Reklama
OPIS LEKU
LOSEC INFUZJE
40 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Substancje czynne: 1 fiolka zawiera 40 mg omeprazolu w postaci soli sodowej omeprazolu (42,6 mg).
Substancje pomocnicze: Wersenian sodu, wodorotlenek sodu do pH 12.
Preparat Losec, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, jest zalecany jako alternatywny sposób leczenia, gdy leczenie doustne jest niemożliwe. Stosowany jest w:

* chorobie wrzodowej żołądka,
* chorobie wrzodowej dwunastnicy,
* refluksowym zapaleniu przełyku,
* zespole Zollingera-Ellisona.
W razie rozpoznania choroby wrzodowej, podejrzenia choroby wrzodowej lub wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów (tj. znaczna, niezamierzona utrata masy ciała, nawracające wymioty, zaburzenia połykania, wymioty z domieszką krwi, smoliste stolce) należy wykluczyć nowotworowy charakter choroby, ponieważ leczenie może złagodzić objawy i opóźnić rozpoznanie.
Omeprazol jest na ogół dobrze tolerowany, a działania niepożądane są zwykle łagodne i przemijające. Najczęstsze działania niepożądane obserwowane podczas badań klinicznych preparatu Losec, to: bóle głowy oraz zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunka, nudności, zaparcia).
Występujące często (<1/10 pacjentów i >1/100 pacjentów)

* Ogólne: bóle głowy. Przewód pokarmowy: biegunka, zaparcia, ból brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia.

Występujące nieczęsto (<1/100 pacjentów i >1/1000 pacjentów)

* Ogólne: zmęczenie. Skóra: wysypka, świąd, pokrzywka. Wątroba: zmiany aktywności enzymów wątrobowych. Układ nerwowy: parestezje, zawroty głowy, senność, zaburzenia snu.

Występujące rzadko (<1/1000 pacjentów i >1/10 000 pacjentów)

* Ogólne: zwiększona potliwość, obrzęki obwodowe, hiponatremia, reakcje nadwrażliwości, takie jak: obrzęk naczynioruchowy, gorączka, wstrząs anafilaktyczny.
* Układ krwiotwórczy: leukopenia, trombocytopenia, agranulocytoza, pancytopenia.
* Układ wewnątrzwydzielniczy: ginekomastia.
* Przewód pokarmowy: suchość w jamie ustnej, zaburzenia smaku, zapalenie jamy ustnej, zakażenia drożdżakowe przewodu pokarmowego.
* Skóra: wypadanie włosów, nadwrażliwość na światło, rumień wielopostaciowy.
* Wątroba: encefalopatia u pacjentów z istniejącą wcześniej ciężką chorobą wątroby, zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez żółtaczki, niewydolność wątroby.
* Układ oddechowy: skurcz oskrzeli.
* Układ mięśniowo-szkieletowy: bóle stawów, osłabienie siły mięśniowej, bóle mięśni.
* Układ nerwowy: przemijające splątanie, pobudzenie, agresja, depresja i omamy, głównie u ciężko chorych pacjentów, nieostre widzenie.
* Układ moczowy: śródmiąższowe zapalenie nerek. W pojedynczych przypadkach opisywano zespół Stevensa-Johnsona, martwicę toksyczno-rozpływną naskórka.

W pojedynczych przypadkach, u ciężko chorych pacjentów, po zastosowaniu dużych dawek omeprazolu podawanego we wstrzyknięciach dożylnych opisywano nieodwracalne zaburzenia widzenia. Nie ustalono związku przyczynowo-skutkowego między wystąpieniem tych działań niepożądanych i stosowaniem omeprazolu.
Choroba wrzodowa żołądka, choroba wrzodowa dwunastnicy, refluksowe zapalenie przełyku
Preparat Losec, proszek do sporządzania roztworu do infuzji 40 mg, podaje się raz na dobę we wszystkich przypadkach, w których doustne podanie leku jest niemożliwe. Zwykle leczenie preparatem Losec, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, prowadzi się przez 2 do 3 dni i kontynuuje się preparatem doustnym.

Zespół Zollingera-Ellisona
Dawkowanie należy ustalać indywidualnie. Może być konieczne podawanie preparatu częściej i (lub) w większych dawkach.

Pacjenci z niewydolnością nerek
Nie ma konieczności zmiany dawki leku u pacjentów z niewydolnością nerek.

