Reklama
OPIS LEKU
FROMILID
tabletki powlekane 250 i 500 mg
Fromilid (klarytromycyna) jest półsyntetycznym antybiotykiem z grupy makrolidów. Hamuje syntezę białek w komórkach bakterii. Działa głównie bakteriostatycznie, w większych stężeniach również bakteriobójczo. Na działanie klarytromycyny in vitro są wrażliwe szczepy następujących drobnoustrojów: Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae i Ureaplasma urealyticum, ziarenkowce Gram-dodatnie (paciorkowce i gronkowce), Listeria monocytogenes, Corynebacterium spp., drobnoustroje Gram-ujemne (Haemophilus influenzae i Haemophilus ducreyi, Moraxella catarrhalis, Bordetella pertussis, Neisseria gonorrhoeae i N. meningitidis, Borrelia burgdorferi, Pasteurella multocida, Campylobacter spp. oraz Helicobacter pylori), niektóre beztlenowce (Eubacterium spp., Peptococcus spp., Propionibacterium spp., Clostridium perfringens i Bacteroides melaninogenicus), Toxoplasma gondii oraz prątki atypowe.

Klarytromycyna dobrze się wchłania z przewodu pokarmowego, jej dostępność biologiczna wynosi około 55%. Pokarmy zwalniają co prawda szybkość wchłaniania klarytromycyny, jednak nie ma to istotnego wpływu na jej dostępność biologiczną. Lek może być stosowany bez względu na przyjmowanie posiłków.

Około 20% zażytej klarytromycyny ulega natychmiast przemianie w 14-hydroksyklarytromycynę, która nasila działanie macierzystego antybiotyku wobec bakterii Haemophilus influenzae. Klarytromycyna przenika dobrze do płynów ustrojowych i do tkanek, w których osiąga ok. dziesięciokrotnie wyższe stężenia niż w surowicy. Okres półtrwania po dawce 250 mg wynosi 3 - 4 godzin, a po dawce 500 mg 5 - 7 godzin. Od 20 - 30% leku wydala się w postaci nie zmienionej, a pozostała część w postaci metabolitów z kałem i z moczem.
1 tabletka powlekana zawiera 250 mg lub 500 mg klarytromycyny.
Lek jest stosowany w zakażeniach górnych dróg oddechowych (zapalenie gardła i migdałków) wywołanych przez S. pyogenes, zapaleniu ucha środkowego, ostrym zapaleniu zatok wywołanym przez H. influenzae, M.catarrhalis, S. pneumoniae; zakażeniach dolnych dróg oddechowych (zaostrzeniach przewlekłego zapalenia oskrzeli, pozaszpitalnych zapaleniach płuc) wywołanych przez M. pneumoniae, S. pneumoniae, C. pneumoniae; zapaleniach płuc wywołanych przez prątki atypowe, zakażeniach skóry i tkanki podskórnej wywołanych przez S.aureus, S.pyogenes, zakażeniach prątkami. (M. avium complex, M. kansasii, M. marinum, M. leprae) oraz w eradykacji H. pylori u pacjentów z chorobą wrzodową (zawsze w skojarzeniu z innymi lekami).
W grupie antybiotyków makrolidowych występuje oporność krzyżowa.
W przypadku gdy drobnoustrój chorobotwórczy jest oporny na którykolwiek antybiotyk makrolidowy może być również oporny na klarytromycynę.
U pacjentów z niewydolnością wątroby i z normalną czynnością nerek, zmniejszenie dawki leku nie jest potrzebne. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek i towarzyszącą niewydolnością wątroby należy dawki odpowiednio zmniejszyć lub wydłużyć przerwy w podawaniu leku.
Należy unikać stosowania klarytromycyny u pacjentów z porfirią.
Działania niepożądane klarytromycyny mają u większości pacjentów charakter łagodny. Mogą objawić się pod postacią nudności, wymiotów, biegunki i bólów brzucha. Mogą również wystąpić: zapalenie jamy ustnej, bóle głowy, reakcje nadwrażliwości.
Tabletek nie wolno przełamywać. Należy je połykać w całości, popijając płynem. Lek można zażywać niezależnie od przyjmowania posiłków.
Dorośli i dzieci o masie ponad 33 kg: zwykle 250 mg co 12 godzin.
W leczeniu zapalenia zatok, cięższych zakażeń i zakażeń wywołanych przez pałeczkę grypy (Haemophilus influenzae) dawka wynosi 500 mg co 12 godzin. Maksymalna dawka dzienna wynosi 2 g. Leczenie trwa 7-14 dni.
Przy stosowaniu klarytromycyny w celu eradykacji H. pylori u pacjentów z chorobą wrzodową dawka dobowa wynosi 500 do 1500 mg zazwyczaj w dwóch dawkach podzielonych, zwykle przez 7-14 dni. W tym wypadku konieczne jest leczenie skojarzone z innymi lekami.
U pacjentów z niewydolnością nerek, u których klirens kreatyniny jest niższy od 0,5 ml/s (30 ml / min) zaleca się dawkę 250 mg raz na dobę, a przy ciężkich zakażeniach 250 mg dwa razy dziennie.
W przypadku ciąży lub karmienia piersią należy zasięgnąć porady lekarza przed podjęciem decyzji o stosowaniu leku. Brak odpowiednich badań o wpływie klarytromycyny w czasie ciąży i karmienia piersią. Klarytromycyny nie należy stosować u kobiet w ciąży. Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarz korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.
Brak danych o wydzielaniu klarytromycyny z mlekiem, dlatego też należy zachować ostrożność przy stosowaniu u karmiących kobiet.
14 tabletek po 250 mg 14 tabletek po 500 mg
Lek przechowywać w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci, w temperaturze do 25°C.
J01FA
Klarytromycyny nie powinni stosować pacjenci z nadwrażliwością na klarytromycynę lub inne leki makrolidowe. Ponieważ lek jest metabolizowany głównie w wątrobie, nie należy go stosować u pacjentów z ciężkim uszkodzeniem wątroby.
U pacjentów ze schorzeniami serca w wywiadzie nie należy stosować jednocześnie klarytromycyny z terfenadyną, cisapridem lub pimozydem.
U pacjentów przyjmujących klarytromycynę przeciwwskazane jest stosowanie astemizolu.
Należy poinformować lekarza o stosowaniu innych leków.
Klarytromycyna jest metabolizowana w wątrobie i dlatego też może potęgować efekt działania leków, metabolizowanych przez ten sam układ enzymatyczny (cytochrom P-450), takich jak warfaryna i inne doustne leki przeciwzakrzepowe, terfenadyna, astemizol, cisaprid, karbamazepina, teofilina, triazolam, midazolam, cyklosporyna, takrolimus, digoksyna, alkaloidy sporyszu, heksobarbital, fenytoina, alfentanil, disopiramid, lowastatyna, bromokryptyna, walproinian i pimozyd. U pacjentów leczonych tymi lekami należy zachować szczególną ostrożność. W niektórych przypadkach może być konieczna kontrola stężenia tych leków we krwi.
U pacjentów leczonych jednocześnie klarytromycyną i warfaryną (lub innymi doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi) należy częściej kontrolować czas protrombinowy.
Przy jednoczesnym stosowaniu klarytromycyny i zydowudyny dochodzi do zmniejszenia wchłaniania zydowudyny.
Równoczesne podawanie klarytromycyny i omeprazolu podwyższa stężenie omeprazolu w osoczu w stanie stacjonarnym.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©