Reklama
OPIS LEKU
LACIPIL
tabletki powlekane 2 mg; 4 mg
Nadciśnienie tętnicze.
Lacipil jest antagonistą jonów wapnia. Blokuje wolne kanały wapniowe. Powoduje to rozluźnienie napięcia w obwodowych naczyniach krwionośnych, co przyczynia się do obniżenia ciśnienia krwi. Lek jest łatwo...


Lacydypina jest swoistym, silnie działającym środkiem blokującym kanał wapniowy. Działa prawie wyłącznie na mięśniówkę gładką tętnic. Rozszerzając tętniczki obwodowe powoduje zmniejszenie oporu obwodowego, i w rezultacie obniżenie ciśnienia krwi.
substancja czynna - lacipidine

substancja czynna: lacydypina 2 mg lub 4 mg,
substancje pomocnicze: laktoza, Povidone K 30, stearynian magnezu, Opaspray M-1-7120 lub Opadry 0Y-S-7335
Preparat Lacipil przeznaczony jest do leczenia nadciśnienia. Może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia, takimi jak beta-adrenolityki, leki moczopędne albo inhibitory konwertazy angiotensyny.
Preparatu nie należy podawać pacjentom uczulonym na lek, w silnie zaburzonej funkcji wątroby, nieleczonej niewydolności mięśnia sercowego, ostrej fazie zawału serca oraz w dławicy piersiowej.
Pacjenci cierpiący na cukrzycę, zakłócony rytm serca, obniżone ciśnienie krwi, zwężenie aorty, powinni powiadomić o tym lekarza przed podjęciem leczenia Lacipilem. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli Lacipil stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Należy zapytać lekarza o możliwość stosowania innych leków łącznie z preparatem. Cymetydyna znacznie potęguje działanie Lacipilu, podobnie działa sok grejpfrutowy.
Leku nie podaje się dzieciom.


W badaniach specjalistycznych nie wykazano wpływu lacydypiny na czynność węzła zatokowego, ani na wydłużanie przewodnictwa w obrębie węzła przedsionkowo-komorowego. Istnieje teoretyczna możliwość, podobnie jak w przypadku innych preparatów blokujących kanał wapniowy, wpływu na czynność węzła zatokowego i węzła przedsionkowo-komorowego. Dlatego należy zachować ostrożność stosując preparat Lacipil u pacjentów, u których wcześniej stwierdzono zaburzenia automatyzmu i przewodnictwa.

W badaniach przedklinicznych przeprowadzonych na zwierzętach i w badaniach klinicznych przeprowadzonych u zdrowych ochotników preparat Lacipil nie upośledzał kurczliwości mięśnia sercowego. Jednak, podobnie jak inne środki
blokujące kanał wapniowy, preparat Lacipil należy stosować ostrożnie u pacjentów z graniczną wydolnością serca. Podobnie jak w przypadku antagonistów kanału wapniowego z grupy pochodnych dihydropirydyny, należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów z niestabilną chorobą wieńcową.

Należy zachować ostrożność w czasie stosowania preparatu Lacipil u pacjentów po świeżym zawale mięśnia sercowego. Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby ze względu na możliwość nasilenia efektu hipotensyjnego.


Nie zaobserwowano upośledzenia tolerancji glukozy ani zmian wpływających na stężenie glukozy we krwi podczas stosowania preparatu Lacipil.
>1/100
- Bóle i zawroty głowy.
- Uczucie zmęczenia.
- Mdłości.
- Obrzęk kończyn.
- Zaczerwienienie twarzy.
- Szybka akcja serca.

1/1000
- Bóle w klatce piersiowej.
- Zaburzenia trawienne.
- Pokrzywka.
- Wzmożone oddawanie moczu.

<1/1000
- Przerost dziąseł.


Preparat Lacipil jest na ogół dobrze tolerowany.
Podobnie, jak podczas stosowania innych leków blokujących kanał wapniowy, niektóre osoby mogą odczuwać pewne, nieznacznie nasilone dolegliwości związane z rozszerzaniem naczyń obwodowych.
Należą do nich:

* bóle, zawroty głowy
* zaczerwienienie twarzy
* obrzęki
* kołatanie serca

Objawy te są zwykle przemijające i ustępują w czasie dalszego leczenia tą samą dawką.
W pojedynczych przypadkach stwierdzono:

* osłabienie
* rumień, świąd skóry
* nudności, objawy dyspeptyczne
* wielomocz
* przerost dziąseł

Podobnie jak w przypadku pochodnych dihydropirydyny obserwowano w pojedynczych przypadkach nasilenie istniejącej choroby wieńcowej, szczególnie na początku leczenia. Większe prawdopodobieństwo pojawienia się tych działań występuje u pacjentów z objawową chorobą niedokrwienną serca.
Nie obserwowano istotnych zmian wskaźników laboratoryjnych i hematologicznych.
Bardzo rzadko stwierdzano przejściowe zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej.
Dawkę ustala lekarz. Zazwyczaj 2 mg raz na dobę. Po 4 tygodniach można w razie potrzeby zwiększyć dawkę do 4 mg dziennie. Maksymalna dawka 6 mg dziennie. Lek należy przyjmować zawsze o tej samej porze, najlepiej rano.


