Reklama
OPIS LEKU
GESTOMIKRON
tabletki 5 lub 10 mg
MEDROXYPROGESTERONE
Medroksyprogesteron jest syntetyczną pochodną żeńskiego hormonu płciowego - progesteronu. Octan medroksyprogesteronu, podobnie jak progesteron naturalny, wywołuje złożone przemiany wydzielnicze w błonie śluzowej macicy, charakterystyczne dla II fazy cyklu miesiączkowego.
Każda tabletka zawiera odpowiednio 5 mg octanu medroksyprogesteronu i 10 mg octanu medroksyprogesteronu.
* Pierwotny i wtórny brak miesiączki.
* Krwawienia z macicy na tle zaburzeń hormonalnych, po wykluczeniu raka endometrium.
* Gruczolistość.
* W okresie przekwitania podczas terapii estrogenami celem ochrony endometrium.
* Przeciwdziałanie objawom naczynioruchowym u kobiet w okresie przedmenopauzalnym.
Przed zastosowaniem medroksyprogesteronu należy wykluczyć istnienie ciąży. U osób z cukrzycą lub upośledzoną tolerancją glukozy medroksyprogesteron może zwiększyć oporność na insulinę. Pacjentki z zaburzeniami nastroju lub rozpoznaną depresją powinny być pod szczególną opieką lekarza podczas leczenia medroksyprogesteronem. Podobnie szczególną opieką należy objąć chorych ze schorzeniami, których przebieg zależy od ciśnienia płynów ustrojowych, jak np. z niewydolnością krążenia lub nerek, z nadciśnieniem tętniczym, astmą oskrzelową, padaczką i migreną.
Doustne preparaty medroksyprogesteronu są zwykle dobrze tolerowane.
Rzadko obserwuje się zaburzenia zatorowo-zakrzepowe, wzmożoną pobudliwość, bolesność sutków, nadmierne owłosienie lub łysienie, zwiększenie masy ciała.
Po małych dawkach medroksyprogesteronu (5 mg - 10 mg) objawy te występują znacznie rzadziej i najczęściej nie są powodem odstawienia leku. Nadwrażliwość na medroksyprogesteron jest zjawiskiem wyjątkowo rzadkim.
We wtórnym braku miesiączki najczęściej stosuje się od 5 do 10 mg medroksyprogesteronu na dobę przez 10 kolejnych dni. Potem po upływie od 3 do 7 dni powinna wystąpić miesiączka.
W krwawieniach z macicy o charakterze czynnościowym, wynikającym z zaburzeń hormonalnych, stosuje się doustnie od 5 do 10 mg medroksyprogesteronu przez kolejne 10 dni. Krwawienie powinno ustąpić w czasie leczenia. Po odstawieniu leku kolejnego krwawienia z macicy należy spodziewać się po upływie 3 do 7 dni. Leczenie to można powtarzać przez kolejne 2-3 miesiące stosując medroksyprogesteron przez 10 kolejnych dni rozpoczynając od 16 dnia cyklu.
20 sztuk
G03DA
* Ciąża lub podejrzenie ciąży.
* Rak sutka, rak narządu rodnego.
* Każde krwawienie z macicy o niewyjaśnionej etiologii.
* Zaburzenia zatorowo-zakrzepowe, zakrzepowe zapalenie żył, udar mózgu.
* Zaburzenia funkcji wątroby, niewydolność wątroby.
* Nadwrażliwość na medroksyprogesteron lub jakikolwiek ze składników preparatu.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©