Pacjenci z niewydolnością wątroby
U pacjentów z niewydolnością wątroby klirens omeprazolu jest znacznie zmniejszony.

Pacjenci w wieku podeszłym
Nie ma konieczności zmiany dawki leku u pacjentów w wieku podeszłym.

Dzieci
Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania preparatu Losec, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, u dzieci jest ograniczone.


Proszek należy rozpuścić w 100 ml 0,9% roztworu chlorku sodu lub w 100 ml 5% roztworu glukozy. Stabilność roztworu zależy od pH roztworu, dlatego nie należy używać innych rozpuszczalników. Roztwór przygotowany z użyciem 5% roztworu glukozy ma pH około 9 i musi być zużyty w ciągu 6 godzin od sporządzenia. Roztwór przygotowany z użyciem 0,9% roztworu chlorku sodu ma pH około 10 i musi być zużyty w ciągu 12 godzin od chwili sporządzenia. Czas wlewu dożylnego wynosi od 20 do 30 minut.
Omeprazol może być stosowany w czasie ciąży i laktacji jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki jest większa niż potencjalne zagrożenie dla płodu lub karmionego piersią niemowlęcia. Omeprazol podawany w dawce do 80 mg na dobę kobietom w czasie porodu nie powodował żadnego niekorzystnego wpływu na płód. Nie znaleziono również dowodów na występowanie działania embriotoksycznego lub teratogennego. Omeprazol jest wydzielany do mleka matek karmiących piersią. Nie zaobserwowano niekorzystnego wpływu na dziecko karmione piersią.
5 fiolek z bezbarwnego szkła w tekturowym pudełku.
Przechowywać w temperaturze do 25°C. Chronić od światła. Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
A02B
Nadwrażliwość na omeprazol lub inny składnik preparatu.
Wpływ omeprazolu na farmakokinetykę innych leków
Omeprazolu nie należy jednocześnie stosować z itrakonazolem, ketokonazolem. Omeprazol zmniejsza kwaśność soku żołądkowego i w związku z tym wchłanianie niektórych stosowanych jednocześnie leków może ulec zmianie. W wyniku zwiększenia pH soku żołądkowego, pod wpływem omeprazolu, zmniejsza się rozpuszczalność tabletek ketokonazolu, podobnie jak podczas stosowania innych leków zmieniających pH soku żołądkowego (np. leki hamujące wydzielanie kwasu solnego, środki zobojętniające). W tych przypadkach stężenie ketokonazolu jest za małe, aby wywołać działanie lecznicze. W trakcie jednoczesnego podawania itrakonazolu i omeprazolu stężenie itrakonazolu w osoczu i powierzchnia pola pod krzywą (AUC) dla itrakonazolu zmniejsza się o mniej więcej 65%. Prawdopodobnie jest to spowodowane zmniejszonym wchłanianiem itrakonazolu, które jest zależne od pH. Omeprazol hamuje aktywność izoenzymu CYP2C19 i może zwiększać stężenie w osoczu innych leków (diazepamu, warfaryny, fenytoiny), które są metabolizowane przez ten izoenzym. Konieczne może być zmniejszenie dawek warfaryny, fenytoiny,
diazepamu. Jednoczesne podawanie omeprazolu z klarytromycyną lub erytromycyną powoduje zwiększenie stężenia omeprazolu w osoczu. Nie zaobserwowano takiej interakcji podczas stosowania omeprazolu z metronidazolem lub amoksycyliną.
Wpływ innych leków na farmakokinetykę omeprazolu
Leki hamujące aktywność izoenzymów CYP2C19 lub CYP3A4 (inhibitory proteazy HIV, ketokonazol, itrakonazol) mogą zwiększać stężenie omeprazolu w osoczu. Nie stwierdzono interakcji między omeprazolem i lekami zobojętniającymi kwas żołądkowy, teofiliną, kofeiną, chinidyną, lidokainą, propranololem, metoprololem lub etanolem.
W badaniach klinicznych, po podaniu dożylnie dawek do 270 mg na dobę i do 650 mg w ciągu 3 dni, nie obserwowano żadnych działań niepożądanych zależnych od dawki.
Objawy:
Zawroty głowy, apatia, bóle głowy, tachykardia, nudności, wymioty, wzdęcia, biegunka
Preparat Losec najprawdopodobniej nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©