Reklama
OPIS LEKU
MEPROBAMATUM
tabletki 400 mg
Zaburzenia nerwowe, lęk i niepokój. Bezsenność. Bóle głowy. Skurcze mięśni.
Meprobamatum działa uspokajająco i nasennie w wyniku oddziaływania na centralny system nerwowy (mózg, rdzeń, rdzeń przedłużony).
substancja czynna - meprobamate
Lek może wywołać uzależnienie. Pacjenci cierpiący na epilepsję, niewydolność nerek lub wątroby, miastenię gravis (chorobliwe zwiotczenie mięśni), problem alkoholowy powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji Meprobamatum.
Lek upośledza sprawność psychofizyczną, dlatego też nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych ani wykonywać czynności precyzyjnych w trakcie stosowania preparatu.
Po długotrwałym stosowaniu preparatu może pojawić się problem abstynencji, dlatego zakończenie kuracji powinno odbywać się stopniowo, tj. należy systematycznie zmniejszać dawkę leku zanim przerwie się jego stosowanie.
>1/100
- Ospałość.
- Spadek ciśnienia krwi.

1/1000- <1/1000
- Reakcje alergiczne skóry.
- Zmiany w obrazie krwi.
Dawkę ustala lekarz. W celach nasennych należy zażywać lek na pół godziny przed położeniem się do łóżka.
Ograniczone doświadczenia ze stosowaniem leku w okresie ciąży, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania preparatu podczas ciąży.
Istnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na karmione dziecko. Nie wolno zażywać leku w okresie karmienia.
tabletki 400 mg a 20 szt.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©