Reklama
OPIS LEKU
NAVELBINE
iniekcje 10 mg/ml.
Niedrobnokomórkowe
nowotwory płuc.
Navelbine hamuje syntezę protein wpływających na podział komórkowy. W wyniku tego wstrzymuje przyrost nowotworu.
substancja czynna - vinorelbine.
Preparatu nie wolno podawać osobom uczulonym na vinorelbine. Leku nie wolno podawać pacjentom z zaburzoną funkcją wątroby. Lek stosuje się ostrożnie pacjentom leczonym radiologicznie, zwłaszcza gdy naświetlanie obejmuje korpus i wątrobę. Leku nie wolno podawać, gdy poziom granulocytów znajduje się poniżej 2000/mm3. Przed podaniem wlewu należy każdorazowo wykonywać kontrole krwi na poziom hemoglobiny, leukocytów, granulocytów i płytek krwi. Gdy pacjent odczuwa pieczenie i kłucie w miejscu wlewu w jego trakcie, należy sprawdzić czy preparat nie dostał się poza żyłę. Gdyby się tak zdarzyło, przerwać wlew, obłożyć miejsce gorącym kompresem oraz podać preparat do innej żyły. W razie zetknięcia preparatu ze skórą trzeba natychmiast zmyć narażone miejsce mydłem i spłukać obficie wodą. Należy bezwględnie unikać zetknięcia preparatu z błonami śluzowymi oczu. Gdyby jednak do tego doszło, niezwłocznie spłukać oko dużą ilością wody i udać się do okulisty.
>1/100- Znaczny spadek neutrocytów. Zmniejszenie liczby płytek krwi. Anemia. Mdłości, wymioty. Łysienie. Ból i odczyn w miejscu wlewu. Mrowienie kończyn. Zastój w jelitach i zaparcie.
1/1000- Bóle szczękowe. Duszność. Skurcz oskrzeli.
Dawkę ustala lekarz. Dawkowanie oblicza się według powierzchni ciała w m2 - 25-30 mg/m2 - raz na tydzień. Lek podaje się we wlewie, który trwa około 20 minut.
O ewentualnym podaniu leku w czasie ciąży musi zadecydować lekarz. Nie wolno karmić dziecka piersią w czasie leczenia Navelbiną.
iniekcje 10 mg/ml 10 fiolek po 5 ml 10 fiolek po 1 ml.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©