Reklama
OPIS LEKU
HYTRAST
zawiesina do inhalacji (3,1g + 6,1g)
Jodowy środek cieniujący stosowany w radiografii oskrzeli. Obraz oskrzeli jest dobrze widoczny przez 30 minut od momentu inhalacji.
substancje czynne - jopydol, jopydon
Preparatu nie wolno stosować w uczuleniu na jod, w niewydolności oddechowej, w posocznicy oraz w gruźlicy i krwiopluciu.
Wzrost temperatury ciała. Podwyższona temperatura może się utrzymywać przez 36 godzin. Kaszel oraz duszność.
Dawkę ustala lekarz dostosowując ją do potrzeb badania. Do inhalacji stosuje się roztwory wodne lub olejowe.
Ograniczone doświadczenia ze stosowaniem leku w okresie ciąży, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru przeprowadzenia badania przy pomocy Hytrastu w czasie ciąży.
Nie wiadomo czy lek przenika do mleka matki.
zawiesina do inhalacji (3,1 g + 6,1 g) a 20 ml
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©