Reklama
OPIS LEKU
LEUKERAN
tabletki 2 mg; tabletki 5 mg.
Leukeran stosuje się w różnych formach nowotworu gruczołów limfatycznych. W chorobie Hodgkina oraz w nowotworze jajników.
Leukeran jest cytostatykiem, który hamuje przyrost komórek. Lek ma również działanie immunosupresyjne - osłabia mechanizmy odpornościowe ustroju.
substancja czynna - chlorambucil.
Lek stosuje się ostrożnie u pacjentów leczonych uprzednio terapią promienną lub innymi cytostatykami. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli Leukeran stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Zamiar stosowania innych leków w trakcie kuracji należy omówić z lekarzem.
W razie dzielenia tabletek należy unikać wdychania proszku oraz zetknięcia się preparatu ze skórą. W razie zetknięcia preparatu ze skórą należy obficie spłukać narażone miejsce wodą z mydłem.
> 1/100- Zahamowanie czynności szpiku kostnego.
1/1000- Gorączka. Mdłości i wymioty lub biegunka. Alergiczne reakcje skóry. Bóle nerwowe. Skurcze mięśni. Uszkodzenie wątroby. Zmiany w płucach, zapalenie płuc. Zapalenie pęcherza. Zatrzymanie miesiączki. Zmniejszenie ilości spermy.
Dawkę ustala lekarz. Tabletki należy połykać w całości.
Ryzyko uszkodzenia płodu. O stosowaniu leku musi zadecydować lekarz.
Nie wiadomo czy lek przenika do mleka matki, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania leku w okresie karmienia dziecka piersią.
tabletki 2 mg a 25 szt.; tabletki 5 mg a 25 szt.
Lek należy przechowywać w lodówce.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©