Reklama
Encyklopedia leków
OPIS LEKU
MYDOCALM; MYDOCALM FORTE
drażetki 50 mg; drażetki 150 mg; iniekcje 10 mg/ml
TOLPERISONI HYDROCHLORIDUM
Stosowany jest w stwardnieniu rozsianym, w chorobach mózgu pochodzenia naczyniowego, w schorzeniach pourazowych, po terapii elektrowstrząsami, we wzmożonym napięciu mięśniowym będącym reakcją na ból, jako środek wspomagający w objawach pozapiramidowych (parkinsonizm polekowy). Dobre wyniki daje również w leczeniu rozsianego zapalenia mózgowo-rdzeniowego z porażeniem skurczowym.


Mydocalm Forte to lek zmniejszający wzmożone napięcie mięśni poprzecznie prążkowanych.
Wskazania do stosowania:

* Zmniejszenie sztywności i bólów wywołanych zwiększonym napięciem i przykurczami mięśni szkieletowych różnego pochodzenia (m. in. uszkodzenie dróg piramidowych, choroby rdzenia kręgowego, stwardnienie rozsiane).
* Leczenie zarostowych chorób naczyń (miażdżyca zarostowa tętnic, angiopatia cukrzycowa, zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń) i zaburzeń związanych z uszkodzeniem unerwienia naczyń (sinica kończyn, chromanie przestankowe).
* Leczenie wspomagające w chorobach reumatycznych.
Mydocalm rozluźnia napięcie mięśni poprzecznie prążkowanych, rozszerza naczynia obwodowe i poprawia ukrwienie kończyn.
substancja czynna - tolperisone hydrochloride

1 tabletka powlekana zawiera:
substancje czynne: 150 mg chlorowodorku tolperyzonu oraz
substancje pomocnicze:
kwas cytrynowy jednowodny, kwas krzemowy koloidalny (krzemionka koloidalna),
kwas stearynowy, talk, celuloza mikrokrokrystaliczna, skrobia kukurydziana,
laktoza jednowodna.

Skład otoczki: czerwony tlenek żelaza, czarny tlenek żelaza, żółty tlenek żelaza,
kwas krzemowy koloidalny, dwutlenek tytanu, laktoza jednowodna, makrogol
6000, hydroksypropylometyloceluloza.
Preparatu nie wolno podawać osobom ze znacznym podciśnieniem krwi, cierpiącym na miastenię gravis (chorobliwe zwiotczenie mięśni), a także uczulonym na lek. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli Mydocalm stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Zamiar stosowania innych leków w trakcie stosowania preparatu należy omówić z lekarzem.


Nie należy stosować leku Mydocalm Forte w następujących przypadkach:

* Stwierdzona nadwrażliwość na tolperyzon lub którąkolwiek substancję pomocniczą
* Nużliwość mięśniowa (Miastenia gravis) Zachować szczególną ostrożność stosując lek Mydocalm Forte; Lek Mydocalm Forte zawierający 150 mg tolperyzonu nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.


W bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić nadwrażliwość (świąd, rumień, wysypka, duszność, obrzęk naczyniowo-nerwowy, a w pojedynczych przypadkach wstrząs anafilaktyczny). W przypadku jakiejkolwiek reakcji nadwrażliwości lek należy odstawić i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Działania niepożądane występują rzadko i mają charakter umiarkowany. Lekarz może je zmniejszyć przez zastosowanie mniejszej dawki u pacjenta.
Brak danych statystycznych na temat działań ubocznych. Wiadomo jednak, że lek jest dobrze tolerowany. Niekiedy mogą wystąpić ból głowy, uczucie pieczenia w oczach, osłabienie i senność, a także suchość błon śluzowych jamy ustnej.


Zaburzenia żołądkowo-jelitowe:
Rzadko: uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej oraz nudności

Zaburzenia układu nerwowego:
Często: działania niepożądane dotyczące ośrodkowego układu nerwowego: bóle głowy, zawroty, osłabienie mięśniowe
Rzadko: zmęczenie
Bardzo rzadko: przymroczenie, utrata przytomności

Zaburzenia ucha i błędnika:
Bardzo rzadko: osłabienie słuchu

Zaburzenia układu krążenia:
Rzadko: obserwowano nieznaczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:
Bardzo rzadko: odwodnienie

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
Rzadko: objawy nadwrażliwości (świąd, rumień, wysypka, duszność, obrzęk naczyniowo-nerwowy)
Bardzo rzadko: wysoka temperatura, wstrząs anafilaktyczny

Wyżej wymienione działania niepożądane są umiarkowanie nasilone i zwykle przemijają po zmniejszeniu dawki.

U niektórych osób podczas stosowania leku Mydocalm Forte mogą również wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych niż wymienione w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
Dawkę ustala lekarz. Zazwyczaj pacjentom dorosłym na początku kuracji podaje się 50 mg 3 razy dziennie. Po tygodniu dawkę można zwiększyć do 100-150 mg 3 razy dziennie. Leczenie można kontyuować przez wiele miesięcy. Zastrzyki wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku.


Lek do stosowania doustnego. Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Dorośli
Zalecane dawkowanie dobowe to: 150 mg do 450 mg w trzech dawkach podzielonych, zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem i tolerancją na lek przez pacjenta. Powyższy schemat dawkowania dotyczy również terapii długotrwałej (kilka miesięcy lub lat), bez konieczności zmniejszania dawki.

Pacjenci w wieku podeszłym:
Nie ma konieczności zmiany dawkowania

Pacjenci z niewydolnością nerek:
Nie ma konieczności zmiany dawkowania

Pacjenci z niewydolnością wątroby:
Nie ma konieczności zmiany dawkowania

Dzieci
U dzieci zaleca się stosowanie leku Mydocalm tabletki powlekane, 50 mg.

W przypadku zastosowania większej dawki niż zalecana.
W przypadku przyjęcia większej dawki niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem, który wdroży odpowiednie postępowanie (wspomaganie krążenia i oddychania).

W przypadku pominięcia dawki leku.
W przypadku pominięcia dawki leku nie stosować dawki podwójnej.
Ograniczone doświadczenia ze stosowaniem leku w okresie ciąży, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania Mydocalmu podczas ciąży.
Nie wiadomo czy lek przenika do mleka matki, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania leku w okresie karmienia dziecka piersią.


Ciąża
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Lek Mydocalm Forte można zastosować u kobiet w ciąży jedynie wtedy, gdy korzyści zastosowania wyraźnie uzasadniają potencjalne ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Nie należy stosować leku Mydocalm Forte u kobiet w okresie karmienia piersią.
drażetki 50 mg a 30 szt., a 500 szt.; iniekcje 10 mg/ml a 5 ampułek, a 50 ampułek; drażetki forte 150 mg a 30 szt.

30 tabletek powlekanych (w blistrach po 10 tabletek, lub fiolkach)
Lek przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Mydocalm Forte po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
M03BX
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Nie ma ograniczeń w podawaniu tolperyzonu z innymi lekami stosowanymi z powodu chorób współistniejących. Lekarz może zadecydować o zmniejszeniu dawki leku Mydocalm w przypadku jednoczesnego stosowania z innymi działającymi centralnie lekami zwiotczającymi mięśnie, kwasem niflumowym, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.
Lek Mydocalm Forte nie wywiera wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.
Ważne informacje o niektórych składnikach leku Mydocalm Forte Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, przed przyjęciem leku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.
Wpływ na wskaźniki badań laboratoryjnych:
Tolperyzon nie ma wpływu na wskaźniki badań laboratoryjnych.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©