Reklama
OPIS LEKU
KLORACEF
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 375, 500, 700 mg
1 tabletka zawiera: odpowiednio 375 mg, 500 mg, 750 mg Cefaclorum (cefakloru w postaci jednowodzianu).
Masa tabletkowa: hydroksypropylometyloceluloza, dwutlenek krzemu koloidalny, stearynian magnezu, laktoza.
Składniki otoczki: hydroksypropylometyloceluloza, dwutlenek tytanu, laktoza, PEG 3000, triacetyna.
Cefaklor w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu stosuje się w leczeniu łagodnych i umiarkowanie ciężkich zakażeń, wywołanych wrażliwymi na cefaklor bakteriami. Są to:
• Zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych:
ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli wywołane przez Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae (również szczepy wytwarzające -laktamazy), Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis (również szczepy wytwarzające -laktamazy), Staphylococcus aureus;
zapalenie gardła, zapalenie migdałków wywołane przez Streptococcus pyogenes (paciorkowce grupy A);
zapalenie płuc wywołane przez Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae (również szczepy wytwarzające -laktamazy), Moraxella catarrhalis (również szczepy wytwarzające -laktamazy).
• Zakażenia skóry i tkanki podskórnej wywołane przez Streptococcus pyogenes (paciorkowce grupy A), Staphylococcus epidermidis (również szczepy wytwarzające -laktamazy), Staphylococcus aureus (również szczepy wytwarzające -laktamazy).
• Niepowikłane zakażenia dolnego odcinka układu moczowego (zapalenie pęcherza moczowego, bakteriuria bezobjawowa) wywołane przez Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Staphylococcus saprofiticus.
* Należy zachować ostrożność u pacjentów z nadwrażliwością na penicyliny ze względu na możliwość występowania również nadwrażliwości na cefaklor (tzw. uczuleniowa reakcja krzyżowa). Taka reakcja uczuleniowa na antybiotyki -laktamowe zdarza się u ok. 10% pacjentów uczulonych na penicyliny.
* W sytuacji pojawienia się reakcji uczuleniowej należy przerwać stosowanie cefakloru.
* W razie wystąpienia ciężkiej reakcji uczuleniowej należy natychmiast zastosować odpowiednie leczenie.
* Stosowanie preparatu może powodować kandydozę, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku.
* Podczas leczenia cefaklorem może dojść do nadmiernego rozwoju bakterii niewrażliwych. Konieczne jest wówczas natychmiastowe wdrożenie odpowiedniego leczenia.
* W trakcie leczenia cefaklorem może wystąpić rzekomobłoniaste zapalenie jelit spowodowane przez toksyny nadmiernie namnożonego Closrtridium difficile, objawiające się biegunką. Konieczne jest wówczas zaprzestanie stosowania cefakloru. Należy odpowiednio nawodnić pacjenta, uzupełniać elektrolity i białka, w ciężkich przypadkach zastosować doustnie antybiotyk przeciwko C. difficile – metronidazol, w razie jego nieskuteczności lub w bardzo ciężkim stanie pacjenta – wankomycynę. Nie należy podawać leków hamujących perystaltykę.
Działania niepożądane podczas stosowania cefakloru występują rzadko, są łagodne i przemijające. Mogą to być:

* zaburzenia żołądkowo-jelitowe: biegunka (3,4% pacjentów), nudności (2,5%), wymioty, bóle brzucha, niestrawność, brak łaknienia, wyjątkowo rzekomobłoniaste zapalenie jelit,
* reakcje alergiczne: wysypka, pokrzywka, świąd - u ok. 1,7%, rumień, gorączka, wyjątkowo zespół Stevens-Johnsona, anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy;
* u 0,03% pacjentów, zwłaszcza po długotrwałym leczeniu lub po powtórnym leczeniu cefaklorem, może wystąpić reakcja typu choroby posurowiczej, objawiająca się rumieniem wielopostaciowym, zapaleniem i bólem stawów, gorączką, a także limfadenopatią i białkomoczem. Objawy ustępują po zaprzestaniu stosowania antybiotyku.
* zaburzenia czynności wątroby: przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych AspAT, AlAT oraz fosfatazy alkalicznej,
* zaburzenia czynności nerek: niewielkie zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny, przemijające śródmiąższowe zapalenie nerek,
* przemijające zmiany w obrazie krwi: eozynofilia, rzadko trombocytopenia, obserwowano również limfocytozę, leukopenię, neutropenię, wyjątkowo niedokrwistość,
* zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego: sporadycznie pobudzenie psychoruchowe, nerwowość, senność lub bezsenność, ból i zawroty głowy, omamy,
* inne: wzmożone napięcie mięśni, kandydoza pochwy (2,2%).

W przypadku pojawienia się ciężkich działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku.
Reakcje niepożądane wymagające przerwania kuracji zdarzają się u ok. 1,7% pacjentów.
Tabletki o przedłużonym uwalnianiu są przeznaczone dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku życia. Tabletki stosuje się dwa razy na dobę.
Zwykle kuracja trwa od 7 do 10 dni.
W przypadku zakażeń Streptococcus pyogenes leczenie powinno trwać nie krócej niż 10 dni.

* zapalenie gardła 375 mg 2 razy na dobę
* zapalenie migdałków 375 mg 2 razy na dobę
* zapalenie oskrzeli 375 mg 2 razy na dobę
* zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli 500 mg 2 razy na dobę
* zapalenie płuc 750 mg 2 razy na dobę
* zakażenie skóry i tkanki podskórnej 375 mg 2 razy na dobę
* zakażenia układu moczowego 375 mg 2 razy na dobę lub 500 mg 1 raz na dobę

Tabletki należy przyjmować w trakcie lub bezpośrednio po posiłku.
Tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy połykać w całości.
Tabletki nie powinny być łamane ani kruszone. Tabletek nie należy rozgryzać ani żuć.
Lek stosować u kobiet w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. (kategoria B). Nie ma odpowiednich badań potwierdzających bezpieczeństwo stosowania cefakloru u kobiet w ciąży.
Nie podawać leku, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne matkom karmiącym, gdyż cefaklor przenika do mleka, patrz pkt 5.3.
Opakowania jednostkowe zawierają 10 lub 14 tabletek w pojemnikach lub blistrach umieszczonych w pudełkach kartonowych wraz z ulotką dla pacjenta. - blistry z PCV/PVDC zamknięte folią aluminiową, w jednym opakowaniu: 1 blister po 10 lub 14 tabletek
Tabletki należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze 15 - 25°C.
J01DA
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania cefakloru jest nadwrażliwość na cefaklor
i inne cefalosporyny lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
Leki zobojętniające sok żołądkowy zawierające jony magnezu i glinu mogą zmniejszać wchłanianie cefakloru. Probenecyd hamuje wydalanie cefakloru przez nerki.
Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych
Stosowanie leku może powodować:
-fałszywie dodatni wynik w testach redukcyjnych na oznaczanie glukozy w moczu,
-fałszywie dodatni wynik odczynu Coombsa.
Przedawkowanie może objawiać się reakcjami ze strony układu pokarmowego (biegunka, nudności, wymioty, bóle brzucha), nasilenie objawów zależy od wielkości dawki. Stosuje się leczenie objawowe; wskazane jest zastosowanie węgla aktywowanego lub płukanie żołądka.
Nie określono skuteczności wymuszonej diurezy, dializy otrzewnowej, hemodalizy i hemoperfuzji.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©