Reklama
OPIS LEKU
MOCLOXIL
tabletki 150 mg
Lek przeciwdepresyjny zaliczany do inhibitorów MAO trzeciej generacji: odwracalnych, selektywnych inhibitorów izoenzymu A (RIMA).

Moklobemid hamuje metabolizm noradrenaliny, dopaminy i serotoniny zwiększając ich stężenie w przestrzeni synaptycznej. W rezultacie już w ciągu pierwszego tyg. dochodzi do poprawienia nastroju i aktywności psychomotorycznej.
Złagodzeniu ulegają takie objawy jak: złe samopoczucie, drażliwość, lękliwość, wyczerpanie, apatia, trudności w koncentracji, lęk dotyczący sytuacji społecznych. Jest pozbawiony właściwości sedatywnych, nie upośledza koncentracji uwagi.

Podany p.o. wchłania się całkowicie z przewodu pokarmowego, największe stężenie osiąga po 1 h. W 50% jest wiązany przez białka osocza krwi. Metabolizowany w wątrobie, podlega efektowi pierwszego przejścia. Wysycenie dróg metabolicznych w ciągu 1 tyg. stosowania prowadzi do istotnego klinicznie zwiększenia całkowitej dostępności leku. T0,5 wynosi ok. 1-2 h. Wydalany w 99% przez nerki w postaci nieczynnych metabolitów.
1 tabl. zawiera 150 mg moklobemidu.
* Zespoły depresyjne,
* fobie społeczne.
Najczęściej występują:
zaburzenia snu, ból i zawroty głowy, uczucie suchości w jamie ustnej.

Rzadziej:
pobudzenie, uczucie lęku, niepokój ruchowy, drażliwość, parestezje, zaburzenia widzenia, dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (nudności, biegunka, zaparcia, wymioty), skórne reakcje nadwrażliwości (wysypka, świąd, pokrzywka, rumień).

Sporadycznie
podwyższenie ciśnienia lub ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwi.

W pojedynczych przypadkach
obserwowano zaburzenia świadomości, które ustępują szybko po zaprzestaniu podawania leku.
Doustnie.
Zespoły depresyjne:
początkowo 300 mg na dobę w 2 dawkach, po tyg. w ciężkiej depresji dawkę można zwiększyć do 600 mg na dobę. Podczas długotrwałego stosowania dawkę redukuje się o 20%.

Fobie społeczne:
zalecana dawka wynosi 600 mg na dobę w 2 dawkach. Leczenie należy rozpocząć od dawki dobowej 300 mg i zwiększać stopniowo do 600 mg na dobę w 4 dniu podawania. W celu oceny skuteczności leku, leczenie należy kontynuować przez 8-12 tyg.

Lek należy przyjmować po posiłku.
Nie ma konieczności zmiany dawkowania w niewydolności nerek oraz u pacjentów w podeszłym wieku.
W ciężkiej niewydolności wątroby dawkę dobową leku należy zmniejszyć do połowy lub 1/3 zalecanej dawki.
W ciąży i okresie karmienia piersią stosować jedynie w przypadku, gdy przewidywane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko.
30 sztuk
N06AG
* Nadwrażliwość na moklobemid.
* Ostre zaburzenia świadomości,
* guz chromochłonny.
* Nie stosować przy równoczesnym leczeniu selegiliną i petydyną, lekami z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, opioidami, innymi inhibitorami MAO.
* Dzieci (brak wystarczających danych klinicznych).
* Nie stosować w nadczynności tarczycy (możliwość wzrostu ciśnienia tętniczego), u chorych z psychozą schizoafektywną.
* Ostrożnie stosować u pacjentów ze skłonnościami samobójczymi, dominującymi stanami pobudzenia, niepokoju, w zaburzeniach czynności wątroby.
* Pacjenci z nadciśnieniem powinni w czasie leczenia unikać pokarmów bogatych w tyraminę.
Nie należy podawać łącznie z selegiliną, klomipraminą, selektywnymi inhibitorami wychwytu serotoniny (możliwość wystąpienia zespołu serotoninowego - zaburzenia ciśnienia krwi, gorączka, psychoza, drgawki; w przypadku pojawienia się tego zespołu bezwzględna hospitalizacja), selektywnymi agonistami receptora serotoninergicznego (tryptany stosowane w migrenie), petydyną i preparatami zawierającymi dekstrometorfan, efedrynę lub pseudoefedrynę (leki przeciwkaszlowe stosowane w przeziębieniu).

Po przerwaniu leczenia selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny konieczna jest 2 tyg. przerwa przed włączeniem moklobemidu. Cymetydyna wydłuża metabolizm leku - dawka powinna być zmniejszona o połowę u pacjentów leczonych cymetydyną. Lek może nasilać działanie leków sympatykomimetycznych. Przy jednoczesnym podawaniu leku z opioidami może być konieczne zmniejszenie dawek obu leków. Ibuprofen nasila działania leku. Moklobemid zwiększa działanie hipotensyjne metoprololu.
Brak danych o wpływie leku na prowadzenie pojazdów mechanicznych, należy jednak zachować ostrożność na początku leczenia.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©