Reklama
OPIS LEKU
HISTIMERCK
tabletki 8 lub 16 mg
BETAHISTINI DICHYDROCHLORIDUM
Agonistyczne działanie betahistyny wobec receptora histaminowego w naczyniach obwodowych wykazano wykorzystując blokujące działanie środka przeciwhistaminowego, difenhydraminy, na rozszerzające naczynia krwioniośne działanie betahistyny. Betahistyna ma minim. działanie stymulujące wydzielanie kwasu solnego w żołądku oraz nie ma wpływu na wydzielanie innych gruczołów zewnętrznego wydzielania. Zmniejsza przepuszczalność nabłonka płucnego u człowieka. Jest całkowicie wchłaniania po podaniu doustnym. Osiąga max. stężenie w surowicy w 1 h po podaniu leku na czczo. Betahistyna nie wiąże się z białkami surowicy lub wiąże się tylko w niewielkim stopniu. Metabolizowana jest w wątrobie. Wydalana jest z moczem w 85-90%.
1 tabl. zawiera:
substancje czynne: 8 mg lub 16 mg dichlorowodorku betahistyny.
Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, mannitol, kwas cytrynowy, bezwodna krzemionka koloidalna, talk.
Leczenie choroby Meniere'a (zawroty głowy, szum uszny, postępująca utrata słuchu).
Należy zachować ostrożność u pacjentów z astmą oskrzelową oraz u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy (również w wywiadzie), ponieważ po stosowaniu betahistyny może wystąpić niestrawność. U pacjentów z pokrzywką lub świądem betahistyna może nasilać objawy chorobowe. Podczas leczenia nie należy pić alkoholu.
Betahistyna jest zwykle dobrze tolerowana i opisano stosunkowo niewiele działań niepożądanych. Są to zwykle zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, bóle głowy, nudności, niestrawność, wysypki skórne, świąd i niekiedy senność.
Doustnie.
Dorośli (ównież osoby w podeszłym wieku)
dawka początkowa: 16 mg 3 razy na dobę. Dawka podtrzymująca zwykle 24-48 mg na dobę.

Dawkowanie u dzieci nie zostało dotychczas ustalone.
Bezpieczeństwo stosowania betahistyny w czasie ciąży u człowieka nie zostało udowodnione. Należy zachować szczególną ostrożność stosując betahistynę u kobiet w okresie ciąży. Betahistyna przenika do mleka kobiecego w stężeniach podobnych jak w surowicy. Nie są znane działania toksyczne takich stężeń betahistyny na karmione niemowlę.
30 lub 100 sztuk
N07CA
* Nadwrażliwość na składniki preparatu.
* Betahistyna jest przeciwwskazana u chorych z guzem chromochłonnym nadnerczy.
* Jako syntetyczna pochodna histaminy może powodować uwalnianie adrenaliny i/lub noradrenaliny z guza, co może prowadzić do wystąpienia przełomu nadciśnieniowego.
Nie ma udowodnionego ryzyka interakcji, jakkolwiek są doniesienia o interakcji z etanolem, pirymetaminą i dapsonem oraz o nasilaniu przez betahistynę działania salbutamolu.
Objawami przedawkowania betahistyny są: nudności, wymioty, niestrawność, ataksja, po dużych dawkach - drgawki. Nie ma swoistej odtrutki. Zaleca się płukanie żołądka i leczenie objawowe.
Lek najlepiej przyjmować podczas posiłku. Należy przestrzegać regularnego przyjmowania kolejnych dawek.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©