Reklama
OPIS LEKU
LOSEC
iniekcje 4 mg/ml; kapsułki 20 mg 10 mg
Stany zapalne przełyku, pojawiające się w związku z kwaśnymi odbiciami. Wrzód żołądka i dwunastnicy. Zapobieganie wrzodowi żołądka i dwunastnicy. Choroba Zollingera Ellisona powodowana nowotworem produkującym hormon, który zwiększa wydzielanie kwasu solnego w żołądku.
Kwas zawarty w soku żołądkowym przyczynia się do powstawania oraz utrudnienia gojenia się stanów zapalnych błony śluzowej przełyku oraz wrzodów żołądka i dwunastnicy. Kwas solny, który jest odpowiedzialny za kwaśność soku żołądkowego zostaje wydzielany przez wyspecjalizowane komórki w błonie śluzowej żołądka, tzw. komórki gruczołów okładzinowych zawierających pompę protonową. Losec wpływa hamująco na pracę tej pompy, dzięki czemu szybko obniża się stężenie kwasu w żołądku i złagodzenie dolegliwości związanych z nadkwasotą pojawia się już od pierwszego dnia stosowania leku.
substancja czynna - omeprazole

Substancja czynna: omeprazol 10 mg lub 20 mg.
Substancje pomocnicze: mannitol, hydroksypropyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza, laurylosiarczan sodu, wodorofosforan dwusodowy, stearynian magnezu, kopolimer kwasu metakrylowego, hydroksypropylometyloceluloza, polietylenoglikol, żelatyna, dwutlenek krzemu, dwutlenek tytanu (E 171), tlenek żelaza (E 172).
* Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, również współistniejąca z zakażeniem Helicobacter pylori.
* Refluksowe zapalenie przełyku.
* Objawowy refluks żołądkowo-przełykowy.
* Zespół Zollinger-Ellisona.
* Profilaktyka zachłystowego zapalenia płuc przed znieczuleniem ogólnym u pacjentów, u których istnieje ryzyko aspiracji kwaśnej treści żołądka.
* Objawy niestrawności związane z działaniem kwasu.
Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli Losec stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Zamiar stosowania innych leków łącznie z preparatem należy omówić z lekarzem. Preparatu nie zaleca się do długotrwałych kuracji, ponieważ stwierdzono, że wzmożone wydzielanie gastryny, które ten lek powoduje działa nowotwórczo na błony śluzowe.


Przed rozpoczęciem leczenia choroby wrzodowej żołądka lub w razie pojawienia się objawów niepokojących (tj. utrata masy ciała, nawracające wymioty, zaburzenia połykania, wymioty z domieszką krwi, smoliste stolce) należy wykluczyć możliwość nowotworowego charakteru choroby, ponieważ leczenie może złagodzić objawy i opóźnić rozpoznanie.
>1/100
- Bóle głowy.
- Biegunka.
- Mdłości.
- Bóle brzucha.
- Zatwardzenie.
- Wzdęcia.

1/1000
- Zawroty głowy.
- Ospałość, zmęczenie.
- Bezsenność.
- Zmiana odczuć dotykowych, mrowienia i kłucia w kończynach.
- Wysypka.
- U poważnie chorych pacjentów może pojawić się splątanie, depresja, halucynacje.
- Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej.
- Grzybica żołądka.
- Zmieniona funkcja wątroby.
- Powiększenie gruczołów sutkowych u mężczyzn.
- Zmiany obrazu krwi.
- Obrzęk nóg.
- Widzenie za mgłą.
- Zmiany odczuć smakowych.

Omeprazol jest na ogół dobrze tolerowany, a działania niepożądane są zwykle łagodne i przemijające. Poniżej podano objawy niepożądane, które pojawiały się podczas prowadzonych badań klinicznych i leczenia omeprazolem. W wielu przypadkach nie udało się stwierdzić związku pomiędzy leczeniem omeprazolem, a wystąpieniem danego działania niepożądanego.


