Reklama
OPIS LEKU
MALUGASTRIN
tabletki do ssania 400 mg; zawiesina 80 mg/ml.
Zapalenie błony śluzowej przełyku i żołądka. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Zgaga. Łagodzenie drażniącego działania alkoholu, kofeiny i nikotyny. Błędy dietetyczne.
Lek zobojętnia nadmiar kwasu solnego w żołądku. Preparat należy do starszej generacji leków przeciw nadkwasocie żołądka.
substancja czynna - wodorotlenek siarczanu glinowo-mag-nezowego.
Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzoną funkcją nerek oraz ze skłonnością do zaparć. Należy zadbać o rozeznanie przyczyn kryjących się za dolegliwością. Prowadzenie długotrwałego leczenia Malugastrinem bez diagnozy popartej dokładnym zbadaniem jest ryzykowne. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli Malugastrin stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Należy dlatego omówić z lekarzem zamiar stosowania innych leków w okresie leczenia Malugastrinem. Preparat znacznie zmniejsza wchłanianie żelaza, tetracykliny, fluorku sodowego, a także innych leków. Zaleca się zażywać inne leki po 2 godzinnej przerwie od zażycia Malugastrinu.
>1/100- Pogorszenie drożności jelit. Biegunka.
Zazwyczaj 1-2 tabletek lub 5-10 ml zawiesiny po posiłkach na 15-20 min przed spodziewanym wystąpieniem bólu; również przed snem.
Nie stwierdzono jakiegokolwiek ujemnego wpływu preparatu na płód.
Lek nie przenika do mleka matki.
krem 2% a 30 g.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©