Reklama
OPIS LEKU
LOSACOR
tabletki powlekane, 50 mg
LOSARTANUM KALICUM
Lek Losacor zawiera losartan potasu, który jest niepeptydowym antagonistą receptorów angiotensyny II (typu AT1). Jego działanie obniżające ciśnienie tętnicze związane jest z selektywnym blokowaniem receptorów AT1, zlokalizowanych w obrębie mięśniówki gładkiej ściany naczyń krwionośnych. Lek hamuje działanie angiotensyny II, która wywołuje skurcz naczyń krwionośnych, stymuluje produkcję aldosteronu przez korę nadnerczy (aldosteron powoduje zatrzymanie sodu i wody w organizmie oraz bierze udział w rozwoju nadciśnienia tętniczego). W efekcie dochodzi do spadku naczyniowego oporu obwodowego i obniżenia ciśnienia tętniczego. Losartan utrzymuje wskaźnik przesączania kłębuszkowego i zmniejsza frakcję filtracyjną.
W odróżnieniu od inhibitorów konwertazy angiotensyny, losartan nie zwiększa stężenia bradykininy, odpowiedzialnej za takie działania niepożądane jak kaszel i obrzęk naczynioruchowy.
Lek wchłania się z przewodu pokarmowego niezależnie od spożywanego pokarmu, biodostępność wynosi około 33%. Około 15% losartanu przekształca się w jego aktywny metabolit. Z powodu wielokrotnie silniejszego działania czynnego metabolitu niż związku macierzystego, działanie losartanu rozwija się powoli i utrzymuje przez większą część doby. Lek wydala się z żółcią (ok. 60%) i z moczem (ok. 35%); losartan i jego czynny metabolit nie ulegają kumulacji w organizmie.
Wykaz substancji czynnych: jedna tabletka zawiera 50 mg losartanu potasu.
Wykaz substancji pomocniczych

* Skład rdzenia tabletki: laktoza jednowodna, powidon, krospowidon, behenian glicerolu.
* Skład powłoczki: hypromeloza, tytanu dwutlenek, makrogol 400.
Nadciśnienie tętnicze – w monoterapii lub skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi.
Leku Losacor nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na losartan lub na którykolwiek składnik tego leku oraz w czasie ciąży i karmienia piersią.


U niektórych pacjentów (m.in. z zastoinową niewydolnością krążenia) zaobserwowano zaburzenia czynności nerek podczas leczenia losartanem. W takim przypadku należy zmniejszyć dawkę lub przerwać stosowanie leku Losacor.
U pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy prowadzącej krew do jedynej nerki stosowanie losartanu zwiększa ryzyko pogorszenia czynności nerek.
U pacjentów leczonych dodatkowo innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, zwłaszcza podawanymi dożylnie, może dojść do nadmiernego spadku ciśnienia tętniczego. Może wymagać to zmniejszenia dawki do 25 mg na dobę (pół tabletki).
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby powinni przyjmować zmniejszone dawki losartanu.
Spożywanie alkoholu może zmniejszać działanie losartanu.


Stosowanie leku Losacor z jedzeniem i piciem
Losacor można przyjmować niezależnie od jedzenia i picia.


Stosowanie leku Losacor u dzieci
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania u dzieci nie zostały określone.
Jak każdy lek, Losacor może powodować działania niepożądane
Lek jest na ogół dobrze tolerowany i nie opisywano dotąd poważniejszych objawów niepożądanych.
Czasami mogą wystąpić: bóle i zawroty głowy, nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego, uczucie osłabienia, brak apetytu, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaburzenia czynności wątroby, zapalenie gardła, zakażenie górnych dróg oddechowych, bóle mięśni oraz bezsenność.
U osób nadwrażliwych opisywano reakcje anafilaktyczne oraz obrzęk naczynioruchowy. Ponadto, pojawić się może suchy kaszel, świąd skóry i pokrzywka.
Wystąpienie obrzęku naczynioruchowego wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej.
W zakresie wpływu na wyniki badań laboratoryjnych, losartan może niekiedy wywoływać hiperkaliemię oraz zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (AIAT).
W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
Lek podaje się doustnie.
Leczenie rozpoczyna się od podawania dawki 50 mg (1 tabletka) jeden raz na dobę, niezależnie od posiłków. W razie niezadowalającej skuteczności zaleca się zwiększenia dawki dobowej, maksymalnie do 100 mg (2 tabletki) jeden raz na dobę.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby oraz pacjenci z hipowolemią (np. podczas stosowania leków moczopędnych) powinni rozpocząć leczenie od dawki 25 mg na dobę (pół tabletki).
Pacjenci z niewydolnością nerek oraz w podeszłym wieku nie wymagają zmniejszenia dawki dobowej.


W przypadku pominięcia dawki leku Losacor:
Leczenie należy kontynuować przestrzegając sposobu dawkowania leku Losacor .
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Lek Losacor jest przeciwskazany w czasie ciąży.
W przypadku zajścia w ciążę pacjentka powinna natychmiast przerwać przyjmowanie leku Losacor i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Przed rozpoczęciem leczenia należy upewnić się, że kobieta nie jest w ciąży.
Kobiety w wieku rozrodczym przyjmujące lek Losacor powinny stosować skuteczną antykoncepcję.
Lek Losacor jest przeciwwskazany w czasie karmienia piersią.
Kartonowe pudełko zawierające 30 tabletek w blistrach.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Lek należy przechowywać w temperaturze do 25°C, chronić od wilgoci.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności.
C09CA
Leki moczopędne oszczędzające potas (np. spironolakton, amilorid, triamteren) lub doustne preparaty zawierające potas, stosowane jednocześnie z losartanem mogą wywoływać wzrost stężenia potasu w surowicy krwi (hiperkaliemia).
W badaniach klinicznych nie wykazano interakcji losartanu potasu z hydrochlorotiazydem, glikozydami naparstnicy, warfaryną, cymetydyną, fenobarbitalem, ketakonazolem i erytromycyną.
Działanie przeciwnadciśnieniowe losartanu może być zmniejszone przy jednoczesnym stosowaniu indometacyny (lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych).
Zawsze należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Może wystąpić znaczny spadek ciśnienia krwi i częstoskurcz. Rzadkoskurcz może się pojawić, jako wynik stymulacji układu przywspółczulnego. Ani losartan, ani jego czynny metabolit nie są usuwane za pomocą hemodializy. W przypadku nagłego niedociśnienia należy stosować leczenie objawowe.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek nie upośledza sprawności psychofizycznej i nie zakłóca zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©