Układ nerwowy:
- Bóle głowy
- Zawroty głowy, parestezje, senność, bezsenność,
zaburzenia równowagi
- Przemijające splątanie, pobudzenie, agresja, depresja i omamy, głównie u ciężko chorych pacjentów

Przewód pokarmowy:
- Biegunka, zaparcie, ból, brzucha, nudności,
wymioty, wzdęcie, Suchość w ustach, zapalenie dziąseł oraz
drożdżyca przewodu pokarmowego, Skóra, Wysypka i (lub) świąd,
pokrzywka, Nadwrażliwość na światło, rumień
wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnson, zespół Lyella, wypadanie włosów

Układ mięśniowoszkieletowy:
- Bóle stawowe, osłabienie siły mięśniowej i bóle mięśniowe

Wątroba:
- Zwiększona aktywność, enzymów wątrobowych, Encefalopatia u pacjentów z istniejącą, wcześniej ciężką niewydolnością wątroby;
zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez, niewydolność wątroby

Układ wewnątrzwydzielniczy:
- Ginekomastia, Inne, Złe samopoczucie, Reakcje nadwrażliwości - obrzęk, naczynioruchowy, gorączka, skurcz oskrzeli, śródmiąższowe zapalenie nerek oraz wstrząs anafilaktyczny. Zwiększona potliwość,obrzęki obwodowe, nieostre widzenie,
zaburzenia smakowe, hiponatremia
Dawkę ustala lekarz. Zazwyczaj 1 kapsułka dziennie. Kapsułki należy popijać obficie wodą. Czas leczenia wrzodu na dwunastnicy 2-4 tygodni; wrzodu żołądka oraz stanu zapalnego przełyku 4-8 tygodni. Zastrzyki wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku.


Zaleca się podawanie preparatu Losec w godzinach porannych. Kapsułki należy połykać w całości i popić połową szklanki płynu. Kapsułek nie należy żuć ani kruszyć. W przypadku trudności z połykaniem, kapsułkę można otworzyć, a jej zawartość połknąć popijając połową szklanki płynu. Można również rozpuścić zawartość kapsułki w połowie szklanki lekko kwaśnego płynu np. soku owocowym, jogurcie lub niegazowanej wodzie. Tak przygotowany roztwór z widocznymi kuleczkami należy wypić w ciągu 30 minut od przygotowania.
Jeszcze jednym sposobem przyjmowania leku jest ssanie kapsułki, następnie jej połknięcie i popicie połową szklanki płynu. Nierozpuszczonych kuleczek nie należy żuć ani kruszyć.

Choroba wrzodowa dwunastnicy
U pacjentów z czynną chorobą wrzodową dwunastnicy zalecana dawka omeprazolu wynosi 20 mg raz na dobę, czyli 1 kapsułka 20 mg preparatu Losec. Dolegliwości zwykle ustępują szybko, a u większości pacjentów gojenie następuje w ciągu dwóch tygodni. U pacjentów, u których w tym czasie nie doszło do zagojenia, proces ten zachodzi zwykle podczas kolejnych dwóch tygodni podawania omeprazolu.
U pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy oporną na leczenie, stosuje się Losec w dawce 40 mg raz na dobę, a proces gojenia trwa około czterech tygodni.
W celu zapobiegania nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy zaleca się stosowanie preparatu Losec w dawce 10 mg raz na dobę. W razie konieczności dawka ta może być zwiększona do 20-40 mg na dobę.

Choroba wrzodowa żołądka
Zalecana dawka omeprazolu wynosi 20 mg raz na dobę, czyli 1 kapsułka 20 mg preparatu Losec. Dolegliwości zwykle ustępują szybko, a u większości pacjentów gojenie następuje w ciągu czterech tygodni. U pacjentów, u których w tym czasie nie doszło do zagojenia, proces ten zachodzi zwykle podczas kolejnych czterech tygodni podawania omeprazolu.
U pacjentów z chorobą wrzodową żołądka oporną na leczenie, stosuje się Losec w dawce 40 mg raz na dobę, a proces gojenia trwa około ośmiu tygodni.
W celu zapobiegania nawrotom choroby wrzodowej żołądka zaleca się stosowanie preparatu Losec w dawce 20 mg raz na dobę. W razie konieczności dawka ta może być zwiększona do 40 mg raz na dobę.

