Reklama
OPIS LEKU
FORCID
tabletki 156 mg, 312 mg, 625 mg, 1000 mg
AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID
1 tabl. zawiera 125 mg, 250 mg lub 500 mg amosyksyliny w postaci trójwodzianu amoksycyliny i odpowiednio 31,25 mg, 62,5 mg lub 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej.
Leczenie zakażeń wywołanych Gram(-) i Gram(+) bakteriami opornymi na działanie amoksycyliny w wyniku wytwarzania b-laktamazy, wrażliwymi jednak na połączenie amoksycyliny i kwasu klawulanowego. Preparat można stosować w leczeniu zakażeń w zakresie następujących narządów i tkanek: zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych (ostre zapalenie ucha środkowego; ostre zapalenie zatok; zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli; pozaszpitalne zapalenie płuc) wywołane przez Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, bakterie beztlenowe; zakażenia nerek i dolnych dróg moczowych wywołane przez pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae (w tym przez Escherichia coli produkujące b-laktamazy), Staphylococcus spp., Enterococcus spp; zakażenia skóry i tkanek miękkich wywołane przez Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae, Bacteroides spp. (szczepy nie wytwarzają b-laktamaz i są wrażliwe na samą amoksycylinę). Forcid 156 zaleca się do leczenia dzieci od 2-7 lat. Forcid 312 zaleca się do leczenia dzieci w wieku 7-12 lat. Forcid 625 zaleca się do leczenia dzieci powyżej 12 lat i dorosłych.
U chorych leczonych penicylinami notowano przypadki ciężkiej reakcji nadwrażliwości (anafilaktycznej), czasami nawet kończącej się zgonem. Występowały one częściej u chorych z nadwrażliwością na penicyliny w wywiadzie. W przypadku takiej reakcji natychmiast należy przerwać podawanie preparatu i zastosować inne odpowiednie leczenie. Konieczne może być leczenie objawów reakcji anafilaktycznej, np. natychmiastowe podanie adrenaliny, dożylne podanie steroidów i leczenie niewydolności oddechowej. Pacjenci nadwrażliwi na cefalosporyny mogą być również nadwrażliwi na pencyliny. Drobnoustroje oporne na cefalosporyny mogą także wykazywać oporność na pencyliny. Podobnie jak w przypadku innych penicylin o szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego, istnieje możliwość dodatkowego zakażenia innymi drobnoustrojami, zwłaszcza u chorych z przewlekłymi schorzeniami i/lub zaburzeniem czynności układu odpornościowego. Obserwowano drożdżakowe zakażenia skóry i błon śluzowych. W przypadku wystąpienia biegunki, zwłaszcza ciężkiej i uporczywej należy rozważyć możliwość rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego i - w razie potwierdzenia takiego rozpoznania - odstawić preparat i zastosować odpowiednie leczenie. Podobnie należy postąpić w przypadku wystąpienia krwotocznego zapalenia jelita grubego. Przeciwwskazane jest podawanie środków hamujących perystaltykę. U chorych z niewydolnością nerek należy zmodyfikować dawkowanie, w zależności od stopnia nasilenia niewydolności. Ostrożnie podawać chorym z zaburzeniami czynności wątroby. Należy regularnie kontrolować parametry czynności wątroby. Stosując preparat przez okres dłuższy niż 14 dni należy monitorować czynność wątroby. Rzadko obserwowano wydłużenie czasu protrombinowego. Amoksycylinę z kwasem klawulanowym należy ostrożnie stosować u chorych otrzymujących leki przeciwzakrzepowe. Należy pamiętać o możliwości nadkażenia grzybiczego lub bakteryjnego podczas leczenia. W razie stwierdzenia nadkażenia należy zaprzestać podawania preparatu i/lub włączyć odpowiednie leczenie.
