Reklama
OPIS LEKU
KALIUM CHLORATUM 15%
koncentrat do sporządzania roztworudo wlewu dożylnego
KALII CHLORIDUM
Potas jest jednym z głównych kationów płynu komórkowego i jednym z najważniejszych pierwiastków wchodzących w skład płynów ustrojowych. Bierze udział w wielu reakcjach enzymatycznych i procesach fizjologicznych, m.in. w prawidłowym działaniu układu nerwowego i mięśniowego. Wpływa na gospodarkę wodną ustroju, uczestniczy w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej i ciśnienia osmotycznego, w transporcie chlorków do wnętrza komórki i sodu do płynu zewnątrzkomórkowego. Na mięsień sercowy działa antagonistycznie w stosunku do wapnia.
Do stanów niedoboru w organizmie może dojść w wyniku niedostatecznego spożycia lub zwiększonego wydalania przez przewód pokarmowy (uporczywe wymioty, biegunka, przetoki jelitowe), utraty przez nerki (m.in. niewydolność krążenia, choroby nerek z utratą potasu, kuracja tiazydowymi lekami moczopędnymi, kortykosteroidami, odwodnienie, cukrzyca, zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej), w stanach przebiegających z wyniszczeniem organizmu, alkoholizmie, oparzeniach i wstrząsie pourazowym.
Objawami niedoboru mogą być: niepokój, porażenna niedrożność jelit, wiotkość mięśni, zanik lub osłabienie odruchów, parestezje, paraliż, niewydolność oddechowa, wzmożone pragnienie, wielomocz, niekiedy tężyczka, śpiączka, zmiany w zapisie EKG, niemiarowość pracy serca.
Chlorek potasu ampułka: 1,5 g fiolka: 3,0 g
Woda do wstrzykiwań ampułka: do 10,0 ml fiolka: do 20,0 ml

Ampułka 10,0 ml zawiera 20 mEq K+ /Cl—
Fiolka 20,0 ml zawiera 40 mEq K+ /Cl—
Niedobór potasu. W przypadku przedawkowania glikozydów naparstnicy należy utrzymywać poziom potasu w surowicy w górnej połowie zakresu normy.
Podanie dużych dawek potasu może prowadzić do hiperkaliemii, której objawami są: parestezje kończyn, osłabienie, a nawet porażenie mięśniowe, niedociśnienie, zaburzenia rytmu serca: niemiarowość, zaburzenia przewodnictwa w sercu i zatrzymanie czynności serca.
Lek podaje się w dożylnym wlewie kroplowym. Preparat rozcieńcza się roztworem fizjologicznym chlorku sodu lub 5% roztworem glukozy.
1 ampułkę 10 ml zawierającą 20 mEq K+/Cl— rozcieńczyć do 500 ml i podawać nie szybciej niż przez 1,5 godz;
1 fiolkę 20 ml zawierającą 40 mEq K+/Cl— rozcieńczyć do 1000 ml i podawać nie szybciej niż przez 2-3 godz.
Preparat podawać pacjentowi w ilości nie większej niż 80 mEq na dobę. W przypadku głębokiej hipokaliemii można wyjątkowo przekraczać wymienione dawki.
Podczas wlewu dożylnego należy też kontrolować EKG i stężenie potasu i elektrolitów we krwi.
Dzieciom podaje się potas w stężeniu 2 mEq/100 ml/kg m.c. na dobę.
Ampułki 10 ml Fiolki 20 ml
Hiperkaliemia, niewydolność nerek lub kory nadnerczy. Bardzo ostrożnie stosować w chorobach serca przebiegających z arytmią nie spowodowaną hipokaliemią, ostrym odwodnieniu, rozległym mechanicznym zniszczeniu tkanek (ze względu na możliwość rhabdomyolysis z hiperkaliemią).
Nie ma przeciwwskazań dla stosowania preparatu w dawkach terapeutycznych w okresie ciąży i karmienia.
Nie należy podawać razem z diuretykami oszczędzającymi potas ze względu na możliwość spowodowania hiperkaliemii. Potas osłabia działanie glikozydów naparstnicy.
Objawy kardiotoksyczności (zaburzenia miarowej czynności serca w przebiegu hiperkaliemii) leczy się podając sole wapnia z jednoczesną kontrolą EKG czynności serca. Zazwyczaj podaje się np. 10 ml 10% roztworu glukonianu wapnia w dożylnym wlewie kroplowym w ciągu 1-5 min.; wlew, w razie potrzeby, można powtórzyć. Trzeba dbać o prawidłowe nawodnienie chorego (prawidłowa lub wzmożona diureza). Oprócz insuliny można podać 50-100 ml 4,2% roztworu wodorowęglanu sodu w ciągu 15 min. Należy przestrzegać terminu ważności leku. Stosowanie chlorku potasowego w dawkach terapeutycznych nie stanowi przeszkody w prowadzeniu pojazdów mechanicznych.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©