Schematy zalecane w celu wyleczenia zakażenia Helicobacter pylori:
Metoda trójskładnikowa – podaje się jednocześnie trzy leki według jednego z trzech podanych niżej schematów
1. Dwa razy na dobę podaje się po 20 mg omeprazolu, 1 g amoksycyliny i 500 mg klarytromycyny przez okres jednego tygodnia.
2. Dwa razy na dobę podaje się po 20 mg omeprazolu, 250 mg klarytromycyny i 400 mg metronidazolu (lub 500 mg tynidazolu) przez okres jednego tygodnia.
3. Raz na dobę podaje się 40 mg omeprazolu i trzy razy na dobę po 500 mg amoksycyliny i 400 mg metronidazolu przez okres jednego tygodnia.
Metoda dwuskładnikowa – podaje się jednocześnie dwa leki według jednego z dwóch podanych niżej schematów
1. W dawkach podzielonych podaje się 40 mg omeprazolu i 1,5 g amoksycyliny przez okres dwóch tygodni. W badaniach klinicznych stosowano dawki dobowe amoksycyliny od 1,5 do 3,0 g.
2. Raz na dobę podaje się 40 mg omeprazolu i trzy razy na dobę po 500 mg klarytromycyny przez okres dwóch tygodni.
Jeżeli po zakończeniu kuracji według któregokolwiek z podanych wyżej schematów terapeutycznych u pacjenta utrzymuje się zakażenie Helicobacter pylori, leczenie można powtórzyć.

Refluksowe zapalenie przełyku
Dorośli
Zalecana dawka preparatu Losec wynosi 20 mg raz na dobę. Dolegliwości ustępują szybko, a u większości pacjentów proces gojenia jest zakończony w czasie czterech tygodni. U pacjentów, u których nie doszło do zagojenia w czasie pierwszego etapu leczenia, proces ten zachodzi podczas kolejnych czterech tygodni podawania omeprazolu.
U pacjentów z ciężkim refluksowym zapaleniem przełyku stosuje się Losec w dawce 40 mg raz na dobę, a proces gojenia przeważnie trwa do ośmiu tygodni.
W długotrwałym leczeniu pacjentów, po ustąpieniu refluksowego zapalenia przełyku, zaleca się preparat Losec w dawce 10 mg raz dobę. W razie konieczności, dawkę można zwiększyć do 20-40 mg raz na dobę.
Dzieci powyżej 4 roku życia
Zalecane jest następujące dawkowanie w zależności od masy ciała dziecka:

* 10-20 kg - 10 mg
* powyżej 20 kg - 20 mg

W razie konieczności dawkę można zwiększyć odpowiednio do 20 mg i 40 mg na dobę.

Objawowy refluks żołądkowo-przełykowy
Zalecana dawka preparatu Losec wynosi od 10 mg do 20 mg na dobę - w każdym przypadku dawkowanie należy ustalić indywidualnie.
Jeżeli objawy nie ustępują po czterech tygodniach leczenia preparatem Losec w dawce 20 mg na dobę, zaleca się wykonanie dalszych badań diagnostycznych.

Zespół Zollinger-Ellisona
U pacjentów z zespołem Zollinger-Ellisona dawkę leku należy dobrać indywidualnie, a leczenie kontynuować dopóki istnieją wskazania kliniczne. Zalecana dawka początkowa preparatu Losec wynosi 60 mg na dobę. U pacjentów z nasilonymi objawami, słabo reagujących na inne sposoby leczenia, skuteczne jest zwykle leczenie podtrzymujące dawką od 20 mg do 120 mg na dobę. Omeprazol powyżej 80 mg na dobę należy podawać w dwóch dawkach podzielonych.

Profilaktyka zachłystowego zapalenia płuc
Zaleca się stosowanie preparatu Losec w dawce 40 mg, podawanej wieczorem dnia poprzedzającego zabieg operacyjny oraz w tej samej dawce rano w dniu zabiegu.

Objawy niestrawności związane z działaniem kwasu
Zalecana dawka preparatu Losec wynosi 20 mg raz na dobę. U niektórych pacjentów dawka 10 mg na dobę jest wystarczająca i dlatego może być traktowana jako dawka początkowa.
Jeżeli objawy nie ustępują po 4 tygodniach leczenia preparatem Losec w dawce 20 mg na dobę zaleca się wykonanie dalszych badań diagnostycznych.

Pacjenci z niewydolnością nerek
Nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek.

Pacjenci z niewydolnością wątroby
U pacjentów z niewydolnością wątroby zwiększa się biodostępność omeprazolu i okres półtrwania w osoczu. Z tego powodu lek podaje się w dawce 10-20 mg na dobę.