Reakcje uczuleniowe, zwykle o charakterze zmian plamkowo-grudkowych, stwierdza się częściej niż w przypadku innych penicylin. W małej liczbie przypadków obserwuje się tzw. wysypkę piątego dnia (odropodobną), zależy ona od dawki i populacji pacjentów. Rzadziej stwierdza się typową reakcję uczuleniową typu I (np. pokrzywkę lub plamicę), obrzęk naczynioruchowy lub reakcję anafilaktyczną. Rzadko reakcja nadwrażliwości objawia się jako zespół Stevens-Johnsona, toksyczna martwica naskórka, złuszczające pęcherzowe zapalenie skóry, choroba posurowicza lub zapalenie naczyń. Obserwowano zaburzenia żołądkowo-jelitowe takie jak nudności, wymioty, biegunka, luźne stolce, dyspepsja, bóle brzucha i świąd odbytu. Zwykle są przemijające i o niewielkim nasileniu. Można im zapobiec przyjmując lek przed jedzeniem. Rzadko, podobnie jak w przypadku innych penicylin, obserwuje się rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego. W pojedynczych przypadkach obserwowano śródmiąższowe zapalenie nerek. Tylko w rzadkich przypadkach obserwuje się zaburzenia składu krwi (agranulocytozę, niedokrwistość hemolityczną, trombocytopenię). Rzadko obserwowano wydłużenie czasu krwawienia i czasu protrombinowego. Rzadko obserwowano umiarkowane zwiększenie aktywności AspAT i/lub AlAT. W pojedynczych przypadkach - żółtaczkę wątrobową i cholestatyczną. Objawy niepożądane ze strony wątroby stwierdza się częściej u mężczyzn i chorych w podeszłym wieku, zwłaszcza po 65 rż. Ryzyko zwiększa się, jeśli lek stosuje się przeszło 14 dni. Bardzo rzadko opisywano takie reakcje u dzieci. Objawy pojawiają się zwykle podczas leczenia lub wkrótce po jego zakończeniu. W niektórych przypadkach mogą jednak rozwinąć się dopiero po kilku tygodniach po zakończeniu leczenia. Zwykle są przemijające, mogą jednak być ciężkie. Bardzo rzadko informowano o przypadkach zgonów. Zwykle dotyczyły one chorych z innymi ciężkimi schorzeniami współistniejącymi lub stosujących jednocześnie amoksycylinę z kwasem klawulanowym i lekami potencjalnie hepatotoksycznymi. Rzadko obserwowano przemijające: nadpobudliwość, zawroty głowy, bóle głowy i drgawki. Drgawki mogą wystąpić w przypadku zaburzenia czynności nerek lub stosowania dużych dawek leku.
Doustnie. Dorośli i dzieci o mc. ponad 40 kg: zwykle podaje się tabl. 625 mg 3x/dobę co 8 h. W ciężkich, przewlekłych lub nawracających zakażeniach dawkę tę można podwoić. W zakażeniach o łagodnym i umiarkowanym przebiegu zaleca się jedną tabl. 625 mg 2x/dobę co 12 h. Dzieciom w wieku od 2-12 lat (ok.13-37 kg) podaje się 20-30 mg amoksycyliny i 5-7,5 mg kwasu klawulanowego na dobę/kg mc. Zwykle dzieciom w wieku 2-7 lat (ok. 13-25 kg) podaje się tabl. 156 mg 3x/dobę, dzieciom w wieku 7-12 lat (ok. 25-37 kg) tabl. 312 mg 3x/dobę. W ciężkich zakażeniach dawkę należy podwoić (maks. można podać 60 mg amoksycyliny i 15 mg kwasu klawulanowego na kg mc./dobę). Zależnie od nasilenia niewydolności, dawka dobowa preparatu nie powinna przekroczyć wartości podanych (w przeliczeniu na amoksycylinę). Dorośli: przy przesączaniu kłebuszkowym 10-30 ml/min, 500 mg 2x/dobę. Przy przesączaniu <10 ml/min 500 mg/dobę. U pacjentów hemodializowanych 500 mg/dobę i 500 mg podczas i po zakończeniu dializy. Dzieci: zalecenia dawkowania u dzieci oparto na założeniach teoretycznych i farmakologicznych: przy przesączaniu 10-30 ml/min 15 mg/kg mc. 2x/dobę; przy przesączaniu <10 ml/min 15 mg/kg mc. 2x/dobę; u dzieci hemodializowanych 15 mg/kg mc./dobę i 15 mg/kg mc. podczas i po zakończeniu dializy.
tabletki 156 mg - 20 szt. tabletki 312 mg - 20 szt. tabletki 625 mg - 14 szt. tabletki 625 mg - 20 szt. tabletki 1000 mg - 14 szt.
J01CR
Nadwrażliwość na amoksycylinę, kwas klawulanowy lub na jakikolwiek antybiotyk laktamowy, jak penicyliny lub cefalosporyny. Żółtaczka lub zaburzenia czynności wątroby po przyjęciu amoksycyliny i kwasu klawulanowego w wywiadzie. U pacjentów z mononukleozą zakaźną lub białaczką limfatyczną nie należy stosować ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia osutki.
Aby zapobiec wystąpieniu dolegliwości żołądkowo-jelitowych, zaleca się przyjmowanie preparatu na początku posiłku. Nie należy leku stosować dłużej niż 14 dni bez kontroli lekarskiej.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©