Reklama
OPIS LEKU
NASOBEC
aerozol do nosa, zawiesina: (50 μg/dawkę)
BECLOMETASONE DIPROPIONATE
Glikokortykosteroid o silnym miejscowym działaniu przeciwzapalnym i przeciwalergicznym. Donosowe podanie preparatu zmniejsza obrzęk błony ?luzowej nosa i ilo?ć wydzieliny.
1 dawka aerozolu donosowego (zawiesina wodna) zawiera 50 μg dipropionianu beklometazonu.
Profilaktyka i leczenie przewlekłego alergicznego nieżytu nosa.
Może wyst?pić sucho?ć i podrażnienie błon ?luzowych nosa i gardła, rzadko zwiększenie ci?nienia ?ródgałkowego, jaskra, bardzo rzadko -przypadki owrzodzenia i perforacji przegrody nosowej.
Doro?li i dzieci powyżej 6 r.ż. donosowo 2 razy na dobę po 2 dawki (tj. 100 μg) aerozolu do każdego otworu nosowego (maksymalnie 400 μg na dobę). Niekiedy wystarczaj?ce jest podanie 3-4 razy na dobę jednej dawki (50 μg) aerozolu do każdego otworu nosowego.
aerozol do nosa, zawiesina: (50 μg/dawkę) 200 dawek -30 ml
R01AD01
Nadwrażliwo?ć na beklometazon lub pozostałe składniki preparatu. W ci?ży i okresie karmienia piersi? stosować wył?cznie w przypadku, gdy przewidywane korzy?ci przewyższaj? ryzyko wyst?pienia działań
niepoż?danych. Nie zaleca się stosować u dzieci do ukończenia 6 r.ż. (brak badań klinicznych potwierdzaj?cych bezpieczeństwo stosowania).
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©