Osoby w podeszłym wieku
U osób w podeszłym wieku nie jest konieczna zmiana dawkowania
Ograniczone doświadczenia ze stosowaniem leku w okresie ciąży, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania preparatu podczas ciąży.
Nie wiadomo czy lek przenika do mleka matki, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania leku w okresie karmienia dziecka piersią.


Kategoria C stosowania w ciąży.
Omeprazol lub jego sól magnezowa mogą być stosowane w czasie ciąży i laktacji jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu lub karmionego piersią niemowlęcia. Omeprazol podawany w dawce do 80 mg na dobę kobietom w czasie porodu nie powodował żadnego niekorzystnego wpływu na płód. Badania na zwierzętach nie potwierdziły niekorzystnego wpływu omeprazolu stosowanego w czasie ciąży i laktacji. Nie znaleziono również dowodów na występowanie działania embriotoksycznego lub teratogennego.
kapsułki 20 mg a 14 szt.; zastrzyki 4 mg/ml a 1 ampułka po 40 ml.

Losec 10 – kapsułki 10 mg • Buteleczka polietylenowa w kartoniku zawierająca 7, 14 i 28 kapsułek. • Kartoniki zawierające 1, 2 lub 4 blistry aluminiowe (7, 14 lub 28 tabletek). Losec - kapsułki 20 mg • Buteleczka polietylenowa w karto
Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.
A02B
Stwierdzona nadwrażliwość na omeprazol lub którykolwiek składnik preparatu.
Omeprazol zmniejsza kwaśność soku żołądkowego, więc wchłanianie niektórych stosowanych jednocześnie leków może ulec zmianie. Podczas leczenia omeprazolem zmniejsza się wchłanianie ketokonazolu i itrakonazolu, podobnie jak podczas stosowania innych leków zmieniających pH soku żołądkowego (np. leki hamujące wydzielanie kwasu solnego, środki zobojętniające).
Nie stwierdzono interakcji z pożywieniem ani podawanymi równocześnie lekami zobojętniającymi kwas żołądkowy.
Ponieważ omeprazol jest metabolizowany w wątrobie przez układ cytochromu P450 2C19 (CYP2C19), może przedłużać eliminację diazepamu, warfaryny (R-warfaryny) i fenytoiny. W związku z tym u pacjentów zażywających warfarynę lub fenytoinę należy zachować ostrożność. Konieczne może być zmniejszenie dawek warfaryny lub fenytoiny. W prowadzonych badaniach nie zaobserwowano jednak u pacjentów leczonych długotrwale
fenytoiną zwiększenia jej stężenia w surowicy krwi podczas jednoczesnego podawania omeprazolu w dawce 20 mg na dobę.
Równoczesne stosowanie omeprazolu w dawce 20 mg na dobę nie zmieniało czasu krzepnięcia u pacjentów leczonych długotrwale warfaryną. Jednoczesne podawanie omeprazolu i klarytromycyny powoduje wzrost stężenia tych leków w osoczu. Nie zaobserwowano takiej interakcji podczas stosowania omeprazolu z metronidazolem lub amoksycyliną, które są stosowane razem z omeprazolem w celu eliminacji zakażenia Helicobacter pylori.
Opisywano pojedyncze przypadki przedawkowania omeprazolu. W literaturze są opisywane przypadki stosowania leku w dawkach do 560 mg, a pojedyncze doniesienia nawet o zastosowaniu jednorazowym dawki doustnej do 2 400 mg omeprazolu. Zaobserwowane objawy przedawkowania omeprazolu to: nudności, wymioty, zawroty głowy, bóle brzucha, biegunka i bóle głowy. W pojedynczych przypadkach opisywano również apatię, depresję, splątanie.
Wszystkie objawy opisywane po przedawkowaniu omeprazolu miały charakter przemijający i nie obserwowano po ich ustąpieniu poważnych skutków klinicznych. Zwiększone dawki omeprazolu nie zmieniały szybkości eliminacji leku i nie było konieczności stosowania żadnego specyficznego leczenia.
Losec najprawdopodobniej nie wpływa na sprawność psychofizyczną kierowców i operatorów maszyn. Należy zachować ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych, takich jak zawroty głowy, nieostre widzenie. Działania te występują rzadko.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©