Reklama
OPIS LEKU
LIPANCREA 16000
kapsułki
Lek Lipancrea 16 000 jest wyciągiem enzymów trzustkowych pochodzenia zwierzęcego. Zawiera lipazę - hydrolizującą tłuszcze, amylazę - rozkładającą skrobię oraz proteazy powodujące rozpad białka. Lek umożliwia lepsze przyswojenie składników odżywczych, zawartych w pożywieniu, usuwa zaburzenia trawienia i zapobiega wystąpieniu objawów takich jak: uczucie przepełnienia żołądka po jedzeniu, wzdęcia, bóle brzucha, nudności, wymioty. Lipancrea 16 000 umożliwia trawienie np. po wycięciu trzustki oraz ułatwia trawienie w stanach zmniejszonego wydzielania enzymów. Zawarte w leku enzymy działają korzystnie w leczeniu późnego etapu ostrego zapalenia trzustki i zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki u osób w podeszłym wieku.
Każda kapsułka zawiera peletki powlekane specjalną otoczką oporną na działanie soku żołądkowego. Zawartość peletek zostaje uwolniona w świetle dwunastnicy, tj. w miejscu gdzie wydzielany jest sok trzustkowy.
Lek stosuje się w stanach zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki spowodowanych: przewlekłym zapaleniem trzustki, resekcją trzustki bądź jej części, resekcją żołądka, zwężeniem dróg żółciowych spowodowanym chorobą nowotworową, mukowiscydozą.
1 kapsułka zawiera:
substancję czynną: pankreatynę o aktywności:

* lipazy 16 000 j. Ph. Eur.
* amylazy 11 500 j. Ph. Eur.
* proteaz 900 j. Ph. Eur.

(1 j. Ph. Eur. = 1 j. FIP)

substancje pomocnicze: cytrynian trójetylu, kopolimer kwasu metakrylowego, żelatyna, dwutlenek tytanu, tlenek żelaza czerwony, tlenek żelaza czarny.
Nie należy stosować leku Lipancrea 16 000, jeśli stwierdzono:

* nadwrażliwość na pankreatynę lub białko wieprzowe,
* ostre zapalenie trzustki.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Lipancrea 16 000

* Podczas jednoczesnego przyjmowania leku i preparatów z grupy antagonistów receptora H2 (np. cymetydyna, ranitydyna, famotydyna), ponieważ może to spowodować zmniejszenie siły działania leku Lipancrea 16 000.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.


Stosowanie leku Lipancrea 16 000 u dzieci
W rzadkich przypadkach u dzieci z mukowiscydozą, zażywających duże dawki enzymów, zanotowano przypadki zwężenia jelita. Przyczyna tego powikłania nie jest znana. Uważa się, że może być ono związane z podawaniem zbyt dużych dawek leku.
Dlatego należy bezwzględnie przestrzegać zaleconego dawkowania i nie stosować u dzieci dawki większej niż 2500 j. lipazy/kg mc. na posiłek.

Ciąża
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Lek może być stosowany w okresie karmienia piersią jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
Jak każdy lek, Lipancrea 16 000 może powodować działania niepożądane.
W czasie stosowania leku mogą wystąpić: odczyny alergiczne, podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej lub okolicy odbytu. Bardzo rzadko może pojawić się świąd skóry, nie wymagający odstawienia leku.
W przypadku stosowania dużych dawek może wystąpić podwyższenie stężenia kwasu moczowego w moczu lub biegunka.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Lipancrea 16 000 mogą wystąpić inne działania niepożądane.
W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
Lek należy przyjmować podczas posiłku, popijając każdą kapsułkę płynem. W przypadku konieczności podania mniejszej ilości enzymów, kapsułkę można otworzyć i podać z małą ilością płynu, np. soku owocowego (nie dodawać do mleka i mieszanek mlecznych).
Nie jest konieczne podawanie leku do lekkich posiłków składających się z owoców, jarzyn, soków owocowych i innych produktów beztłuszczowych.
Podawanie leku z pokarmem o pH wyższym niż 5,5 (np. jaja, kurczaki, cielęcina, zielony groszek) może zmniejszyć jego skuteczność.


Lek Lipancrea 16 000 należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Lek Lipancrea 16 000 należy przyjmować podczas posiłku popijając każdą kapsułkę płynem.
Kapsułkę należy połykać w całości, bowiem zgryzienie lub rozkruszenie może doprowadzić do zniszczenia peletek i unieczynnienia leku.
W razie niemożności połknięcia kapsułki lub w przypadku konieczności podania mniejszej ilośc enzymu kapsułkę można otworzyć. Wysypane peletki podać z małą ilością płynu np. soku owocowego (nie dodawać do mleka i mieszanek mlecznych).
Dawkowanie leku należy ustalać indywidualnie, zależnie od zapotrzebowania pacjenta na enzymy trzustkowe.

Dorośli
Zalecane dawki enzymów: 1-2 kapsułki do każdego posiłku.
Zwiększenie dawki jest możliwe po konsultacji z lekarzem.
Nie należy stosować dawki większej niż 100 000 j. Ph. Eur. lipazy na posiłek (6-7 kapsułek leku Lipancrea 16 000) lub 400 000 j. Ph. Eur. na dobę w dawkach podzielonych (25 kapsułek
leku Lipancrea 16 000).

Dzieci
Zalecane dawki enzymów: od 500 do 1000 j. Ph. Eur. lipazy/kg mc./posiłek.
Ustaloną dawkę można zwiększać zgodnie z zaleceniami lekarza.
Nie należy stosować dawki większej niż 2500 j. Ph. Eur. lipazy/kg mc. na posiłek czyli
10 000 j. Ph. Eur. lipazy/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Lipancrea 16 000 jest za mocne lub za słabe, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.
W przypadku zastosowania większej dawki leku Lipancrea 16 000 niż zalecana
Stosowanie dawek większych niż zalecane może spowodować wystąpienie zaburzeń żołądkowo-jelitowych (nudności, wymioty, biegunka).
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
30 kapsułek; 60 kapsułek
Przechowywać w temperaturze pokojowej, tj. od 15°C do 25°C.
Chronić od światła i wilgoci.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Lipancrea 16 000 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Leki zmniejszające kwaśność soku żołądkowego mogą zmniejszać siłę działania leku
Lek może ograniczać wchłanianie kwasu foliowego z przewodu pokarmowego oraz zmniejszać wchłanianie soli żelaza. Pacjenci przyjmujący lek Lipancrea 16 000 mogą wymagać uzupełnienia niedoborów tych związków.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©