Zalecana dawka początkowa wynosi 2 mg na dobę. Preparat Lacipil należy przyjmować raz dziennie o tej samej porze, najlepiej rano, niekoniecznie w powiązaniu z porami posiłków. Dawkę można zwiększyć do 4 mg, a jeśli jest to
konieczne do 6 mg na dobę, jednak nie wcześniej, niż po uzyskaniu pełnego efektu farmakologicznego. W praktyce oznacza to okres nie krótszy niż 3-4 tygodnie, chyba że stan kliniczny chorego wymaga szybszego zwiększenia dawki.
Nie ma ograniczeń czasowych co do stosowania leku.

Grupy specjalnego ryzyka:
Pacjenci z niewydolnością wątroby i pacjenci w podeszłym wieku:
Nie ma potrzeby zmiany dawkowania leku.

Pacjenci z niewydolnością nerek:
Ponieważ preparat Lacipil nie jest wydalany z moczem, nie jest konieczna modyfikacja dawkowania.

Brak doświadczeń ze stosowaniem preparatu Lacipil u dzieci.
Ograniczone doświadczenia ze stosowaniem leku w okresie ciąży, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania preparatu podczas ciąży.
Nie wiadomo czy lek przenika do mleka matki, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania leku w okresie karmienia dziecka piersią.


Brak odpowiednich badań przeprowadzonych u ludzi.
Wykazano, że lacydypina (lub też jej metabolity) wydzielana jest z mlekiem zwierząt.
Preparat Lacipil może być stosowany podczas ciąży i karmienia piersią tylko wtedy, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu lub niemowlęcia (kategoria B).
Należy mieć na uwadze fakt, że preparat Lacipil może powodować zwiotczenie mięśni macicy w czasie porodu.
W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach nie stwierdzono wpływu teratogennego, ani zaburzenia wzrostu.
tabletki powlekane 2 mg 14 szt., 28 szt.; tabletki powlekane 4 mg 14 szt., 28 szt.
Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.
Preparat Lacipil należy chronić od światła. Tabletki wyjmować z folii bezpośrednio przed przyjęciem. Jeżeli, zgodnie z zaleconym dawkowaniem, należy przyjąć 2 mg preparatu Lacipil, tj. pół tabletki 4 mg, nie zużytą połówkę trzeba
pozostawić w folii i przyjąć w ciągu 48 godzin.
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przed zastosowaniem leku sprawdzić termin ważności. Nie stosować po terminie podanym na opakowaniu.
C08CA
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.
Równoczesne podawanie cymetydyny zwiększa stężenie lacydypiny w osoczu.
Nie stwierdzono specyficznych interakcji lacydypiny z innymi lekami hipotensyjnymi jak: beta-adrenolityki, leki moczopędne czy inhibitory konwertazy angiotensyny. Podawanie preparatu Lacipil i innych leków zmniejszających
ciśnienie, takich jak leki moczopędne, beta-adrenolityki czy też inhibitory konwertazy angiotensyny może potęgować działanie hipotensyjne leku.

Nie wykazano interakcji lacydypiny z digoksyną, tolbutamidem czy warfaryną. Podobnie, jak w przypadku innych leków z grupy dihydropirydyny, preparatu Lacipil nie należy podawać z sokiem grejpfrutowym, gdyż może ulegać zmianie biodostępność leku.

W badaniach klinicznych przeprowadzonych u pacjentów po przeszczepach nerek stwierdzono, że lacydypina normalizuje zmniejszoną filtrację kłębkową i zmniejszony przepływ nerkowy spowodowany podawaniem cyklosporyny.
Dotychczas nie zanotowano przypadków przedawkowania preparatu Lacipil. Najbardziej prawdopodobnym efektem przedawkowania jest przedłużone rozszerzenie naczyń obwodowych, związane z tym długotrwałe obniżenie ciśnienia tętniczego i przyspieszenie czynności serca.
Może też wystąpić rzadkoskurcz lub wydłużenie przewodnictwa przedsionkowokomorowego. Nie istnieje specyficzne antidotum. W razie przedawkowania zaleca się leczenie objawowe i ścisłe monitorowanie czynności serca.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©