną. W tych przypadkach należy stosować kwas foliowy w wyższych dawkach, według zaleceń lekarza.
Ostrożnie stosować u osób z padaczką, z uszkodzeniem tkanki mózgowej lub rdzenia kręgowego.
Jak każdy lek, Folifem może powodować działania niepożądane.
Rzadko obserwowano reakcje alergiczne:
- wysypki,
- zaczerwienienie skóry,
- skurcz oskrzeli,
- gorączkę.
Przyjmować doustnie 1 tabletkę na dobę, co najmniej przez miesiąc przed poczęciem i w pierwszym trymestrze ciąży.


W przypadku pominięcia dawki leku Folifem:
Leczenie należy kontynuować dalej, przestrzegając sposobu dawkowania leku.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


Po przerwaniu leczenia preparatem Folifem może wystąpić:
Folifem jest stosowany w celu zapobiegania wadom wrodzonym płodu, dlatego należy przyjmować lek systematycznie.
Ciąża:
Kwas foliowy może być stosowany podczas ciąży, jego podawanie we wczesnym okresie
ciąży zmniejsza ryzyko wystąpienia wad cewy nerwowej.

Karmienie piersią:
Kwas foliowy przenika do mleka ludzkiego.
30 lub 60 tabletek
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Preparat należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, w temperaturze pokojowej tj. 15°C-25°C, chronić od światła.
Nie należy stosować leku po upływie terminie ważności.
B03BB
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Leki przeciwdrgawkowe np. hydantoina, hormonalne doustne środki antykoncepcyjne, leki przeciwgruŹlicze, etanol, antagoniści kwasu foliowego, karbamazepina zwiększają zapotrzebowanie na kwas foliowy.
Równoczesne stosowanie z kwasem foliowym może zmniejszać skuteczność hydantoinowych leków przeciwpadaczkowych.
Leki zobojętniające kwas żołądkowy, zawierające związki glinu lub magnezu przyjmowane długotrwale mogą obniżać wchłanianie kwasu foliowego z powodu wpływu pH w jelicie cienkim. Zaleca się przyjmowanie tych preparatów co najmniej 2 godziny po kwasie foliowym.
Antybiotyki mogą wpływać na mikrobiologiczne oznaczanie zawartości kwasu foliowego we krwi i obniżać wyniki pomiaru.
U pacjentów stosujących cholestyraminę w długich okresach czasu, zaleca się przyjmowanie kwasu foliowego co najmniej na 1 godzinę przed lub 4-6 godzin po cholestyraminie gdyż może być utrudnione wchłanianie kwasu foliowego.
Metotreksat, pirymetamina, triamteren, trymetoprym działają jako antagoniści folianów. W czasie leczenia metotreksatem należy stosować leukoworynę jako tzw. terapię ochronną.
Sulfonamidy (włącznie z sulfasalazyną) hamują wchłanianie folianów, co może powodować wzrost zapotrzebowania na kwas foliowy u pacjentów przyjmujących sulfasalazynę.
Kwas foliowy jest dobrze tolerowany. Brak jest doniesień o przedawkowaniu kwasu foliowego.
W przypadku przyjęcia Folifemu w ilości znacznie przewyższającej zalecaną dawkę leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©