Reklama
OPIS LEKU
LEPINAL NATRIUM
iniekcje 200 mg.
Padaczka, przede wszystkim napady duże, tzw. grand mal oraz napady, które obejmują tylko część mózgu. Drgawki u noworodków.
Lepinal natrium powstrzymuje napady epilepsji w wyniku zatrzymywania rozchodzenia się impulsów elektrycznych w mózgu. Impulsy te są odpowiedzialne za napady padaczki.
substancja czynna - fenobarbital sodium.
Lepinalu natrium nie wolno podawać pacjentom uczulonym na barbituraty, pacjentom z poważnym uszkodzeniem wątroby lub cierpiącym na porfirię. Pacjenci cierpiący na niewydolność nerek lub wątroby powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji.
Lepinal upośledza sprawność psychofizyczną, dlatego też nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych ani wykonywać czynności precyzyjnych w trakcie jego stosowania.
Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli Lepinal stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Zamiar stosowania innych preparatów w trakcie kuracji Lepinalem należy omówić z lekarzem.
Lek może wywoływać uzależnienie.
> 1/100- Ospałość. Zaburzenia w koncentracji uwagi. Drażliwość, szczególnie u małych dzieci. Trudność koncentracji wzroku. Trudność w koordynowaniu ruchów. Zmiany w obrazie krwi. Wysypka. W razie pojawienia się wysypki należy skontaktować się z lekarzem. Splątanie, zwłaszcza u pacjentów starszych.
1/1000- Ryzyko uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej oraz zębów, zwłaszcza w wyniku długiego leczenia. Zgąbczenie kości.
<1/1000- Anemia.
Dawkę ustala lekarz. Należy rygorystycznie przestrzegać zaleceń lekarza i zażywać lek regularnie, zawsze o tej samej porze dnia.
Istnieje prawdopodobieństwo uszkodzenia płodu Nie wolno zażywać leku w okresie ciąży. Istnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na karmione dziecko. Nie wolno zażywać leku w okresie karmienia.
iniekcje 200 mg a 1 ampułka z substancją suchą.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©