Reklama
OPIS LEKU
MELOKSAM
tabletki 15mg lub 7,5 mg
Niesteroidowy lek przeciwzapalny o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.
1 tabl. zawiera 7,5 mg lub 15 mg meloksykamu.
* Choroba zwyrodnieniowa stawów.
* Reumatoidalne zapalenie stawów.
* Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.
Stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z przebytą chorobą wrzodową przewodu pokarmowego oraz u pacjentów stosujących leki przeciwzakrzepowe. Krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego, owrzodzenie lub perforacja mogą wystąpić w każdym momencie leczenia. Nie muszą być poprzedzone objawami zwiastunowymi lub podobnymi incydentami w wywiadzie. Konsekwencje krwawienia mogą być poważne u pacjentów w podeszłym wieku.

U pacjentów z zaburzeniami przepływu nerkowego stosowanie meloksykamu może nasilać zaburzenia czynności nerek. Po odstawieniu leku czynność nerek powraca do stanu sprzed podania leku. Niebezpieczeństwo zaburzeń czynności nerek dotyczy wszystkich pacjentów w podeszłym wieku, osób z zastoinową niewydolnością serca, marskością wątroby oraz po dużych zabiegach chirurgicznych prowadzących do hipowolemii. W takich przypadkach należy kontrolować diurezę i parametry biochemiczne dotyczące czynności nerek, szczególnie na początku leczenia.

W przypadku umiarkowanej niewydolności nerek, jeżeli klirens kreatyniny wynosi 25 ml/min nie ma konieczności zmniejszania dawki leku. U pacjentów dializowanych nie należy stosować dawki meloksykamu większej niż 7,5 mg/dobę. Nie ma konieczności zmniejszania dawki leku w przypadku umiarkowanej niewydolności wątroby.

Jeżeli w trakcie stosowania meloksykamu wystąpią zmiany na śluzówkach lub skórze (świąd, wysypka, pokrzywka, uczulenie na światło) należy rozważyć zaprzestanie stosowania leku. Stosowanie preparatu może spowodować wystąpienie objawów niepożądanych w postaci bólu, i zawrotów głowy, senności oraz zaburzeń widzenia.Jeżeli wystąpią powyższe objawy należy zrezygnować z kierowania pojazdami mechanicznymi i obsługi maszyn.
Ze strony przewodu pokarmowego:
niestrawność, nudności, wymioty, wzdęcia, biegunki, zaparcia, zapalenie przełyku, owrzodzenie żołądka i dwunastnicy, jawne lub utajone krwawienie z przewodu pokarmowego, zapalenie błony śluzowej żołądka.

Ze strony układu sercowo-naczyniowego:
obrzęki, rzadko kołatanie serca, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.

Ze strony układu oddechowego:
ostry napad astmy.

Ze strony ośrodkowego układu nerwowego:
bóle i zawroty głowy, szumy uszne i senność, dezorientacja, stan splątania.

Ze strony układu moczowego:
nieprawidłowe parametry czynności nerek.

Ze strony narządu wzroku:
zapalenie spojówek, zaburzenia widzenia.

Dermatologiczne:
świąd, wysypka, pokrzywka, nadwrażliwość na światło słoneczne, sporadycznie zapalenie błony śluzowej jamy ustnej.

Hematologiczne:
niedokrwistość, sporadycznie leukopenia, trombocytopenia.
Preparat jest przeciwwskazany do stosowania podczas ciąży oraz w okresie karmienia piersią.
tabletki 15mg - 10 lub 20 sztuk tabletki 7,5mg - 20 sztuk
M01AC
* Nadwrażliwość na meloksykam lub na którykolwiek ze składników leku.
* Czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy lub choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy w okresie 6-ciu m-cy poprzedzających stosowanie meloksykamu oraz nawracająca choroba wrzodowa.
* Ciężka niewydolność nerek u pacjentów niedializowanych.
* Ciężka niewydolność wątroby.
* Dzieci poniżej 15 rż.
* Wylew krwi do mózgu lub inne krwawienia (np. z przewodu pokarmowego).
* Ciąża i okres karmienia piersią.
* Pacjenci uczuleni na kwas acetylosalicylowy mogą być także uczuleni na inne NLPZ. Dlatego, meloksykamu nie należy stosować u pacjentów z astmą oskrzelową polipami nosa, obrzękiem naczynioruchowym oraz pokrzywką stwierdzanych w następstwie podawania kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ.
* Meloksykam podawany jednocześnie z: innymi NLPZ (także kwasem acetylosalicylowym) - zwiększa ryzyko wystąpienia owrzodzeń i krwawień z przewodu pokarmowego;
* lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze krwi - może zmniejszać skuteczność tych leków;
* preparatami litu - może prowadzić do kumulacji litu i nasilać jego toksyczne działanie (zalecana kontrola stężenia litu we krwi);
* metotreksatem - zwiększa jego niekorzystne działanie na układ krwiotwórczy (niebezpieczeństwo wystąpienia niedokrwistości i leukopenii, wskazana okresowa kontrola rozmazu krwi);
* lekami moczopędnymi - może prowadzić do niewydolności nerek;
* meloksykam może zmniejszać skuteczność działania - środków antykoncepcyjnych wewnątrzmacicznych;
* lekami przeciwzakrzepowymi (heparyna, tiklopidyna) oraz lekami trombolitycznymi np. streptokinaza; fibrynolizyna - może zwiększyć ryzyko krwawień (konieczna okresowa kontrola wskaźników krzepnięcia krwi);
* cholestyramina przyspiesza - wydalanie meloksykamu;
* NLPZ - mogą nasilać działanie cyklosporyny uszkadzające nerki.
* Nie można wykluczyć interakcji z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi.
* Pacjenci otrzymujący jednocześnie leki moczopędne i meloksykam powinni być odpowiednio nawodnieni.
Po przedawkowaniu leku należy wdrożyć właściwe leczenie objawowe. Nie jest znane antidotum meloksykamu. Cholestyramina przyspiesza eliminację leku z organizmu.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©